Gå til sidens indhold

KF's udvalg

KF har en række udvalg, som er drevet af medlemmer, der vil være med til at forme foreningens virke.

Alle udvalg i Konstruktørforeningen (KF) er sat i verden af KF’s bestyrelse, som fastlægger deres kommissorier og opgaver ud fra KF’s strategi- og handlingsplan i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

Herunder kan du læse mere om, hvad de enkelte udvalg arbejder med, og hvilke kriterier der er for at blive optaget i de enkelte udvalg.

KF har for øjeblikket fire udvalg:

Udvalgene består af KF’s medlemmer og har en sekretariatsmedarbejder som sekretær, der står for at indkalde og organisere møderne i samarbejde med udvalgets formand. Udvalgets formand er også medlem af bestyrelsen. Udvalgene udarbejder indstillinger til bestyrelsen, som træffer den endelige beslutning.

KF dækker de rejseomkostninger, du har for at deltage i udvalgsmøderne og eventuelle omkostninger for tabt arbejdsfortjeneste efter en fast sats defineret af KF. Læs mere under refusion.

Som medlem af et KF-udvalg eller en KF-arbejdsgruppe har du mødepligt til møderne og forventes at deltage aktivt i udvalgets/gruppens arbejde og drøftelser. Ved udeblivelse fra et udvalgsmøde 3 gange i træk, er man ikke længere med i udvalget og bliver taget af maillisten. 

Refusion

Få refusion som aktiv i KF

Hvis du er med i et udvalg, kan du få dækket visse omkostninger i forbindelse med aktiviteter.

Refusion
Om KF

Vil du vide mere?