Gå til sidens indhold

Konkurs og rekonstruktion

Hvis din arbejdsplads går konkurs eller tages under rekonstruktion, er det vigtigt, at du straks kontakter KF, så du ikke risikerer at miste din ret til løn eller feriegodtgørelse.

Konkurs og rekonstruktion kan kort forklares sådan:

 • Konkurs: Skifteretten kan erklære en person eller en virksomhed konkurs, hvis personen eller virksomheden ikke kan betale sine regninger rettidigt på grund af insolvens. Virksomheden ophører.
 • Rekonstruktion: Skifteretten kan tage en virksomhed under rekonstruktion (hed tidligere betalingsstandsning), hvis virksomheden midlertidigt ikke kan betale sine regninger til tiden. Virksomheden fortsætter driften. 
 • Hvad gør jeg ved konkurs?

  Hvis du har fået din løn, selvom din virksomhed er gået konkurs, har du ikke umiddelbart ret til at hæve dit ansættelsesforhold.

  Skifteretten vil udpege en advokat – en kurator – der senest to uger efter, at der er afsagt konkursdekret, tager stilling til, om du skal arbejde for konkursboet eller ej. Du må ikke tage andet varigt arbejde i denne periode, da du står til rådighed for konkursboet.

  Hvis du skal arbejde for konkursboet, skal du eller KF skriftligt bede kurator om at stille sikkerhed for lønnen. Du har ret til at blive hjemme fra arbejde, indtil der er stillet sikkerhed for din løn.

  Når du er fritstillet af konkursboet, skal du melde dig ledig på Jobnet.dk, da Lønmodtagernes Garantifond (LG) kræver, at du er aktivt jobsøgende i din opsigelsesperiode.

 • Lad KF anmelde dit krav og få et midlertidigt lån

  Er din arbejdsgiver gået konkurs, anmelder KF dit krav over for både Lønmodtagernes Garantifond (LG) og konkursboet. Anmeldelse til LG skal ske inden fire måneder efter konkursen, da kravet ellers vil gå tabt.

  Hvis du er aktivt medlem af KF, kan KF yde dig rentefrit lån i forbindelse med konkursen – men kun hvis det er KF, der har anmeldt dit krav til Lønmodtagernes Garantifond.

  Derfor bør du altid involvere KF hurtigst muligt.

 • Hvad gør jeg ved rekonstruktion?

  Hvis din virksomhed tages under rekonstruktion, skal du straks kontakte KF, da reglerne er komplicerede.

  Er du bagudlønnet, skal virksomheden stille sikkerhed for din fremtidige løn. Stilles der ikke sikkerhed, kan du hæve ansættelsesforholdet.

  Hvis du inden for de sidste fire uger, før rekonstruktionen indledes, har hævet dit ansættelsesforhold på grund af udebleven løn, kan du risikere at få genoplivet dit ansættelsesforhold, hvis du ikke har indgået aftale om ny ansættelse i en anden virksomhed.

  Konkret betyder en genoplivelse af dit ansættelsesforhold, at du stadig er ansat og skal møde på arbejde.

Rådgivning

Er din virksomhed konkurs eller under rekonstruktion?

Kontakt KF, hvis du ikke har fået din løn udbetalt, eller hvis din virksomhed er gået konkurs eller er under rekonstruktion.

Kontakt KF