Gå til sidens indhold

Ansættelsesklausuler

Der findes flere typer af ansættelsesklausuler, hvoraf nogle ligefrem er ulovlige. Kontakt derfor altid Konstruktørforeningen, hvis du bliver præsenteret for en klausul, eller er usikker på en klausul, du allerede har. Reglerne er nemlig utroligt komplicerede, og det være svært at gennemskue, hvad konsekvenserne af dem er for dine fremtidige karrieremuligheder.

Der findes tre slags ansættelsesklausuler:

 • Konkurrenceklausuler
 • Kundeklausuler
 • Jobklausuler (ugyldige siden 2021 med virksomhedsoverdragelse som eneste undtagelse)

Hvis du både har en konkurrenceklausul og en kundeklausul, kaldes det en kombineret ansættelsesklausul.

Komplekse regler for ansættelsesklausuler

Reglerne for ansættelsesklausuler er komplekse, og det kan være svært at gennemskue, hvad konsekvenserne af dem er for dine fremtidige karrieremuligheder. Præsenterer din nuværende eller kommende arbejdsgiver dig for en klausul, opfordrer KF dig til at kontakte os med det samme.

Lovgivningen på området er senest ændret den 1. januar 2016. Det betyder, at der nu gælder andre betingelser og kompensationer end før. Bl.a. er det ikke længere lovligt at indgå jobklausuler. Er du omfattet af en jobklausul før 1. januar 2016, bortfaldt den senest 1. januar 2021. Læs mere under ’Hvad er en jobklausul’.

Konkurrence- og kundeklausuler, der er indgået før 1. januar 2016, fortsætter som aftalt mellem parterne.

Kontakt KF hvis du er omfattet af en konkurrence-eller kundeklausul, der er indgået før 1. januar 2016 for at høre nærmere om reglerne.

 • Hvad er en konkurrenceklausul?

  En konkurrenceklausul er en aftale mellem dig og din arbejdsgiver om, at du ikke må blive ansat og/eller have økonomisk interesse i en konkurrerende virksomhed inden for et bestemt tidsrum, efter at du er fratrådt din stilling.

  En konkurrenceklausul indgået efter den 1. januar 2016 gælder kun, hvis du har en helt særlig betroet stilling og skriftligt har fået oplyst:

  • At du indtager en særlig betroet stilling
  • Hvilke forhold i din ansættelse, der kræver, at det er nødvendigt at indgå klausulen
  • At du ikke er bundet af klausulen, hvis du fratræder, inden du har været ansat i 6 måneder
  • Får kompensation for den periode, hvor klausulen gælder
  • Hvor længe konkurrenceklausulen gælder (maksimalt 12 måneder efter fratrædelsestidspunktet)

  Konkurrenceklausulen gælder, hvis du selv siger op, eller hvis du selv er skyld i, at du bliver sagt op.

  Bliver du sagt op på grund af virksomhedens forhold, fx ordrenedgang, gælder konkurrenceklausulen ikke, men du vil modtage et engangsvederlag på to måneders kompensation på 40-60 pct. af månedslønnen på fratrædelsestidspunktet.

 • Hvad er en kundeklausul?

  En kundeklausul er en aftale mellem dig og din arbejdsgiver om, at du i en bestemt periode, efter at du er fratrådt din stilling, ikke må blive ansat hos eller have erhvervsmæssig forbindelse med kunder, som du har haft erhvervsmæssig kontakt med i de sidste 12 måneder før opsigelses- eller afskedigelsestidspunktet. Men du må gerne blive ansat i en konkurrerende virksomhed, hvis det ikke er en kunde.

  En kundeklausul indgået efter den 1. januar 2016 gælder kun, hvis du skriftligt har fået oplyst:

  • At klausulen kun gælder for kunder, som du har været i kontakt med inden for de seneste 12 måneder før dit opsigelses- eller afskedigelsestidspunkt
  • At du ikke er bundet, hvis du fratræder, inden du har været ansat i 6 måneder
  • At du får kompensation for den periode, hvor klausulen gælder
  • Klausulens varighed, som maksimalt kan være 12 måneder efter fratrædelsestidspunktet

  Du skal på opsigelses- eller afskedigelsestidspunktet have udleveret en liste over de kunder, det drejer sig om. 

 • Kombinerede ansættelsesklausuler

  Du kan godt være omfattet af både en konkurrence- og kundeklausul. Der gælder de samme gyldighedsbetingelser for aftaler indgået efter den 1. januar 2016 (læs mere herunder), men en kombineret ansættelsesklausul kan ikke vare mere end 6 måneder. 

 • Kompensation ved ansættelsesklausuler indgået efter den 1. januar 2016

  Hvis du bliver underlagt en klausul, har du ret til en månedlig kompensation på mindst:

  • 40 pct. af din løn ved en klausul på op til 6 måneder
  • 60 pct. af din løn ved en klausul på 6-12 måneder
  • 60 pct. af din løn ved en kombineret klausul, som højst må løbe i 6 måneder

  Kompensationen for de to første måneder udbetales som et engangsvederlag, når du fratræder.

  Du har pligt til at søge andet ”passende arbejde”, så længe klausulen er gældende. Får du et arbejde, der matcher din uddannelse/erfaring, nedsættes din kompensation til:

  • 16 pct. af din løn ved en klausul på op til 6 måneder
  • 24 pct. af din løn ved en klausul på 6-12 måneder
  • 24 pct. af din løn ved en kombineret klausul på op til 6 måneder

  Engangsvederlaget for de to første måneder bliver ikke nedsat.

 • Hvad er en jobklausul?

  Ifølge loven er det ikke længere lovligt at indgå jobklausuler. Hvis du har været omfattet af en jobklausul før 1. januar 2016, bortfaldt den senest 1. januar 2021.

  En jobklausul er en aftale, som en arbejdsgiver indgår med en eller flere andre virksomheder for at hindre eller begrænse en lønmodtager i at blive ansat i en anden virksomhed.

  En jobklausul kan også være en aftale, som en arbejdsgiver indgår med en lønmodtager for at hindre eller begrænse andre lønmodtagere i at blive ansat i en anden virksomhed. 

  Men som sagt har det siden 1. januar 2021 været ulovligt at indgå jobklausuler.

  Dog har virksomheder i forbindelse med forhandlinger om virksomhedsoverdragelse mulighed for at indgå midlertidige jobklausulaftaler med andre virksomheder.

Kontakt KF

Rådgivning

Kontakt KF, hvis du bliver præsenteret for en klausul eller er underlagt en, som du er i tvivl om. 

Send KF en mail