Gå til sidens indhold

Stejl læringskurve på cand.tech.-uddannelsen i arkitektur

Bygningskonstruktør Sander Løkkegaard Benner er blandt de 21 første cand.tech.arch.’er på overbygningsuddannelsen Arkitekturens Teknologi på Det Kongelige Akademi. Med en stejl læringskurve har han bl.a. fået en større forståelse for byggerihistorie, materialer og bæredygtighed.

Sander Løkkegaard Benner FOTO DKA
Som cand.tech. arch.’er har Sander Løkkegaard Benner bl.a. fået en dybere forståelse for, hvordan materialer og funktion kan skabe værdi for helhedsudtrykket. Foto: Det Kongelige Akademi

”Det har været helt fantastisk at gå på uddannelsen. Læringskurven har været meget stejl, og jeg kan slet ikke forstå, at jeg på kun halvandet år har lært så meget nyt om byggeri, byggerihistorie, klima, materialer og byggeteknik.”

Det siger den 26-årige bygningskonstruktør – nu cand.tech.arch. – Sander Løkkegaard Benner om kandidatoverbygningsuddannelsen Arkitekturens Teknologi på Det Kongelige Akademi, som sendte sit første hold kandidater ud i sommeren 2023.

Større forståelse for byggeri

Blandt de mange ting, han har fået med sig, er en dybere forståelse for, hvordan materialer og funktion kan skabe værdi for helhedsudtrykket.

”Jeg har lært, hvor stor betydning en bygningsdel og en struktur kan have for et rum, og hvad materialesammensætning kan – altså hvordan man kan bruge materialer, så det giver mening i stedet for bare et tilføje ’noget’ for at få et bestemt udtryk,” siger han og fortsætter:

”Jeg har også fået en større forståelse for byggerihistorie, udvikling af byggeriet og den eksisterende bygningsmasse, lært, hvordan man kan lave en renoveringsstrategi ud fra kendskab til materialer og konstruktioner, og hvordan byggeri forholder sig til de planetære grænser.”

Inspirerende studiemiljø

Ifølge Sander Løkkegaard Benner består undervisningen af en blanding af teori, seminarer, arbejde med modeller i et værksted, besøg på tegnestuer, virksomheder og byggerier.

Om studiemiljøet siger han:

”Jeg var glad for at gå på VIA i Aarhus, men har virkelig nydt studie- og læringsmiljøet på Det Kongelige Akademi, fordi vi har beskæftiget os med spændende faglitteratur, hørt om tendenser og ny forskning – ofte fra forskerne selv – og fået god sparring i øjenhøjde.”

Fra tømrer til universitetskandidat

Det stod ikke lige skrevet, at Sander Løkkegaard Benner efter at være blevet tømrer også skulle tage en kandidatgrad:

”Jeg valgte at tage tømreruddannelsen, fordi jeg var skoletræt. Jeg havde dog ikke forestillet mig, at jeg blot ti år senere skulle stå med både en konstruktøruddannelse og nu snart også en kandidatuddannelse. Men min interesse for byggeri og klima er løbende vokset. Især interesserer jeg mig for materialer og byggeteknik, som jeg har fået rig lejlighed til at fordybe mig i.”

Se Sander Løkkegaard Benners eksamensprojekt.

Læs også portrætter af to nye cand.tech., bl.a. Sander Løkkegaard Benner, i Fagbladet Konstruktøren nr. 1 2023.

NYHED PÅ KF.DK

Mød de første konstruktører med titlen cand.tech.arch.

Læs om de første 21 bygningskonstruktører med titlen cand.tech.arch. fra den 2-årige overbygningsuddannelse Arkitekturens Teknologi på Det Kongelige Akademi.

Læs nyhed
MERE VIDEN

Kandidatuddannelsen Arkitekturens Teknologi

Kandidatuddannelsen Arkitekturens Teknologi på Det Kongelige Akademi har været udbudt i knap to år og henvender sig til bygningskonstruktører.

Uddannelsen er forsknings- og praksisbaseret og giver de studerende kompetencer til at sætte deres faglige viden i spil tidligt i byggeprocessen og sikre en enhed af byggeteknik, konstruktion og arkitektur, som går op i en højere enhed med arkitektonisk kvalitet og bæredygtighed.

Uddannelsen optager 25 studerende pr. årgang, og der er frist for tilmelding den 1. marts 2023.

Læs mere på Kglakadedemi.dk.