Gå til sidens indhold

Egen opsigelse

Hvis du siger dit job op, er dit opsigelsesvarsel én måned til udgangen af den efterfølgende måned.

Hvis du vil sige din stilling op, kan du som udgangspunkt gøre det med en måneds varsel til udgangen af den efterfølgende måned. Hvis du fx ønsker at fratræde den 31. maj, skal din arbejdsgiver senest modtage din opsigelse den 30. april.

Du har også en måneds varsel, hvis du vil kontraopsige din stilling, efter at din arbejdsgiver har sagt dig op (med et varsel på mere end en måned), medmindre du kan forhandle dig til et kortere opsigelsesvarsel, hvis du fx kan tiltræde nyt job tidligere

Vær opmærksom på, at en aftale om forlænget opsigelsesvarsel kun gælder, hvis dit og arbejdsgivers varsel er forlænget lige meget. Det kan fx ske, hvis arbejdsgiveren synes, det er for kort tid, at den ansatte kan sige stillingen op med 1 måneds varsel og derfor ønsker at forlænge varslet fx til 2 måneder. Men for at arbejdsgiveren kan gøre det, skal opsigelsesvarslerne forlænges med 1 måned for begge parter (til udgangen af en måned).

Opsigelse ved prøvetid

Du er kun ansat på prøvetid, hvis det er aftalt i forvejen. Prøvetiden kan højst være på 3 måneder.

I prøvetiden kan arbejdsgiver opsige dig med 14 dages varsel til en hvilken som helst dag. Hvis ikke andet er aftalt, kan du sige op med en dags varsel. Det mest almindelige er, at man bliver ansat med et gensidigt opsigelsesvarsel på 14 dage.

Dit prøvetidsvarsel skal kunne nå at udløbe inden de 3 måneder er gået. Det gælder både, hvis du selv siger op, eller hvis din arbejdsgiver siger dig op i prøvetiden.

Få skriftlig dokumentation for din opsigelse

Sig op skriftligt og bed om en kvittering. Du kan godt sige op ved at sende en mail, men næppe ved at sende en sms.

Hvis du selv siger din stilling op, får du som udgangspunkt tre ugers karantæne i a-kassen.

Den første hverdag, du er ledig, skal du melde dig ledig i dit lokale jobcenter. Det kan du gøre online på Jobnet.dk, eller ved at møde personligt op.

 • Hvad sker der, hvis jeg ikke overholder mit opsigelsesvarsel?

  Hvis du forlader din arbejdsplads i utide, vil du:

  • Miste din løn i opsigelsesperioden
  • Få tre ugers karantæne fra a-kassen
  • Risikere, at din arbejdsgiver rejser en erstatningssag imod dig (minimumsboden er en halv måneds løn)
 • Hvilke regler for ferie gælder, når jeg selv siger op?

  Når du siger op, gælder tidligere aftaler med arbejdsgiver om ferieafholdelse (eller tidligere varsling af ferie fra arbejdsgiver) som udgangspunkt fortsat.

  Der skal noget helt særligt til, for at en arbejdsgiver kan ændre eller inddrage allerede aftalt eller varslet ferie, når du selv siger op.

  Det, at du siger op med en måneds varsel, hører til en helt normal drift af virksomheden og vil derfor som hovedregel ikke være tilstrækkelig grund til, at din ferie ændres eller inddrages.

  Hvis du bliver udsat for, at din ferie inddrages eller ændres, bør du altid kontakte KF og få konkret rådgivning.

  Ferieloven kræver, at væsentlige og upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt at ændre ferien, og det er et helt normalt driftsmæssigt vilkår for virksomheden, at en funktionær kan opsige sin stilling med en måneds varsel. Din egen opsigelse udgør ikke i sig selv tilstrækkelig grund.

  Hvis der ikke allerede er aftalt ferie, og du selv ønsker at holder ferie i din opsigelsesperiode, skal du aftale ferien med din arbejdsgiver.

  Læs mere om ferie og opsigelse.

  Hvis du er i tvivl om noget, så kontakt KF.

 • Hvordan skal jeg afspadsere, når jeg selv siger op?

  Hvis du er ansat uden for overenskomst, er udgangspunktet, at din arbejdsgiver kan varsle, at du skal afspadsere dit overarbejde efter 24 timer.

  Er du omfattet af en overenskomst, er det overenskomstens regler, der gælder. 

  Tjek altid, hvad der er aftalt i din kontrakt.

Rådgivning

Overvejer du at sige op?

Kontakt KF, hvis du overvejer at sige op og er i tvivl om dine muligheder og rettigheder. 

Kontakt KF

Vil du vide mere?

 • Læs mere om ferie og opsigelse
 • Kontakt din a-kasse, hvis du har brug for vejledning om dagpenge.