Gå til sidens indhold

Overenskomster på det private område

Som bygningskonstruktør i det private erhvervsliv kan du være ansat på en overenskomst indgået med KF eller andre organisationer.

Hvis du er ansat i en arkitektvirksomhed, en entreprenørvirksomhed, en produktionsvirksomhed eller i et boligselskab, kan du være ansat på en overenskomst indgået med KF eller andre organisationer.

Arbejder du inden for andre områder, er du i mange tilfælde ansat uden en overenskomst og har dermed en individuel kontrakt.

Selvom du er ansat på en overenskomst, kan du godt forhandle dig frem til mere i løn og flere fordele, da en overenskomst kun er udtryk for et minimumsniveau for den ansatte.

Du kan altid kontakte KF og få flere informationer om de private overenskomster.

 • Overenskomst på arkitektområdet

  Er du bygningskonstruktør og ansat i en arkitektvirksomhed, er du med stor sandsynlighed dækket af Konstruktøroverenskomsten for Arkitektbranchen, som KF har indgået med DI (Dansk Industri). I boksen nederst på siden, kan du hente en version af overenskomsten med KF's kommentarer. 

  Overenskomsten dækker KF-medlemmer, som er ansat i arkitektvirksomheder, der er medlem af DI – hvad størstedelen af arkitektbranchen er. Dertil kommer, at nogle af de arkitektvirksomheder, der ikke er medlem DI, har indgået tiltrædelsesoverenskomster, så overenskomsten også gælder for disse virksomheder.

  I de arkitektvirksomheder, der ikke er med i DI eller har en tiltrædelsesoverenskomst, vil du blive ansat på en individuel kontrakt. Kontakt KF og få nærmere råd og vejledning.

  Konstruktøroverenskomsten giver dig bl.a. ret til:

  • Pensionsordning
  • Anciennitetsbestemt minimalløn efter lønbånd
  • Forhandling af løn ud over minimallønnen
  • Særlig opsparing på 2,67 % af lønnen pr. 1. marts 2023 og 4,45 % af lønnen pr. 1. marts 2024
  • Fast arbejdstid på 37 timer pr. uge og ret til betalt frokostpause inkluderet i de 37 timer
  • Overarbejdshonorering ved afspadsering eller betaling
  • Betalte fridage ud over skæve helligdage
  • Ekstra feriefridage
  • Ekstra ferietillæg
  • Ret til betalt fravær under barns 1. sygedag
  • Ret til betalt fravær i op til 5 dage årligt i forbindelse med mindreårigt barns hospitalsindlæggelse
  • Ret til fuld løn under barsel med visse begrænsninger
  • Ret til individuelle efteruddannelsesmidler (se DI's og KF's fælles vejledning) 
  • Samarbejdsudvalg i virksomheder med mindst 35 ansatte efter reglerne i samarbejdsaftalen mellem LO og DA.

  I den røde boks herunder kan du kan du hente overenskomsten for arkitektområdet med Konstruktørforeningens kommentarer.

 • Overenskomst på entreprenørområdet

  Er du ansat i entreprenørbranchen, kan du være omfattet af Dansk Byggeris Teknikeroverenskomst. Men du kan lige så vel være ansat på en individuel kontrakt.

  Dansk Byggeris Teknikeroverenskomst omfatter bl.a. aftaler omkring:

  • Overarbejdsbetaling/afspadsering medmindre andet fremgår af ansættelseskontrakten
  • Løn under barsel i et vist omfang efter 9 måneders ansættelse
  • Løn ved barns 1. sygedag og op til 5 dage ved barns hospitalsindlæggelse efter 6 måneders ansættelse
  • Særlig opsparingsordning/fritvalgsordning
  • Ret til kompetenceudvikling ved uddannelsesbehov
  • Ekstra feriefridage efter 6 måneders ansættelse og fri på grundlovsdag
  • Pensionsordning

  Selvom din virksomhed er medlem af Dansk Byggeri, kan du godt være undtaget fra teknikeroverenskomsten, hvis du fx arbejder som leder, byggeleder eller entrepriseleder. Det betyder, at du bliver ansat på en individuel kontrakt og som udgangspunkt kun vil være beskyttet af lovgivningen (bl.a. Funktionærloven, Ferieloven, Barselsloven).

  Kontakt KF, hvis du er i tvivl om din kontrakt, eller hvis du bliver tilbudt en individuel kontrakt uden overenskomst. Vi kan rådgive dig om dine rettigheder og om indholdet af overenskomsten. Du kan også få råd om, hvordan du kan få så mange goder fra overenskomsten med som muligt i din kontrakt.

 • Overenskomst i produktionsvirksomheder

  Er du ansat i en produktionsvirksomhed, kan du være omfattet af Industriens Funktionæroverenskomst. Men du kan også være ansat på en individuel kontrakt.

  Industriens Funktionæroverenskomst omfatter bl.a. aftaler omkring:

  • Overarbejdsbetaling/afspadsering medmindre andet fremgår af ansættelseskontrakten
  • Løn under barsel i et vist omfang efter 9 måneders ansættelse
  • Løn ved barns 1. sygedag efter 9 måneders ansættelse
  • Barns hospitalsindlæggelse med løn efter 9 måneders ansættelse
  • Ekstra feriefridage efter 9 måneders ansættelse
  • Pensionsordning
  • Frihed med løn 24. december og grundlovsdag
  • Særlig opsparing

  Selvom din virksomhed er omfattet af overenskomsten, kan du godt være undtaget fra den, hvis du arbejder som leder eller i udpræget grad fører tilsyn med andres arbejde. Det betyder, at du som udgangspunkt kun vil være beskyttet af lovgivningen (bl.a. Funktionærloven, Ferieloven, Barselsloven).

  Hvis du er i tvivl, ønsker nærmere oplysning om overenskomsten eller bliver tilbudt en individuel kontrakt uden overenskomst, kontakt KF.

 • Overenskomst i den almennyttige boligsektor

  Er du ansat i den almennyttige boligsektor, vil du typisk være omfattet af AC-overenskomsten for BL-området mellem Dansk Erhverv og AC-organisationerne.

  AC-overenskomsten for BL-området omfatter bl.a. aftaler omkring:

  • Evt. overarbejdsbetaling/afspadserings-regler afhængig af ansættelsesform
  • Løn under barsel
  • Frihed med løn ved barns 1. og 2. sygedag
  • Ekstra feriefridage
  • Pensionsordning
  • Forhøjet ferietillæg
  • Seniorordning

  Hvis du er i tvivl, spørg KF om dine rettigheder og om indholdet af overenskomsten.

Med KF's kommentarer

Hent overenskomsten på arkitektområdet

Her kan du hente overenskomsten for arkitektområdet med Konstruktørforeningens kommentarer. 

Kontrakttjek

Få din kontrakt tjekket af KF inden for 24 timer og undgå ubehagelige overraskelser.

Mail din kontrakt til KF
Løn

Vil du vide mere?