Gå til sidens indhold

Barsel og økonomi

Om du får løn eller barselsdagpenge under din barselsorlov, og hvor meget du får, afhænger af dine ansættelsesforhold.

Du kan have ret til at få fuld eller delvis løn under noget af eller hele din barsel afhængig af, hvor du er ansat. Hvad du har ret til, står enten i din ansættelseskontrakt, den overenskomst, du er ansat på, eller i virksomhedens personalehåndbog.

Står der ikke noget nogle af disse steder, har du ikke ret til løn under barsel.

Informationerne herunder omfatter både den nye barselslov, der gælder, hvis børn er født/modtaget den 2. august 2022 og derefter, og den gamle barselslov, der gælder, hvis børn er er født/modtaget til og med 1. august 2022.

 • Hvem har ret til barselsdagpenge?

  For at have ret til barselsdagpenge, skal du være omfattet af et af nedenstående punkter:  

  • Du har været tilknyttet arbejdsmarkedet i de sidste 13 uger, før orloven begynder og har været beskæftiget i mindst 120 timer
  • Du er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller en ydelse, der træder i stedet.
  • Du har inden for den seneste måned afsluttet en uddannelse, der har varet mindst 18 måneder.
  • Du er elev i lønnet praktik i et lovgodkendt uddannelsesforløb.
 • Hvornår har jeg ret til løn eller barselsdagpenge?

  Er du ikke ansat på en overenskomst, hvor forholdene om din barsel er aftalt på forhånd, kan du se, om der står noget i din ansættelseskontrakt eller i virksomhedens personalehåndbog.

  Er du ansat under overenskomst, har du ret til løn under barsel i det omfang, overenskomsten giver dig ret til det. Retten til løn under barsel kræver, at arbejdsgiveren kan få fuld dagpengerefusion.

 • Optjener jeg feriepenge under min barsel?

  I de perioder, hvor du får udbetalinger fra arbejdsgiveren, optjener du ret til ferie med løn. Det gør du ikke, hvis du kun får barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark. Her optjener du feriedagpenge, som du får udbetalt af din a-kasse.

 • Hvor længe kan jeg få barselsdagpenge? (hvis barn er født/modtaget 2. august 2022 eller senere)

  Gælder for moren:
  Mor har ret til barselsdagpenge i graviditetsorloven, som er 4 uger forventet termin.

  Efter barselsloven er der som udgangspunkt 24 ugers barselsdagpenge til hver forælder, hvorfor der samlet set er 48 uger til deling efter fødslen.

  Det er muligt for forældrene at overdrage op til 13 ugers barselsdagpenge til hinanden. Det indebærer, at der er 11 ugers øremærket orlov med barselsdagpenge til hver forælder. De øremærkede uger kan som udgangspunkt ikke overføres.

  Moren har 10 ugers barselsorlov umiddelbart efter fødslen, hvoraf hun har pligt til at holde de første 2 uger. De resterende 8 ud af de 10 uger kan moren overføre til den anden forælder, forudsat at hun er i beskæftigelse, og hvis hun enten genoptager arbejdet på fuld tid eller fortsætter direkte på den øremærkede del af sin orlov.

  Den anden forælder skal holde de 8 overførte uger fra uge 3 til 10 efter fødslen.

  Herudover kan moren overføre 5 af de uger, der ligger 10 uger efter fødslen.

  Såfremt moren er ledig, kan hun til den anden forælder overføre op til 14 ugers barselsdagpenge, som hun har ret til efter den 10. uge.

  Er moren selvstændig, vil hun kunne overføre op til 22 ugers barselsdagpenge til den anden forælder.

  Hvis hun vil overføre 8 uger inden for de første 10 uger efter fødslen, er det en betingelse, at hun genoptager arbejdet på fuld tid i den 3.-10. uge efter fødslen.

  Gælder for far/medmor – som ikke er studerende:
  Far/medmor kan såfremt han/hun er lønmodtager overføre 13 ugers barselsdagpenge til den anden forælder. Er far/medmor ledig eller selvstændig, kan han/hun overføre 22 ugers barselsdagpenge til den anden forælder.

  Gælder for mor, far/medmor – som er studerende:
  Hvis du er studerende, har du som udgangspunkt ikke ret til barselsdagpenge, men holder i stedet barsel på SU.

  Studerende er også omfattet af reglerne om øremærkning. For moren er barselsdagpenge til de 10 uger lige efter barnets fødsel øremærket, og som far/medmor er barselsdagpenge til de 2 uger efter fødslen øremærket. Dette gælder, selvom du ikke modtager barselsdagpenge som studerende, da du får ekstra SU. Moren kan derfor overføre 14 uger til den anden forælder, og faren kan overføre 22 uger til den anden forælder.

  Vær opmærksom på, at du som studerende eller selvstændig godt kan have status som lønmodtager, hvis du også har et job som lønmodtager. I det tilfælde er du underlagt barselsreglerne for lønmodtagere.

  Kontakt KF hvis du er i tvivl.

 • Hvor længe kan jeg få barselsdagpenge? (hvis barn er født/modtaget før 2. august 2022)

  For moren gælder:

  • Du kan holde graviditetsorlov i 4 uger, før du forventer at føde og har mulighed for at få barselsdagpenge i denne periode.
  • Du kan holde barselsorlov i 14 uger efter fødslen og få barselsdagpenge i den periode.

  For faren gælder:

  • Du har ret til fædreorlov i 2 uger efter fødslen, hvor du også har mulighed for at modtage barselsdagpenge.

  Efter de første 14 uger har forældrene ret til at holde barselsorlov i 32 uger hver. I kan dog kun modtage barselsdagpenge til barselsorlov i 32 uger i alt, som I kan dele i mellem jer.

  Når du får løn under barsel, får din arbejdsgiver de barselsdagpenge, du ellers ville have fået. Får du løn i noget af barselsorloven, skal du først søge om barselsdagpenge, når du ikke længere modtager løn fra din arbejdsgiver.

  Læs mere herunder eller kontakt KF, hvis du er i tvivl.

 • Er du ansat uden for overenskomst?

  Som udgangspunkt har alle gravide funktionæransatte ret til halv løn i fire uger før fødslen og 14 uger efter fødslen. Er du ansat som bygningskonstruktør, vil du typisk være funktionæransat, men der kan være undtagelser. I nogle tilfælde vil du få mere udbetalt på barselsdagpenge end ved at få halv løn.

  Hvis din arbejdsgiver indbetaler til Barsel.dk, kan arbejdsgiveren få en større refusion og udbetale dig en højere løn under barslen.

  Er du i tvivl om, hvad du har ret til under din barsel, kan du kontakte KF og høre nærmere om dine muligheder for løn under barsel.

 • Barselsvilkår i stat, kommune eller region

  Er du gravid og ansat i staten, har du ret til 6 ugers graviditetsorlov med løn før fødslen, mens gravide ansat i regioner og kommuner har ret til 8 uger med løn før fødslen.

  Både i stat, kommuner og regioner får du som kvinde sædvanlig løn i de første 14 uger efter fødslen. Vælger du at holde barselsorlov, har du som kvinde også ret til at få løn i 6 uger yderligere. Manden/medforældreren kan få løn under sin fædreorlov på 2 uger, men har lov til at holde 7 ugers barselsorlov med løn.

  Oven i de 6 ugers orlov til kvinden og 7 ugers orlov til manden, er der 6 ugers barselsorlov  med løn til den af forældrene, der er ansat under overenskomsten. Hvis både kvinden og manden er ansat på en overenskomst i stat, kommune eller en region, kan forældrene selv vælge, hvordan de vil fordele de 6 uger med løn, som de tilsammen har ret til under barselsorloven.

 • Barselsvilkår i Konstruktøroverenskomsten for arkitektbranchen

  Hvis du er ansat på Konstruktøroverenskomsten for Arkitektbranchen, KF’s overenskomst med Dansk Industri (Danske Arkitektvirksomheder), har du som mor ret til sædvanlig løn i op til 20 uger, mens faren har ret til sædvanlig løn i 11 uger inden for de første 46 uger efter fødslen. Du skal holde den betalte orlov som hele uger.

  Morens 20 uger kan placeres fra 4 uger før forventet fødsel. De 6 af ugerne kan efter aftale placeres fleksibelt inden for 46 uger efter fødslen. Farens 2 uger skal altid holdes i sammenhæng inden for de første 14 uger efter fødslen.

  Hvis faren ønsker at afholde mere end de 2 ugers fædreorlov inden for de første 14 uger efter fødslen, skal det varsles senest 4 uger før forventet fødsel.

  For børn født efter 30. juni 2023 kan den forælder, der ikke har holdt graviditetsorloven (far eller medforælder) holde yderligere 2 ugers orlov med løn inden for de første 46 uger efter fødslen. Derudover er der 2 ugers orlov med løn til fri fordeling mellem forældrene.

  Læs mere om Konstruktøroverenskomsten for Arkitektbranchen under Overenskomster på det private område

BARSEL

Vil du vide mere?

Læs om barsel, orlov og barselsdagpenge på Borger.dk.

Her kan du bl.a. læse:

For forældre til børn født før den 2. august 2022:

For forældre til børn født/adopteret fra den 2. august 2022:

Rådgivning

Har du en helt anden overenskomst?

Er du ansat under en anden overenskomst end dem, der er nævnt her på siden, kontakt KF for at høre om dine rettigheder i forbindelse med løn under barsel.