Gå til sidens indhold

Pension

Konstruktørforeningen tilbyder en særlig pensionsordning i PFA til alle foreningens medlemmer.

Konstruktørforeningen (KF) har en pensionsaftale med PFA Pension (også kaldet KonstruktørPension), som alle medlemmer kan få.  
 
Aftalen med PFA indeholder en fleksibel forsikringspakke og pensionsopsparing, der kan tilpasses det enkelte medlem. For overenskomstansatte private medlemmer indeholder pensionsordningen også en sundhedsordning.

I din ansættelseskontrakt eller overenskomst kan du se, om du er omfattet af pensionsaftalen med PFA Pension.

Er du ansat på en overenskomst afhænger din pensionsaftale af, hvad der står i den. Er du ikke dækket af en overenskomst, og indeholder din ansættelseskontrakt ikke en pensionsordning, er din arbejdsgiver ikke forpligtet til at indbetale til en pensionsordning, medmindre du selv har indgået en aftale om det.

Pensionsordning med pensionsopsparing og forsikringer

Pensionsopsparingen, der udgør den største del, er placeret til markedsrente, hvor afkastet følger udviklingen på de finansielle markeder og løbende bliver tilskrevet din opsparing.

Konstruktørforeningens pensionsordning indeholder desuden en bred vifte af forsikringsdækninger, som er med til at sikre dig ved tilskadekomst, sygdom og død.

En af forsikringerne er PFA Helbredssikring – en sundhedsordning – som giver dig og dine eventuelle børn mulighed for at komme hurtigt til undersøgelse og behandling på hospitaler, klinikker og hos speciallæger. En evt. ægtefælle eller samlever har også mulighed for at blive dækket af ordningen.

Er du som KF-medlem omfattet af pensionsordningen hos PFA, kan du logge ind på Mit PFA med dit NemID og se, hvordan du er dækket, og hvilke muligheder pensionsordningen giver dig.

KF har en særlig hjemmeside på PFA.dk

KF har sit eget pensionssite hos PFA, PFA.dk/kf, hvor du kan læse mere om pensionsaftalen og de forskellige muligheder og fordele. 

 • Pension ved privat ansættelse på arkitektområdet

  I overenskomsten med Dansk Industri (DI) for arkitektområdet har Konstruktørforeningen indgået en aftale om en obligatorisk pensionsordning med PFA, KF's pensionsordning – også kaldet KonstruktørPension. Den gælder for næsten hele arkitektbranchen.

  KF's pensionsordning indeholder en fleksibel forsikringspakke, pensionsopsparing og sundhedsordningen PFA Helbredssikring.

  Aftalen kan også tiltrædes ved anden privat ansættelse, hvor der ikke er overenskomst og ikke i forvejen er en obligatorisk pensionsordning.

 • Pension som offentlig ansat

  Hvis du er offentlig ansat i kommune, region eller stat er du ansat under KF’s overenskomster, hvor KF har indgået en aftale om en obligatorisk pensionsordning i PFA.

  KonstruktørPension – som ordningen også kaldes – indeholder en fleksibel forsikringspakke og en pensionsopsparing.
   
  Ønsker du en sundhedsordning, kan du som medlem benytte det frivillige medlemstilbud, PFA Helbredssikring, som giver både dig, dine børn og ægtefælle/samlever mulighed for at komme hurtigt til undersøgelse og i behandling.

 • Pension som ansat i Grønland

  Ansættelse under overenskomsten mellem Konstruktørforeningen og Grønlands Selvstyre indeholder en obligatorisk pensionsordning i PFA (KonstruktørPension), hvis du er ansat i den offentlige forvaltning i Grønland, i boligselskabet INI og i visse hjemmestyrevirksomheder.

  Pensionsordningen i PFA gælder dog ikke for ansættelse på det private område i Grønland.

 • Pensionsordning for selvstændige, freelancere og privatansatte

  KF har gjort det muligt for selvstændige, freelancere og privatansatte uden for KF's overenskomster at oprette en pensionsordning i PFA som en frivillig pensionsordning og/eller sundhedsordningen PFA Helbredssikring

  Når du opretter en frivillig pensionsordning som medlem af KF, får du nogle særlige økonomiske og produktmæssige fordele, som du typisk ikke kan opnå ved at etablere din egen individuelle pensionsordning.

  Er du allerede omfattet af en pensionsordning uden en sundhedsordning, kan du som medlem benytte det frivillige medlemstilbud PFA Helbredssikring.

 • Pensionsordning ved nyt job, afskedigelse eller som selvstændig

  Hvis du skifter job og dermed ikke længere er omfattet af en pensionsaftale igennem KF og PFA eller anden pensionsleverandør, er det vigtigt, at du får rådgivning, så du mest optimalt kan sikre, at dine forsikringsdækninger og pensionsopsparing passer til dine behov.

  Som medlem af KF kan du som oftest benytte KF's frivillige medlemstilbud om en pensionsordning i PFA og bevare din pensionsordning. 

  Hvis du bliver arbejdsløs, kan du som oftest vælge at fortsætte indbetalingen, få henstand eller omskrevet din pensionsordning til en fripolice. Ved henstand stopper du dine indbetalinger, og dine forsikringer opretholdes i en aftalt periode. Ved fripolice stopper indbetalingerne, og dine forsikringer bortfalder typisk. Både ved henstand og fripolice tilskrives din pensionsopsparing afkast.  

 • PFA Helbredsikring

  Hvis du er ansat under overenskomsten med Dansk Industri (DI) for arkitektområdet er du automatisk omfattet af en sundhedsordning, PFA Helbredsforsikring.

  Hvis du ikke har en sundhedssikring eller PFA Helbredssikring som en del af din pensionsordning, har du som medlem af KF mulighed for at benytte det frivillige medlemstilbud om PFA Helbredssikring. Den dækker både dig og dine eventuelle børn og giver jer mulighed for at komme hurtigt til undersøgelse og få behandling på hospitaler, klinikker og hos speciallæger – lige fra kiropraktor og psykolog til operation og genoptræning.

  Ægtefælle/samlever kan også blive omfattet af PFA Helbredssikring. Kontakt PFA Rådgivningscenter for hjælp (tlf. 39 17 60 19). 

  Hvis du bliver syg, skal du som det første kontakte din egen læge, der skal vurdere dine behandlingsbehov og give dig en henvisning. Herefter kontakter du PFA Sundhedscenter på tlf. 70 24 50 01, som vil hjælpe dig med at komme i gang med en relevant undersøgelse eller behandling.

  Hvis du ønsker at tegne en PFA Helbredssikring, skal det ske via KF, der vil stå for tilmeldingen til PFA. Hent en tilmeldingsblanket fra boksen nedenfor, som du skal udfylde og sende til KF på e-mail: kf@kf.dk eller med brev til Konstruktørforeningen, Ny Kongensgade 15, 1472 København K.  

 • Andre forsikringer under PFA

  Ud over pensionsopsparing og PFA Helbredsforsikring omfatter aftalen mellem PFA og KF også andre forsikringsordninger:

  1. PFA Erhvervsevne
  2. PFA EarlyCare
  3. PFA Kritisk Sygdom
  4. PFA Liv

  Forsikringerne er alle indeholdt i KF's pensionsordning i PFA (KonstruktørPension).

  PFA Erhvervsevne

  PFA Erhvervsevne sikrer dig økonomisk, hvis du bliver alvorligt syg og ikke kan arbejde. Forsikringen giver dig mulighed for at få løbende udbetalinger, hvis din erhvervsevne nedsættes.

  I de fleste tilfælde overtager PFA også indbetalingen til din pensionsordning, så det sikres, at både din opsparing og dine forsikringsdækninger fortsætter, så længe din erhvervsevne er nedsat – hvilket kaldes ’indbetalingssikring’ (præmiefritagelse).

  Du kan tidligst få udbetaling og indbetalingssikring, når det er vurderet, at din erhvervsevne har været nedsat i mindst tre måneder.

  Kontakt PFA Skadecenter for rådgivning og anmeldelse af en eventuel skade på tlf. 70 24 50 01.

  PFA EarlyCare

  Stress og andre alvorlige sygdomme kan have store konsekvenser, hvis problemerne får lov til at vokse. Derfor har PFA etableret ordningen PFA EarlyCare, der er en del af forsikringen PFA Erhvervsevne.

  Når du har fået en sygemelding af din læge på 14 dage eller mere, skal du ringe til PFA EarlyCare Hotline på tlf. 70 80 75 05.

  Læs mere om PFA EarlyCare™. Er er du i tvivl, om du er dækket af PFA EarlyCare, så tjek din ordning på Mit.pfa.dk.

  PFA Kritisk Sygdom

  PFA Kritisk sygdom er en forsikring, der giver dig mulighed for at få et udbetalt et skattefrit beløb, hvis du bliver ramt af en af de alvorlige sygdomme, som er omfattet af forsikringen.

  Kontakte PFA Sundhedscenter på tlf. 70 24 50 01 og få rådgivning, sparring og eventuelt anmelde din skade. 

  Du kan læse mere om dækningen på Mit PFA – hvor du også kan se, hvilke diagnoser din forsikring dækker.

  PFA Liv

  PFA Liv er en livsforsikring, der sikrer dine nærmeste økonomisk, når du dør. Udbetalingen sker som udgangspunkt til dine nærmeste pårørende, hvis du ikke har aftalt andet med os. Hvis udbetalingen skal ske til andre, så skal du udfylde en begunstigelseserklæring.

  Er du i tvivl om, hvem der får pengene, kan du kontakte PFA Rådgivningscenter på tlf. 70 12 50 00.

  PFA får automatisk besked fra CPR-registeret ved dødsfald og kontakter herefter de efterladte.

  Dine efterladte er naturligvis altid velkommen til at kontakte PFA.

PFA

Vil du vide mere om pension?

På PFA's hjemmeside kan du læse mere om den særlige pensionsordning, som medlemmer af KF har adgang til. 

KF's pensionsordning
DOWNLOAD

Tilmeld dig PFA Helbredssikring

Hvis du vil tegne en frivillig PFA Helbredssikring, skal du udfylde nedenstående blanket og sende den til PFA på den adresse, der står i toppen af blanketten.

Kontakt PFA

Har du spørgsmål til din nuværende pensionsordning, eller vil du tegne en frivillig ordning, kan du altid kontakte PFA's rådgivningscenter eller læse mere på Mit PFA. 

Kontakt PFA's rådgivningscenter