Gå til sidens indhold

Egen opsigelse

Hvis du siger dit job op, er dit opsigelsesvarsel én måned til udgangen af den efterfølgende måned.

Hvis du vil sige din stilling op, kan du som udgangspunkt gøre det med en måneds varsel til udgangen af den efterfølgende måned. Hvis du fx ønsker at fratræde 31. maj, skal din arbejdsgiver senest modtage din opsigelse 30. april.

Du har også en måneds varsel, hvis du vil kontraopsige din stilling, efter at din arbejdsgiver har sagt dig op (med et varsel på mere end en måned), medmindre du kan forhandle overgangen til nyt job med et kortere opsigelsesvarsel.

Vær opmærksom på, at en aftale om forlænget opsigelsesvarsel kun gælder, hvis dit og arbejdsgivers varsel er forlænget lige meget. Det kan fx ske, hvis arbejdsgiveren synes, det er for hurtigt, at den ansatte kan sige stillingen op med 1 måneds varsel og derfor ønsker at forlænge varslet fx til 2 måneder. Men for at arbejdsgiveren kan gøre det, skal opsigelsesvarslerne forlænges til 2 måneder for begge parter (til udgangen af en måned).

Opsigelse ved prøvetid

Har I aftalt prøvetid, er varslet kortere, oftest 14 dage, hvis det fremgår af ansættelseskontrakten. Hvis ikke der står noget om opsigelsesfrist i prøveperioden, kan du sige op med en dags varsel.

Få skriftlig dokumentation for din opsigelse

Sig op skriftligt og bed om en kvittering. Du kan godt sige op ved at sende en mail, men nok ikke ved at sende en sms.

Hvis du selv siger din stilling op, får du som udgangspunkt tre ugers karantæne i a-kassen.

Den første hverdag, du er ledig, skal du melde dig ledig i dit lokale jobcenter. Det kan du gøre online på Jobnet.dk, eller ved at møde personligt op.

Rådgivning

Overvejer du at sige op?

Kontakt KF, hvis du overvejer at sige op og er i tvivl om dine muligheder og rettigheder. 

Kontakt KF

Vil du vide mere?

  • Læs mere om ferie og opsigelse
  • Kontakt din a-kasse, hvis du har brug for vejledning om dagpenge.