Gå til sidens indhold

Opsigelse

Opsigelsesperioden afhænger af, om du selv siger op, eller bliver afskediget, og hvad der ellers er aftalt i din ansættelseskontrakt.

Som udgangspunkt har du en måneds opsigelse, hvis du selv siger op, medmindre du og din arbejdsgiver har aftalt en gensidig forlænget opsigelsesfrist.

Hvis du bliver opsagt, har du en opsigelsesperiode, der er afhængig af:

  • Funktionærloven (i forhold til, hvor længe du har været ansat)
  • Hvad der står i din kontrakt
  • Hvilken overenskomst du evt. har

Bed altid om at få din opsigelse på skrift sammen med en begrundelse for, hvorfor din arbejdsgiver siger dig op.

Lønforhold, rådighedsforpligtelse, evt. karantæne fra en a-kasse og varsling af ferie afhænger af, om du selv siger op, bliver opsagt på normal vis, suspenderet, fritstillet eller bortvist.

Læs mere under Afskedigelse, Egen opsigelse eller Fritstilling, suspension og bortvisning

Rådgivning

Er din opsigelse korrekt?

Kontakt KF, hvis du er blevet sagt op, så vi kan tjekke, om din opsigelse er korrekt. 

Kontakt KF