Gå til sidens indhold

Refusion

Som medlem af KF kan du søge om at få dækket visse omkostninger, når du er aktiv i foreningen eller deltager i KF’s arrangementer.

Hvis du er tillidsrepræsentant, aktiv i KF´s bestyrelse, regionsledelse eller udvalg, kan du søge om refusion af visse udgifter i forbindelse med de møder, du deltager i. Menige medlemmer har også mulighed for at få dækket visse omkostninger i forbindelse med deres engagement i KF.

Uanset hvad du søger om, skal du udfylde en blanket fra vores hjemmeside og vedhæfte kvitteringer som dokumentation for dine udgifter. Du finder link til blanketterne længere nede på siden.

 • Medlem af bestyrelse, regionsledelse eller et udvalg

  Du kan få dækket tabt arbejdsfortjeneste, hvis du har et reelt løntab i forbindelse med de møder, du deltager i som følge af dit engagement i bestyrelsen, regionsledelserne eller i et udvalg. Den tabte arbejdsfortjeneste beregnes ud fra en timesats fastsat af bestyrelsen.

  Du kan også få dækket udgifter til offentlig transport eller få kørselsgodtgørelse, hvis du kører i egen bil. KF afregner kørte km efter statens takst.

  Hvis mødedagen er lang, dækker KF også udgifter til forplejning i rimeligt omfang, som fx en kop kaffe/te, en sandwich og vand.

 • Tillidsrepræsentant og klubbestyrelsesmedlem

  Som tillidsrepræsentant eller klubbestyrelsesmedlem kan du få dækket omkostninger til billigste offentlige transport i bus eller tog, når du er på KF’s Koldingfjordseminar, TR-kurser og TR-møder.

 • Menigt medlem

  Som menigt medlem af KF kan du få dækket udgifter til billigste offentlige transport med bus og tog, når du:

  • Deltager i den landsdækkende Konstruktørdag
  • Deltager i Generalforsamlingen
  • Lægger en frivillig arbejdsindsats ved et af KF´s arrangementer fx Building Green og Byggerimessen.

  Når du lægger en frivillig arbejdsindsats i foreningen, dækker KF også udgifter til forplejning, hvis dagen er lang. Og i visse tilfælde dækker KF også tabt arbejdsfortjeneste efter en timesats fastsat af bestyrelsen, hvis der er et reelt løntab.