Gå til sidens indhold

Pension

Konstruktørforeningen tilbyder en pensionsordning til foreningens medlemmer – KonstruktørPension. Du har også mulighed for at tegne en individuel pensionsforsikring, MedlemsPlus, sundhedsforsikringen PFA Helbredssikring og andre slags forsikringer.

Konstruktørforeningen (KF) har en pensionsaftale med PFA Pension, KonstruktørPension, for overenskomstansatte private og offentlige medlemmer.
 
Pensionsionsordningen med PFA Pension indeholder en fleksibel forsikringspakke og pensionsopsparing, der kan tilpasses det enkelte medlem. For overenskomstansatte private medlemmer indeholder pensionsordningen også en sundhedsordning.

I din ansættelseskontrakt eller overenskomst kan du se, om du er omfattet af KonstruktørPension.

Pensionsindbetalingen afhænger af, hvilken overenskomst du er omfattet af.

Er du ikke dækket af en overenskomst, er din arbejdsgiver ikke forpligtet til at indbetale til en pensionsordning, medmindre du selv har indgået en aftale om det. En sådan aftale skal fremgå af din kontrakt.

Pensionsordning omfatter pensionsopsparing og forsikringer

Pensionsopsparingen, der udgør den største del af pensionsordningen, er placeret til markedsrente, hvor afkastet følger udviklingen på de finansielle markeder og løbende bliver tilskrevet din pensionsopsparing.

Pensionsordningen indeholder desuden en bred vifte af forsikringsdækninger, som er med til at sikre dig ved tilskadekomst, sygdom og død.

En af forsikringerne er PFA Helbredssikring - en sundhedsordning - som giver dig og dine eventuelle børn mulighed for komme hurtigt til undersøgelse og behandling på hospitaler, klinikker og hos speciallæger. En evt. ægtefælle eller samlever har også mulighed for at blive dækket af ordningen.

Er du som KF-medlem omfattet af KonstruktørPension hos PFA, kan du logge ind på Mit.pfa.dk med dit NemID og se, hvordan du er dækket, og hvilke muligheder pensionsordningen giver dig.

KF har en særlig hjemmeside på Pfa.dk

KF har sit eget pensionssite hos PFA, pfa.dk/kf, hvor du kan læse mere om pensionsaftalen og de forskellige muligheder og fordele. Du kan også kontakte PFA Pension på 70125000 for rådgivning, sparring og eventuelle spørgsmål. Eller du kan logge ind på Mit.pfa.dk eller læse mere herunder.

 • Pension ved privat ansættelse på arkitektområdet

  I overenskomsten med Dansk Industri (DI) for arkitektområdet har Konstruktørforeningen indgået en aftale om en obligatorisk pensionsordning, KonstruktørPension. Den gælder for næsten hele arkitektbranchen.

  Pensionsionsordningen indeholder en fleksibel forsikringspakke, pensionsopsparing og en sundhedsordning.

  Aftalen kan også tiltrædes ved anden privat ansættelse, hvor der ikke er overenskomst og ikke i forvejen er en obligatorisk pensionsordning. Dette skal aftales mellem virksomheden og PFA.

  Alternativt kan du benytte det frivillige medlemstilbud MedlemsPlus, som du kan læse mere om under ’Pension ved privatansættelse uden for KF’s overenskomster’ længere nede på siden.

  Få mere information på Pfa.dk/kf, Mit.pfa.dk eller ring til PFA’s Rådgivningscenter på 70125000.

 • Pension som offentlig ansat

  Hvis du er offentlig ansat i kommune, region eller stat er du ansat under KF’s overenskomster, hvor KF har indgået en aftale om en obligatorisk pensionsordning i PFA Pension, KonstruktørPension.

  Pensionsionsordningen indeholder en fleksibel forsikringspakke og en pensionsopsparing.
   
  Ønsker du en sundhedsordning, kan du som medlem benytte det frivillige medlemstilbud, PFA Helbredssikring, som giver både dig, dine børn og ægtefælle/samlever mulighed for komme hurtigt til undersøgelse og i behandling.

  Læs mere på Pfa.dk/kf, Mit.pfa.dk eller ring til PFA’s Rådgivningscenter på 70125000.

 • Pension som ansat i Grønland

  Ansættelse under overenskomsten mellem Konstruktørforeningen og Grønlands Selvstyre indeholder også en obligatorisk pensionsordning, KonstruktørPension, hvis du er ansat i den offentlige forvaltning i Grønland, i boligselskabet INI og i visse hjemmestyrevirksomheder.

  Pensionsordningen gælder dog ikke for ansættelse på det private område i Grønland.

  Læs mere på Pfa.dk/kf eller ring til PFA’s Rådgivningscenter på 70125000.

 • Pensionsordning for selvstændige, freelancere og privatansatte

  KF har også gjort det muligt for selvstændige, freelancere og privatansatte at oprette en frivillig pensionsordning og/eller en sundhedsordning i PFA – fx PFA Helbredssikring. Når du opretter en frivillig pensionsordning som medlem af KF, får du nogle særlige økonomiske og produktmæssige fordele, som du typisk ikke kan opnå ved at etablere din egen individuelle pensionsordning.

  Du får samme vilkår i det frivillige medlemstilbud, som andre medlemmer får i KonstruktørPension. Vilkår som ellers kan være svære at opnå i en frivillige aftale. 

  Er du allerede omfattet af en pensionsordning uden en sundhedsordning, kan du alligevel oprette PFA Helbredssikring.

  Privatansatte uden for KF’s overenskomster – fx rådgivende ingeniørvirksomhed – kan tiltræde KF’s pensionsaftale, KonstruktørPension. Det kræver dog enten, at alle ansatte i virksomheden bliver omfattet af KonstruktørPension, eller at en bestemt faggruppe – fx bygningskonstruktører – er det.

  Læs mere på Pfa.dk/kf eller ring til PFA’s Rådgivningscenter på 70125000.

 • Pensionsordning ved nyt job, afskedigelse eller som selvstændig

  Hvis du skifter job og dermed ikke længere er omfattet af en pensionsaftale igennem KF og PFA eller anden pensionsleverandør, er det vigtigt, at du får rådgivning, så du mest optimalt kan sikre, at dine forsikringsdækninger og pensionsopsparing passer til dine behov. Det er derfor en god idé at kontakte PFA eller anden pensionsleverandør og høre, hvilke muligheder du har.

  Hvis du bliver arbejdsløs, kan du som oftest vælge at fortsætte indbetalingen, få henstand eller omskrevet din pensionsordning til en fripolice.

  Ved henstand stopper du dine indbetalinger, og dine forsikringer opretholdes i en aftalt periode.

  Ved fripolice stopper indbetalingerne, og dine forsikringer bortfalder typisk. Både ved henstand og fripolice tilskrives din pensionsopsparing afkast.  

  Hvis du bliver selvstændig eller privatansat, kan du fortsætte indbetalingen og beholde din pensionsordning.

  Kontakt PFA på 70125000 eller anden pensionsleverandør for nærmere rådgivning og information.

 • PFA Helbredsikring

  Hvis du er ansat under overenskomsten med Dansk Industri (DI) for arkitektområdet er du automatisk omfattet af en sundhedsordning, PFA Helbredsforsikring.

  Er det ikke tilfældet, har du som medlem af KF mulighed for at benytte det frivillige medlemstilbud om PFA Helbredssikring. Den dækker både dig, dine eventuelle børn og ægtefælle/samlever og giver jer mulighed for at komme hurtigt til undersøgelse og få behandling på hospitaler, klinikker og hos speciallæger – fra kiropraktor og psykolog til operation og genoptræning.

  Hvis du bliver syg, skal du som det førstekontakte din egen læge, der skal vurdere dine behandlingsbehov og give dig en henvisning. Herefter kontakter du PFA Sundhedscenter på 70 24 50 01, som vil hjælpe dig med at komme i gang med en relevant undersøgelse eller behandling.

  Hvis du ønsker at tegne en PFA Helbredssikring, skal det ske via KF, der vil stå for tilmeldingen til PFA. Du finder en tilmeldingsblanket i boksen nedenfor, som du skal udfylde og sende til KF på e-mail: kf@kf.dk eller med brev til Konstruktørforeningen, Att: Liselotte Jensen, Ny Kongensgade 15, 1472 København K.  

  Læs mere om sundhedsordningen på Pfa.dk eller ring til PFA’s Rådgivningscenter på 70 12 50 00. Du kan også logge ind på Mit.pfa.dk og se, hvordan du er dækket.

 • Andre forsikringer under PFA

  Ud over pensionsopsparing og PFA Helbredsforsikring omfatter aftalen mellem PFA og KF også andre forsikringsordninger:

  1. PFA Erhvervsevne
  2. PFA EarlyCare
  3. PFA Kritisk Sygdom
  4. PFA Liv

  Forsikringerne er alle indeholdt i KonstruktørPension, mens nogle af dem skal tilvælges i MedlemsPlus.

  PFA Erhvervsevne

  PFA Erhvervsevne sikrer dig økonomisk, hvis du bliver alvorligt syg og ikke kan arbejde. Forsikringen giver dig mulighed for at få løbende udbetalinger, hvis din erhvervsevne nedsættes.

  I de fleste tilfælde overtager PFA også indbetalingen til din pensionsordning, så det sikres, at både din opsparing og dine forsikringsdækninger fortsætter, så længe din erhvervsevne er nedsat – hvilket kaldes ’indbetalingssikring’ (præmiefritagelse).

  Du kan tidligst få udbetaling og indbetalingssikring, når det er vurderet, at din erhvervsevne har været nedsat i mindst tre måneder.

  Se, hvordan du er dækket på Mit.pfa.dk under ’Dokumenter’ – eller kontakt PFA Skadecenter for rådgivning og anmeldelse af en eventuel skade på 70245001.

  PFA EarlyCare

  Stress og andre alvorlige sygdomme kan have store konsekvenser, hvis problemerne får lov til at vokse. Derfor har PFA etableret ordningen PFA EarlyCare, der er en del af forsikringen PFA Erhvervsevne.

  Når du har fået en sygemelding af din læge på 14 dage eller mere, skal du ringe til PFA EarlyCare Hotline på 70807505.

  Læs mere om PFA EarlyCare™. Er er du i tvivl, om du er dækket af PFA EarlyCare, så tjek din ordning på Mit.pfa.dk.

  PFA Kritisk Sygdom

  PFA Kritisk sygdom er en forsikring, der giver dig mulighed for at få et udbetalt et skattefrit beløb, hvis du bliver ramt af en de alvorlige sygdomme, som er omfattet af forsikringen.

  Du er altid velkommen til at kontakte PFA Sundhedscenter på 70 24 50 01 og få rådgivning, sparring og eventuelt anmelde din skade.

  Du kan læse mere om dækningen på Mit.pfa.dk – hvor du også kan se, hvilke diagnoser din forsikring dækker.

  PFA Liv

  PFA Liv er en livsforsikring, der sikrer dine nærmeste økonomisk, når du dør. Udbetalingen sker som udgangspunkt til dine nærmeste pårørende, hvis du ikke har aftalt andet med os. Hvis udbetalingen skal ske til andre, så skal du udfylde en begunstigelseserklæring.

  Er du i tvivl om, hvem der får pengene, kan du kontakte PFA Rådgivningscenter på 70125000.

  PFA får automatisk besked fra CPR-registeret ved dødsfald og kontakter herefter de efterladte.

  Dine efterladte er naturligvis altid velkommen til at kontakte PFA Rådgivningscenter på 70125000 ved spørgsmål eller rådgivning.

PFA

Vil du vide mere om pension?

VIGTIGE DOWNLOADS

Oversigt over KF’s aftaler med PFA

Få bedre overblik over indholdet i KF’s aftaler med PFA om pension og sundhedsforsikring: