Gå til sidens indhold

KF's udvalg

KF har en række udvalg, som er drevet af medlemmer, der vil være med til at forme foreningens virke.

Alle udvalg i Konstruktørforeningen (KF) er sat i verden af KF’s bestyrelse, der fastlægger deres kommissorier og opgaver ud fra KF’s strategi- og handlingsplan i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

KF har for øjeblikket fire udvalg:

Udvalgene består af KF’s medlemmer og har en sekretariatsmedarbejder som sekretær, der står for at indkalde og organisere møderne i samarbejde med udvalgets formand. Udvalgene udarbejder indstillinger til bestyrelsen, som træffer den endelige beslutning.

Herunder kan du læse mere om, hvad de enkelte udvalg arbejder med, og hvilke kriterier der er for at blive optaget i de enkelte udvalg.

KF dækker de rejseomkostninger, du har for at deltage i udvalgsmøderne og eventuelle omkostninger til tabt arbejdsfortjeneste efter en fast sats defineret af KF. Læs mere under refusion.

Refusion

Få refusion som aktiv i KF

Hvis du er med i et udvalg, kan du få dækket visse omkostninger i forbindelse med aktiviteter.

Refusion
Om KF

Vil du vide mere?