Gå til sidens indhold

Lønforhandling

Selvom du er ansat på en overenskomst, kan der godt forhandles en højere løn og flere fordele. Hvis du er ansat uden overenskomst, skal du forhandle alle forhold selv.

Uanset om du er ansat på en overenskomst eller ej, skal du have en løn og ansættelsesvilkår, der matcher netop dine kvalifikationer, kompetencer og jobfunktion. Det gælder også, når du er nyuddannet.

Inden for overenskomster på privatområdet forhandler den enkelte selv sin løn med ledelsen. På de offentlige områder har KF (ofte repræsenteret af tillidsrepræsentanten) forhandlingsretten.

Hvis du kun får tilbudt basisløn på en offentlig arbejdsplads, opfordrer vi dig til altid at kontakte KF, inden du siger ja til aftalen.

Aftal hvor tit lønnen skal reguleres

Når du forhandler din kontrakt – med eller uden en overenskomst – bør du også aftale, hvor tit lønnen skal reguleres. På det offentlige område er reglen, at der er ret til en årlig lønforhandling.

KF holder jævnligt kurser i, hvordan du griber lønforhandlingen an. Se KF's kalender.

 • Lønforhandling uden overenskomst

  Hvis ikke du er ansat på en overenskomst, skal du selv forhandle både løn og ansættelsesvilkår.

  Ud over lønniveau anbefaler KF, at du i kontrakten også får aftalt vilkår for:

  • Pension
  • Ret til frihed med løn ved barns sygdom
  • Løn under barsel
  • Efteruddannelse
  • Feriefridage (6. ferieuge)
  • Arbejdstidens længde og overarbejdsbetaling
  • Ret til betalt frokost

  Hvis ikke disse forhold er indarbejdet i din ansættelsesaftale, har du som udgangspunkt ikke ret til fx betaling for overarbejde eller ekstra feriefridage ud over ferielovens 5 uger.

  Hvad angår dit lønniveau og de øvrige vilkår, kan du med fordel tage udgangspunkt i de overenskomster, der bedst dækker det arbejdsområde, dit job hører under, og i KF’s seneste lønstatistik.

 • Gode råd til lønforhandling

  En lønforhandling er en professionel samtale. Derfor har begge parter et ansvar for, at lønforhandlingen bliver konstruktiv. Så vær åben og lyttende og overvej altid rimeligheden i din modparts standpunkt.

  Her er nogle gode råd til både forberedelse og afvikling af lønforhandlingen:

  1. Forbered dig godt på din lønsamtale, og tænk igennem, hvad du vil sige, og hvilke argumenter du vil bruge over for din arbejdsgiver.
  2. Spørg til, om virksomheden har en lønpolitik og få den i så fald udleveret (lønpolitik er obligatorisk i arkitektvirksomheder under KF’s overenskomst med Dansk Industri).
  3. Sæt ord på, hvad du kan og lav evt. en liste over dine kompetencer, og hvordan du har udviklet dig siden sidste lønforhandling (nyt ansvarsområde, nye opgavetyper, resultater m.v.)
  4. Find ud af, hvad gennemsnitslønnen er for en person med samme uddannelse, kompetencer og anciennitet som dig. Brug KF's lønstatistik
  5. Stil ikke urealistiske krav.
  6. Uddyb argumenter for dine krav til løn med eksempler og afsøg også muligheder for, hvor I måske kan nærme jer hinanden på andre forhandlingsresultater end på lønniveau – fx større ansvar, mere efteruddannelse, forlænget opsigelsesvarsel eller ekstra fridage.
  7. Vær interesseret, lyttende og tålmodig. Gå ikke i forsvarsposition.
  8. Hvis du har brug for at tænke dig om – så bed om en pause.
  9. Er du ikke tilfreds – så sig det lige ud, men på en konstruktiv måde, så I kan føre en videre dialog – evt. sammen med din tillidsrepræsentant.
  10. Tænk over, hvad der er vigtigst for dig at opnå, og hvilke alternativer du kan bede om i stedet, hvis du ikke kan komme igennem med dine førsteprioriteter.
Lønforhandlingskursus

Blive bedre til at forhandle løn

Se hvornår det næste KF-lønforhandlingskursus afholdes.

Tjek KF's kaldender
RÅDGIVNING

Personlig vejledning om løn

Kontakt KF for personlig vejledning om løn og ansættelsesvilkår, før du skriver kontrakt.