Gå til sidens indhold

Valg af tillidsrepræsentant

Der gælder forskellige regler for valg af en tillidsrepræsentant, alt efter om du er ansat i det offentlige, private eller i Grønland.

Som tommelfingerregel må en gruppe medarbejdere vælge en tillidsrepræsentant (TR), når der er mindst 5 ansatte inden for en bestemt overenskomst eller flere overenskomster på samme område. Reglerne varierer dog fra område til område. Læs her hvilke regler der gælder for dit område og se de regler, som er fælles for alle længere nede.

 • Valg af tillidsrepræsentant på arkitektområdet

  I kan vælge en tillidsrepræsentant (TR), der repræsenterer Konstruktørforeningens medlemmer, når der er ansat mindst fem bygningskonstruktører, som alle er medlemmer af Konstruktørforeningen (KF).

  Har virksomheden flere geografisk adskilte afdelinger, kan I vælge en TR for hver afdeling, når der er mindst fem ansat under samme overenskomst i afdelingen.

  Hvem kan vælges?

  For at være valgbar, skal man være medlem af KF, være ansat i en uopsagt stilling og have været ansat i mindst et halvt år. 

  Hvem kan stemme ved valget?

  Det er kun KF-medlemmer, der har stemmeret ved valget.

  Kan vi vælge en fællestillidsrepræsentant?

  I kan også vælge en fællestillidsrepræsentant (fælles-TR), hvis I til sammen er fem medlemmer fra en af de fire fagforeninger, der har overenskomst med Danske Industri på arkitektområdet). Det er:

  • Forbundet af Arkitekter og Designere (FAOD)
  • Teknisk Landsforbund (TL)
  • Jordbrugsakademikerne (JA)
  • Konstruktørforeningen (KF)

  Har virksomheden flere geografisk adskilte afdelinger, kan I vælge en fælles-TR for hver afdeling, når der er mindst fem fra de fire fagforeninger ansat i afdelingen.

  Er der ansat over 30 i virksomheden eller afdelingen, kan I vælge to fælles-TR.

  I kan ikke på samme virksomhed både vælge en tillidsrepræsentant for én fagforening (fx for KF eller FAOD) og samtidig vælge fællestillidsrepræsentant. Man skal vælge mellem enten den ene løsning eller den anden.

  Hvem kan stemme?

  Det er kun medlemmer de fire nævnt fagforeninger, der har overenskomst med Dansk Industri på arkitektområdet, der har stemmeret ved valget.

  Valgperiode

  Både TR, fælles-TR og suppleant er valgt for 2 år ad gangen. 

 • Valg af tillidsrepræsentant i Grønland

  Hvis du arbejder i Grønland og er omfattet af Konstruktørforeningens  overenskomst med Grønlands Selvstyre, kan I vælge en tillidsrepræsentant (TR), når I er mindst fem overenskomstansatte bygningskonstruktører.

  Hvem kan vælges?

  For at være valgbar som TR, skal man være medlem af Konstruktørforeningen (KF), og have været ansat i mindst et halvt år i Selvstyret, kommunen, boligselskabet INI eller forsyningsvirksomheden.

  Hvem kan stemme ved valget?

  Det er kun medlemmer af Konstruktørforeningen (KF), der har stemmeret ved valget.

  Valg af fællestillidsrepræsentant

  Hvis der er ansat mindst fem bygningskonstruktører under hele overenskomsten, kan I vælge én fælles tillidsrepræsentant (fælles-TR) for hele det grønlandske område, som varetager fælles faglige spørgsmål for alle bygningskonstruktører i Grønland.

  Der kan vælges en fælles-TR, uanset hvor mange TR der er valgt rundt omkring i kommuner eller institutioner under Selvstyret. 

  Valghandlingen skal foregå blandt alle organiserede overenskomstansatte bygningskonstruktører i Selvstyret, kommunen, boligselskabet INI eller forsyningsvirksomheden.

  Valg af suppleant

  I kan samtidig vælge en stedfortræder (suppleant) for jeres TR eller fælles-TR.

  Valgperiode er to år

  Valg af TR, fælles-TR og supplent gælder for to år ad gangen. Ved genvalg skal fornyet anmeldelse ikke finde sted.

 • Valg af tillidsrepræsentant på det almennyttige boligområde

  Ansatte i et almennyttigt boligselskab, kan vælge en tillidsrepræsentant (TR), der repræsenterer både Konstruktørforeningens medlemmer og andre akademiske medarbejdere, som er omfattet af AC-boligoverenskomsten.

  Betingelsen er, at der på din arbejdsplads er ansat mindst tre medlemmer til sammen fra de syv fagforeninger, som har overenskomst med Dansk Erhverv (se hvem de er længere nede).

  I boligorganisationer med under tre akademiske medarbejdere kan den lokale klub aftale med ledelsen, at der udpeges en tillidsrepræsentant.

  Antallet af valgte TR kan udvides, hvis der er praktiske og organisatoriske grunde til det. Det kan fx være i boligorganisationer, hvor der er over 20 ansatte omfattet af overenskomsten, eller hvis der er flere afdelinger/filialer. Det kræver en indgåelse af en lokalaftale med ledelsen. I kan også vælge en stedfortræder for den valgte TR.

  Hvem kan stille op som TR?

  For at være valgbar, skal man være ansat i en uopsagt stilling og have været ansat i jobbet i mindst et år. Derudover skal man være medlem af en af de syv fagforeninger, der har overenskomst med Dansk Erhverv, som er:

  • Forbundet af Arkitekter og Designere (FAOD)
  • Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF)
  • Dansk Magisterforening (DM)
  • Ingeniørforeningen (IDA)
  • Jordbrugsakademikerne (JA)
  • Kommunikation og Sprog
  • Konstruktørforeningen (KF)

  Hvem kan stemme?

  Det er kun medlemmer af en af de ovennævnte syv fagforeninger, der har stemmeret ved valget.

Regler som er fælles for alle områderne

Nogle regler er ret ens for alle områderne. Med små variationer er reglerne for, hvordan I gennemfører valget og anmelder valget en på alle områderne. 

Sådan gennemfører I valget

Der er ingen faste regler for, hvordan valget af TR, fælles-TR og suppleant skal foregå. I skal blot sikre jer, at alle de stemmeberettigede medlemmer får en rimelig mulighed for at stemme.

Afstemningen kan fx ske på et personalemøde, som er indkaldt med en rimelig frist (fx pr. e-mail 14 dage før), hvor valget af TR er sat på dagsordenen. Afstemning kan også foregå pr. e-mail.

I indkaldelsen skal I oplyse om, at alle valgbare medarbejdere har mulighed for at stille op som tillidsrepræsentant og stedfortræder.
Hvis en eller flere kolleger allerede inden valget har tilkendegivet, at de ønsker at stille op, kan I skrive det i indkaldelsen.

I kan eventuelt give mulighed for at brevstemme inden mødet med fuldmagt, hvis I har medarbejdere, der har svært ved at være til stede.

Vær opmærksom på, at hvis I beslutter jer for, at kolleger kan brevstemme, skal alle kandi-dater være opstillet, før brevstemningen sættes i gang.

Valget afgøres ved simpelt flertal. Er der kun én kandidat til posten som TR, betragtes denne som valgt.

Anmeld straks valget til KF

Hvis den valgte TR er medlem af KF, skal KF orienteres om resultatet straks efter valget. Herefter vil KF orientere arbejdsgiveren, der har 2-3 uger (alt efter området) til at komme med indsigelser.

Hvis arbejdsgiveren ikke gør indsigelser inden for fristen, er valget godkendt. Hvis den valgte TR er medlem af KF, orienterer KF de øvrige fagforeninger om valget af KF-medlemmet. 

Vælger I en TR fra en af de andre overenskomstområdet, skal I anmelde valget til den organisation den nye TR er medlem af. TR’s organisation står så for at anmelde valget til jeres arbejdsgiver og for at orientere de øvrige fagforeninger – heriblandt KF.

Genvalg skal anmeldes på det offentlige område, arkitektområdet og for boligselskaberne, men ikke for Grønland. 

Find din nuværende tillidsrepræsentant

Måske findes der allerede en tillidsrepræsentant på området. Du kan se her, hvem vedkommende er, hvis de findes. OBS: Du skal logge ind for at kunne se det. 

Find din tillidsrepræsentant

Hent KF's værktøjskasse for tillidsrepræsentanter

Hvis du bliver valgt som tillidsrepræsentant (TR) for dine kolleger, kan du blive klogere på din rolle i KF's værktøjskasse særligt for TR. 

Hent KF's værktøjskasse for tillidsrepræsentanter her