Gå til sidens indhold

Stil op til valget i 2024

I 2024 skal medlemmer af Konstruktørforeningen vælge en fuldtidsbetalt næstformand, to landsvalgte bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter herfor. Deadline for opstilling er mandag den 2. september 2024.

Er du bygningskonstruktør, medlem af Konstruktørforeningen (KF) og valgbar, kan du stille op til flere forskellige poster ved valget i 2024. Det drejer sig om posten som fuldtidsbetalt næstformand, to poster som landsvalgt bestyrelsesmedlem og/eller suppleant for de to landsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

For alle poster er valgperioden fire år.

Hvem kan vælges?

Du er valgbar, hvis du er aktivt medlem af KF, hvilket vil sige, at du enten er ledig eller erhvervsaktiv.

Derudover er det en forudsætning, at du har eller får bopæl i Danmark senest på tidspunktet for din tiltræden. Der kan dog i særlige tilfælde gives dispensation.

Stiller du op til posten til næstformand, skal du være opmærksom på, at du skal skaffe mindst 15 stillere – erhvervsaktive eller ledige medlemmer af KF – der vil skrive under på, at de indstiller dig til posten. Hent stillerlisten.

Du kan ikke stille op, hvis du er studerende, pensioneret, passivt medlem eller beklæder tillidsposter i andre organisationer med faglig tilknytning til KF’s organisatoriske områder.

Valgoplæg til Konstruktøren

Sammen med anmeldelsen af kandidatur, skal opstillerne medsende et valgoplæg og et portrætfoto (i høj opløsning) til brug for Konstruktøren nr. 4. Valgoplægget skal oplyse, hvorfor du stiller op, og hvad dine særlige fokusområder er.

Oplægget – der skal skrives og uploades på en særlig formular herunder – må højst fylde 1.000 anslag med mellemrum.

Vigtige valgdatoer

Fristen for opstilling til alle poster er mandag den 2. september 2024 kl. 12.00.

Valget sættes i gang af KF’s sekretariat mandag den 28. oktober 2024, afsluttes torsdag den 7. november kl. 15.00 og foretages skriftligt ved urafstemning – elektronisk eller per brev. Hvis der ikke er opstillet mere end én kandidat til hver af de fem poster, er der fredsvalg uden urafstemning.

Stil op til valget på en af disse to opstillingsblanketter:

Hvad laver KF’s bestyrelse?

KF’s bestyrelse har en lang række opgaver – bl.a. at revidere og udvikle KF’s strategi og handlingsplan, planlægge og afvikle KF’s generalforsamling og Konstruktørdag.

Se bestyrelsens opgaver
Læs mere om valget

Valget til næstformand

Hvis du overvejer at stiller op til valget som KF's næstformand, kan du læse mere om både valgprocedure og posten her:

Valget til næstformand i 2024
Download opstillingsblanket

Stil op til valget

Hvis du vil stille op til valget, skal du udfylde en særlig opstillingsformular til: