Gå til sidens indhold

Valg af tillidsrepræsentant

Der gælder forskellige regler for valg af en tillidsrepræsentant, alt efter om du er ansat i det offentlige, private eller i Grønland.

Som tommelfingerregel må en gruppe medarbejdere vælge en tillidsrepræsentant, når der er mindst 5 bygningskonstruktører ansat, som er medlem af KF. 

Læs hvilke regler der gælder for dit område herunder.

 • Valg af tillidsrepræsentant på det offentlige område

  Hvis din arbejdsplads er en kommune, en statsinstitution eller en af regionernes institutioner, kan I vælge en tillidsrepræsentant (TR) og en suppleant, hvis der er mindst fem bygningskonstruktører ansat.

  Hvis ikke der er fem bygningskonstruktører ansat, kan I slå jer sammen med andre institutioner og vælge en fælles TR. Dem, I vil slå jer sammen med, skal komme fra samme type offentlige virksomhed. Arbejder I i en teknisk forvaltning i en kommune, kan I fx slå jer sammen med bygningskonstruktører fra driftsafdelingen i samme kommune.

  Hvem kan vælges som TR?

  TR skal være medlem af Konstruktørforeningen (KF) for at kunne blive valgt. I kommuner og regioner skal den TR, I ønsker at vælge, have været ansat i mindst et halvt år. I Staten skal vedkommende have været ansat i mindst ni måneder.

  Hvem kan stemme ved valget af tillidsrepræsentant?

  Hvis din arbejdsplads er inden for staten, har alle bygningskonstruktører ret til at deltage i afstemningen, uanset om de er medlemmer af KF eller ej.

  Hvis din arbejdsplads er i en kommune, kan alle bygningskonstruktører, der ikke er medlemmer af TL (Teknisk Landsforbund), deltage i valget.

  Hvordan foregår valgprocessen?

  Der er ingen faste regler for, hvordan valget skal foregå.  I skal blot sikre jer, at alle de stemmeberettigede bygningskonstruktører får en rimelig mulighed for at stemme.

  Afstemningen kan fx ske ved et personalemøde, som er indkaldt med en rimelig frist (fx på 14 dage), og valg af TR er sat på dagsordenen.

  Indkaldelse og afstemning kan ligeledes begge foregå pr. mail.

  I indkaldelsen skal I oplyse om, at alle valgbare medarbejdere har mulighed for at stille op som tillidsrepræsentant/suppleant. Hvis en eller flere kolleger allerede inden valget har tilkendegivet, at de ønsker at stille op, kan I skrive det i indkaldelsen.

  Giv gerne mulighed for at brevstemme og/eller afgive fuldmagt, så alle kolleger har mulighed for at stemme. Nogle kan jo arbejde på deltid, på særlige tidspunkter eller på andre lokationer, så de ikke har mulighed for at deltage i mødet.

  Vær opmærksom på, at hvis I beslutter jer for, at kollegerne kan brevstemme, skal alle kandidater være opstillet, før brevstemningen sættes i gang.

  Valget afgøres ved simpelt flertal. Er der kun én kandidat til posten som TR, betragtes denne som valgt.

  Man er valgt for en ikke-afgrænset periode, medmindre der lokalt aftales andet.

  Anmeld straks valget KF

  Straks efter valget skal KF orienteres om resultatet. Herefter vil KF orientere arbejdsgiveren, der har tre uger til at komme med indsigelser til valget. Hvis arbejdsgiveren ikke gør indsigelser, er valget godkendt.

  Valg af suppleant

  Reglerne for valg af suppleanter er de samme som for tillidsrepræsentanter.

 • Valg af tillidsrepræsentant på det private område

  I kan vælge en tillidsrepræsentant (TR), der repræsenterer KF’s medlemmer på arbejdspladsen, når der er ansat mindst fem bygningskonstruktører, som alle er medlemmer af KF. Det er kun KF-medlemmer, der har stemmeret ved valget.

  Har virksomheden flere geografisk adskilte afdelinger, kan I vælge en TR for hver afdeling, når der er mindst fem ansat i afdelingen.

  Der er ingen faste regler for, hvordan valget skal foregå. I skal blot sikre jer, at alle de stemmeberettigede bygningskonstruktører får en rimelig mulighed for at stemme. Afstemningen kan fx ske ved et personalemøde, som er indkaldt med en rimelig frist, og valg af TR er sat på dagsordenen.

  Forudsætningen for at blive valgt som TR er, at KF-medlemmet har været ansat i virksomheden i et halvt år.

  Regler for valg af fælles tillidsrepræsentant

  I kan vælge en fælles tillidsrepræsentant (fælles TR), der repræsenterer alle medlemmer af de fire fagforeninger, KF, Forbundet af Arkitekter og Designere (FAOD), TekniskeLandsforbund (TL) og JA, som har overenskomst med DI på arkitektområdet. Det kræver kun, at der er ansat mindst fem, som er medlemmer af enten KF, FAOD, TL eller JA. Har virksomheden flere geografisk adskilte afdelinger, kan I vælge en fælles TR for hver afdeling, når der er mindst fem fra de fire fagforeninger ansat i afdelingen.

  Er der ansat mindst 30 i virksomheden (eller afdelingen), kan I vælge to fælles TR.

  Det er kun medlemmer af de fire fagforeninger, der har stemmeret ved valget.

  Der er ingen faste regler for, hvordan valget skal foregå. Der gælder de samme betingelser for valgbarhed og valg af fælles TR, som gælder for TR.

  Valg af suppleant

  I modsætning til de offentlige områder og i Grønland kan der ikke vælges en suppleant for TR/fælles TR på arkitektområdet.

  Giv KF besked om valget

  Hvis du er blevet valgt som TR eller fælles TR, skal du huske at give KF besked om valget, så vi kan anmelde det over for virksomheden og Dansk Industri. Først når valget er anmeldt, er det gyldigt, og først fra det tidspunkt er du valgt og har rettigheder som TR, herunder beskyttelse mod afskedigelse.

  Er du som KF-medlem blevet valgt som fælles TR, sørger KF samtidig for at give besked til de øvrige fagforeninger (FAOD, TL og JA) om valget.

  Valgperiode er to år

  Valget gælder i to år. I skal selv sørge for at foretage et nyt valg, inden de to år er gået, og på ny give KF besked om valg/genvalg. Ellers er valget ikke længere gyldigt.

 • Valg af tillidsrepræsentant for Grønland

  Hvis du arbejder i Grønland, kan I vælge en tillidsrepræsentant (TR), når I er mindst fem overenskomstansatte bygningskonstruktører.

  TR vælges af og blandt samtlige organiserede overenskomstansatte bygningskonstruktører i Selvstyret/kommunen/boligselskabet INI/forsyningsvirksomheden.

  Der er ingen faste regler for, hvordan valget skal foregå. I skal blot sikre, at alle stemmeberettigede bygningskonstruktører får en rimelig mulighed for at stemme. Afstemningen kan fx ske ved et personalemøde, som er indkaldt med en rimelig frist og dagsorden.

  Forudsætningen for at blive valgt som TR/fælles TR er, at KF-medlemmet har været ansat i i et halvt år.

  Valg af fælles tillidsrepræsentant

  Hvis der er ansat mindst fem bygningskonstruktører under hele overenskomsten, kan I vælge én fælles tillidsrepræsentant (fælles TR) for hele det grønlandske område, som varetager fælles faglige spørgsmål for alle bygningskonstruktører i Grønland. Der kan vælges en fælles TR, uanset hvor mange TR der er valgt rundt omkring i kommuner eller institutioner under Selvstyret. 

  Valghandlingen skal foregå blandt alle organiserede overenskomstansatte bygningskonstruktører i Selvstyret/kommunen/boligselskabet INI/forsyningsvirksomheden.

  Giv KF besked om valg af tillidsrepræsentant

  Hvis man som medlem af KF er blevet valgt som TR eller fælles TR, skal man huske at give KF besked om valget. KF anmelder derefter hurtigt valget over for den lokale arbejdsgiver og Selvstyrets Overenskomstkontor. Først når valget er anmeldt, er det gyldigt – og først fra det tidspunkt er man valgt og har rettigheder som TR, herunder beskyttelse mod afskedigelse.

  Valg af suppleant

  For TR (eller fælles TR) kan I samtidig vælge en stedfortræder, som også skal godkendes og anmeldes via KF.

  Valgperiode er to år

  Valg af TR/fælles TR gælder for to år ad gangen. Ved genvalg skal fornyet anmeldelse ikke finde sted.

Find din nuværende tillidsrepræsentant

Måske findes der allerede en tillidsrepræsentant på området. Du kan se her, hvem vedkommende er, hvis de findes. OBS: Du skal logge ind for at kunne se det. 

Find din tillidsrepræsentant

Hent KF's værktøjskasse for tillidsrepræsentanter

Hvis du bliver valgt som tillidsrepræsentant (TR) for dine kolleger, kan du blive klogere på din rolle i KF's værktøjskasse særligt for TR. 

Hent KF's værktøjskasse for tillidsrepræsentanter her