Gå til sidens indhold

Pension

Konstruktørforeningen tilbyder en pensionsordning til foreningens medlemmer – KonstruktørPension. Du har også mulighed for at tegne en individuel pensionsforsikring, MedlemsPlus, og sundhedsforsikringen PFA Helbredssikring.

Konstruktørforeningen (KF) har med PFA Pension aftalt en pensionsordning til henholdsvis privat og offentligt ansatte KF-medlemmer, KonstruktørPension.

KF’s pensionsordning er en komplet ordning, som du selv kan tilpasse. Den omfatter opsparing til alderdom, en række fordelagtige forsikringer, der udbetales, hvis du fx mister din erhvervsevne, bliver ramt af en kritisk sygdom eller dør.

Det står i din overenskomst eller kontrakt, hvor meget din arbejdsgiver skal indbetale til din pensionsordning.

Er du ikke dækket af en overenskomst, er din arbejdsgiver ikke forpligtet til at indbetale til en pensionsordning, medmindre du selv har indgået en aftale om det. En sådan aftale skal fremgå af din kontrakt.

PFA EarlyCare™

KF’s pensionsaftaler med PFA omfatter også ordningen PFA EarlyCare™, der tilbyder hjælp og rådgivning fra første dag, hvis du bliver sygemeldt i 14 dage eller mere. Du kan bl.a. få hjælp, hvis du får stress eller andre fysiske eller psykiske sygdomme. Men du skal som KF-medlem selv tage initiativ til at kontakte den særlige til PFA EarlyCare™ Hotline på tlf. 70807505.

Læs mere om de forskellige pensions- og forsikringsordninger herunder eller på PFA.dk

 • Pension ved privat ansættelse på arkitektområdet

  I overenskomsten med Dansk Industri (DI) for arkitektområdet har Konstruktørforeningen indgået en aftale om en obligatorisk pensionsordning, KonstruktørPension. Den gælder for næsten hele arkitektbranchen.

  Pensionsordningen kan også benyttes ved anden privat ansættelse, hvor der ikke er overenskomst og ikke i forvejen er en obligatorisk pensionsordning, hvis det aftales mellem virksomheden og PFA.

  Alternativt kan du oprette en frivillig pensionsordning hos PFA, MedlemsPlus.

 • Pension som offentlig ansat

  Som offentlig ansat i kommune, region eller stat ansat under KF’s overenskomster har Konstruktørforeningen indgået en aftale om en obligatorisk pensionsordning i PFA Pension, KonstruktørPension

 • Pension som ansat i Grønland

  Ansættelse under overenskomsten mellem Konstruktørforeningen og Grønlands Selvstyre indeholder også en obligatorisk pensionsordning, KonstruktørPension, hvis du er ansat i den offentlige forvaltning i Grønland, i boligselskabet INI og i visse hjemmestyrevirksomheder.

  Pensionsordningen gælder dog ikke for ansættelse på det private område i Grønland.

 • Pension ved privatansættelse uden for KF’s overenskomster

  Privatansatte uden for KF’s overenskomster – fx rådgivende ingeniørfirmaer – kan oprette en pensionsordning i PFA inden for rammerne af KonstruktørPension. Det kræver dog enten, at alle ansatte i firmaet er omfattet af pensionsordningen, eller at en bestemt faggruppe – fx bygningskonstruktører – er det.

  Som alternativ kan du også selv oprette en frivillig pensionsordning i PFA, MedlemsPlus. Som medlem af KF får du nogle særlige fordele, du ikke kan opnå ved at etablere din egen individuelle pensionsordning.

   

   

 • Pensionsordning ved nyt job, afskedigelse eller som selvstændig

  Hvis du skifter job, og din nye arbejdsplads har en aftale med et andet pensionsselskab end det, du hidtil har indbetalt til, kan du som regel vælge at overføre din opsparing (depotet) til det nye pensionsselskab. Kontakt dit pensionsselskab for at høre, om en overflytning kan betale sig.

  Hvis du bliver arbejdsløs, kan du som oftest vælge at fortsætte indbetalingen selv eller få omskrevet din pensionsordning til en fripolice. En fripolice er en pensionsordning, der hviler uden indbetalinger og uden forsikringer.

  Hvis du bliver selvstændig, kan du godt beholde din pensionsordning. Kontakt dit pensionsselskab for nærmere information.

 • Sundhedsforsikring

  Som medlem af Konstruktørforeningen har du mulighed for at få PFA Helbredssikring, som er en sundhedsforsikring. Den dækker både dig og din familie og giver jer mulighed for at komme hurtigt til undersøgelse og få behandling på hospitaler, klinikker og hos speciallæger – fra kiropraktor og psykolog til operation og genoptræning.

  Hvis du er omfattet af KF’s overenskomst med Dansk Industri for arkitektområdet, følger PFA Helbredssikring med i den pensionsordning, vi har aftalt med PFA for dette område.

  Hvis du ønsker at tegne en PFA Helbredssikring, skal det ske via KF, der vil stå for tilmeldingen til PFA via denne tilmeldingsblanket (som skal udfyldes manuelt og sendes med post).

  Har du spørgsmål til ordningen, kontakt PFA’s Rådgivningscenter.

PFA

Vil du vide mere om pension?

VIGTIGE DOWNLOADS

Oversigt over KF’s aftaler med PFA

Få bedre overblik over indholdet i KF’s aftaler med PFA om pension og sundhedsforsikring: