Gå til sidens indhold

Ordninger for ledige

Der findes flere jobordninger for ledige, der har til formål at bringe dig tættere på at få et ordinært job. Læs om nogle af ordningerne her.

Hvis du er ledig, har du mulighed for at få job gennem forskellige ordninger som fx job med løntilskud og virksomhedspraktik.

Formålet med ordningerne er, at du skal opkvalificere dig, så du har større chance for at få et ordinært job – fx ved at fortsætte i virksomheden.

Fælles for alle ordninger er, at du bruger af dagpengeperioden, når du er i ordningen og derfor ikke optjener dagpenge imens.

 • Få kurser fra jobcentret via positivlisten

  Hvert halve år opgør Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering beskæftigelsesmulighederne for mange forskellige faggrupper og professioner. Lige siden den ordning blev indført i 2013, har bygningskonstruktørerne stået med status som ”gode jobmuligheder” eller ligefrem ”mangel på arbejdskraft”.

  Det medfører, at du som ledig bygningskonstruktør har ret til at få tilskud til kurser og kompetenceudvikling, såfremt der findes relevante tilbud på den såkaldte positivliste i den region, hvor dit jobcenter ligger. Men det er jobcentret, der skal bevilge og betale kurset, og derfor skal du tale med dem om mulighederne. Du kan altid kontakte KF og høre, hvad vi anbefaler.

  Du kan tjekke bygningskonstruktørernes beskæftigelsesstatus i din region på Arbejdsmarkedsbalancen.dk. Søg efter stillingsbetegnelse ’bygningskonstruktør’ og vælg den region, du vil vide noget om. Hvis resultatet er ”gode jobmuligheder” eller ”mangel på arbejdskraft”, kan du bruge det overfor jobcentret. 

  Du kan finde den gældende positivliste over tilbudte kurser i din region på hjemmesiden for De Regionale Arbejdsmarkedsråd. Åbn listen for den relevante region. Det er vigtigt, at du både kigger efter kurser under ’Akademisk arbejde’ og ’Bygge og anlæg’.

 • Få nye kompetencer i et løntilskudsjob

  Hvis du er ledig, kan du blive ansat med løntilskud i både private og offentlige virksomheder i maksimalt seks måneder.

  Formålet er at give dig nye kompetencer, erfaringer og kontakter og dermed et bedre udgangspunkt for at søge job.

  Generelt skal du have været ledig i seks måneder for at komme i løntilskud. Men der er mulighed for, at det kan ske tidligere, hvis du er over 50 år eller enlig forsørger.

  Regler for løntilskudsjob

  Der er en række generelle regler, du og arbejdsgiveren skal følge, for at du kan komme i job med løntilskud:

  • Du skal stadig søge arbejde
  • Du må ikke erstatte almindeligt ansatte medarbejdere i den virksomhed, du bliver ansat i
  • Du må ikke komme i løntilskud i den virksomhed, du senest har været ansat i, eller hvis virksomheden er ejet af din ægtefælle.

  Du skal være opmærksom på, at du bruger af din dagpengeperiode, mens du er i løntilskudsjob.

  Løntilskud i private virksomheder

  Hvis du bliver ansat med løntilskud hos en privat arbejdsgiver, får du en overenskomstmæssig løn og pension og har en normal arbejdstid. Men det er ikke muligt at få tilskud til transport.

  Løntilskud i offentlige virksomheder

  Hvis du bliver ansat med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver er reglerne:

  • Du får udbetalt en løn, der svarer til din ydelse som ledig
  • Du får fuld pension af den løn, du ville have fået, hvis du havde været almindeligt ansat
  • Du kan maksimum være i offentligt løntilskud i fire måneder hos den samme arbejdsgiver
  • Arbejdstiden er som udgangspunkt 37 timer for en fuldtidsforsikret
  • Du har mulighed for at få tilskud til transport

  Der er særlige regler for fx nyuddannede, handicappede og personer på sygedagpenge.

  Dit jobcenter skal godkende løntilskudsjobbet

  Hvis du ønsker at komme i løntilskudsjob, kan du forsøge selv at finde et job ved at sende en uopfordret ansøgning til en virksomhed eller ved at bruge dit netværk. Nogle virksomheder opslår job med løntilskud, som du kan søge.

  Kontakt altid dit jobcenter, som skal godkende løntilskudsjobbet.

  Læs mere om løntilskud på hjemmesiden for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

 • Kom videre med en virksomhedspraktik

  Hvis du er ledig, kan du komme i praktik i både private og offentlige virksomheder. Varigheden er som regel fire uger, men afhænger af den ydelse, du modtager, og af dine konkrete behov for virksomhedspraktikken.

  Formålet er både at afklare dit beskæftigelsesmål og opkvalificere dig, så du nemmere kan få job.

  Som hovedregel kan du ikke komme i virksomhedspraktik i den virksomhed, hvor du senest har været ordinært ansat eller ansat med løntilskud.

  Under din virksomhedspraktik er du ikke ansat af virksomheden, men får udbetalt dagpengeydelse.

  Kontakt dit jobcenter for at høre mere om virksomhedspraktik.

Mere information til ledige

Er du ledig, finder du masser af inspiration på KF's side særligt for ledige. Find bl.a. ud af, hvor du finder de gode konstruktørjobs, hvordan du søger om nedsat kontingent og få gode tips til jobsøgningen. 

Se KF's side for ledige

Personlig karriererådgivning

Som medlem af Konstruktørforeningen kan du få personlig og professionel karriererådgivning, som tager afsæt i din uddannelse som bygningskonstruktør.

Læs mere om personlig karriererådgivning

Vil du vide mere?

Kontakt KF, hvis du vil vide mere om de forskellige ordninger for ledige.

Send KF en mail