Gå til sidens indhold

Cirkulært byggeri

Her finder du viden om cirkulær økonomi og cirkulært byggeri.

 • En samling udgivelser om cirkulært byggeri

  CONCITO og Rådet for Grøn Omstilling har udgivet et fremtidsnotat med tilhørende 'pixinotat'. Notatet 'Cirkulær økonomi i byggeriet – med fokus på genbrug og genanvendelse af byggematerialer' er udarbejdet af Søren Dyck-Madsen og Christian Jarby.

  Gate 21 og Teknologisk Institut har udgivet en kortlægning af klimaeffekten i 119 demonstrationsprojekter 'Effektvurdering i Circular Builders projektet – Samlet notat' Projektet viser hvor meget CO2, der kan spares ved at benytte genbrugte byggematerialer i en bygning fremfor nyproducerede.

  Rapporten har et sidekick 'Cirkulært Byggeri – en vejledning'. Udarbejdet af Horten for Gate 21. Vejledningen kigger på: Er  nedrivningsmaterialer fra et byggeri affald? Må man bruge det i et nyt byggeri? Og hvem har ansvaret for materialernes kvalitet? 

  I den noget tungere afdeling har Sarah C. AndersenHarpa Birgisdóttir og Morten Birkved udgivet et litteraturstudie 'Life Cycle Assessments of Circular Economy in the Built Environment'. Forfatterne har undersøgt hvordan vi vurderer de miljømæssige påvirkninger af cirkulært byggeri.

  Lisbeth M. Ottosen fra DTU – Technical University of Denmark arbejder i et stort 'Grand Solutions-forskningsprojekt' sammen med en række industripartnere, hvor de udvikler metoder til at teste og dokumentere kvaliteten af genbrugte byggekomponenter som beton, stål og træ.

  WSP har sammen med Maria Ekblad udgivet 'De genanvendte huse – 30 år efter'. Et projekt der har undersøgt, om huse bygget af genbrugte og genanvendte materialer holder lige så godt som huse bygget at nye materialer.

 • Vejledninger om bæredygtigt byggeri

  På Værdibygs hjemmeside kan du hente følgende vejledninger om cirkulært byggeri:

  På Københavns Kommunes hjemmeside kan du hente kommunens Håndbog i cirkulær økonomi. Den samler erfaringer fra 9 projekter, bidrager til diskussionen om, hvordan vi arbejder med cirkulær økonomi, og den giver konkrete bud på nogle cirkulære elementer, man kan tage fat i i sit byggeprojekt.

 • Afsæt brugte byggematerialer til genbrug

  Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet (VCOB) har udgivet Genbrugsguiden, hvor du finder en oversigt over virksomheder og andre aktører, der kan modtage brugte byggematerialer til genbrug eller forberedelse til genbrug.

  Genbrugsguiden omfatter ikke kommunale genbrugspladser, oplagringspladser eller virksomheder, der er listet i affaldsregisteret.

 • Håndbog i cirkulær økonomi

  Københavns Kommunes Borgerrepræsentation besluttede den 19. september 2019, at alle nye byggeprojekter under Byggeri København skulle screenes for, om og hvordan der kunne arbejdes med cirkulær økonomi i projekterne. En række projekter fik dermed et klart politisk mandat til at arbejde med cirkulær økonomi.

  Håndbogen opsamler den viden og erfaring, der er skabt gennem projekterne i denne håndbog.

  Håndbogen er delt op i fire dele:

  1. Første del beskriver Byggeri Københavns tilgang til cirkulær økonomi, og hvordan vi arbejder med det i vores byggeprojekter.
  2. Anden del er Byggeri Københavns cirkulær økonomi-liste, hvor vi har samlet en række bud på, hvad der konkret kan arbejdes med i det enkelte byggeprojekt.
  3. Tredje del er Byggeri Københavns erfaringsopsamling fra projekter, der arbejder med cirkulære tiltag.
  4. Fjerde del er referencerne til den litteratur, der er brugt.


  Hent København Kommunes håndbog i cirkulært byggeri.

 • 5 Green papers om cirkulært byggeri

  På Circle House Lab finder du fem 'green papers' om cirkulært byggeri,  bl.a. med viden, analyser, dokumentation og gode eksempler. De fem green papers er:

  1. Bygnings- og materialepas, som dækker over dokumentation af produkter og byggeriers egenskaber og genbrugelighed.
  2. Selektiv nedrivning handler om, hvordan vi bliver bedre til at genbruge og genanvende byggeaffaldet på nye måder i nye byggerier
  3. Design til adskillelse handler om, hvordan byggekomponenter, byggesystemer og de færdige byggerier fra starten designes, så de kan demonteres
   igen. 
  4. Forretningsmodeller inspirerer til nye modeller for fx genanvendelse, aftagere, videresalg og dokumentation.
  5. Take back stiller skarpt på, hvad der skal til for at udvikle markedet for take back-ordninger
 • Eksempler på cirkulært byggeri

  Circle House-projektet, som består af 60 almene boliger i Lisbjerg uden for Århus, er et skalerbart projekt, som skal give byggeriet ny viden om cirkulært byggeri. Læs mere om projektet her på Bloxhub.org.

  På Værdibygs hjemmeside finder du case-samlingen 'Fyrtårne – indblik i den bæredygtige byggeproces', som præsenterer otte danske og nordiske byggeprojekter med en høj grad af bæredygtighed. 

 • Se syv videoer om begreber i det bæredygtige byggeri

  Når der bliver talt om bæredygtighed i byggeriet kan det være svært at orientere sig i ord og termer – og hvad der op og ned i de mange begreber og diskussioner.

  For at komme en fælles forståelse nærmere, har virksomheden  Saint-Gobain sat en række eksperter i stævne og bedt dem i korte videoer forklare 7 vigtige begreber. De er følgende:

  • Certificeret byggeri
  • DGNB
  • Totaløkonomi
  • Indeklima
  • EPD
  • LCA
  • Cirkulær økonomi.

  Se videoerne her på Saint-Gobain.dk.

 • Podcast om bæredygtigt byggeri

  Niras har produceret en podcast med titlen ’Den Grønne Sofa’, som er en ny podcast-serie om bæredygtighed, der tager dig med på en munter rejse gennem byggeriets grønne udfordringer med eksperter og spændende gæster. 

  Første sæson 2023 byder på:

  • Episode 1: FN’s verdensmål
  • Episode 2: Måling af bæredygtighed og livscyklusvurdering
  • Episode 3: Absolut bæredygtighed – gæst: Michael Haushild, professor og sektionsleder i Quantitative Sustainability Assesment på DTU
  • Episode 4: Doughnut-økonomi - gæst: Jacob Rask, ekstern lektor i økonomi, Roskilde Universitet & Initiativtager, Copenhagen Doughnut.
  • Episode 5: Greenwashing – gæst: Christian Poll, rådgiver ved forbrugerombudsmanden og specialkonsulent ved DTU i sektionen for kvantitativ bæredygtighed 
  • Episode 6: Biodiversitet – gæst: Mickey Gjerris, lektor i bioetik ved Københavns Universitet i sektion for forbrug, bioetik og regulering
  • Episode 7: Systemtilgang, konsekvenser og rebound-effekt – gæst: Christian Ankerstjerne Thilker, post doc på DTU Compute i sektionen for Dynamiske Systemer. 
  • Episode 8: Fremtidens energisystem – gæst: Sarah Cecilie Andersen, erhvervs-ph.d.-studerende ved Syddansk Universitet Institut for grøn teknologi og Teknologisk Institut. 

  Find 'Den Grønne Sofa' hvor du normalt hører podcasts fx her:

Få viden om renovering

På vores side om renovering får du bl.a. guides og vejledninger til at øge kvaliteten i renoveringer, overblik over dansk byggeskik gennem tiden og meget mere vigtig viden. 

Læs mere om renovering

Få viden om materialer

På vores side om materialer kan du både blive klogere på fortidens og fremtidens byggematerialer, og  hvordan du vælger bæredygtigt.

Læs mere om materialer