Gå til sidens indhold

Hvem kan blive medlem

Konstruktørforeningen optager studerende, lønmodtagere, konsulenter, freelance-ansatte, selvstændige bygningskonstruktører og andre professionelle inden for byggeriet.

Konstruktørforeningen (KF) er fagforening for bygningskonstruktører og bygningsprofessionelle, som har en uddannelse, der ligger på samme faglige og uddannelsesmæssige niveau som konstruktørerne. Du kan blive optaget som medlem i KF, hvis du opfylder et af følgende kriterier: 

  • Har et afgangsbevis som bygningskonstruktør fra et statsanerkendt uddannelsessted i Danmark
  • Er indehaver af gyldigt EurBE-card udstedt af AEEBC
  • Har en dansk eller udenlandsk uddannelse af byggefaglig karakter på bachelorniveau
  • Gennem uddannelse og praktisk erfaring har opnået kompetencer på samme niveau som bygningskonstruktører
  • Er medlem af en organisation, med hvem KF har indgået aftale om gensidig anerkendelse.

Optagelse sker altid under hensyn til indgåede grænseaftaler/overenskomster.

Ansøgning om optagelse i foreningen behandles af bestyrelsen, eller af den, som bestyrelsen har bemyndiget til dette.

Kontingent

Hvilket medlemskab?

Se hvilket medlemskab du skal vælge her:

Kontingent
Bliv medlem

Meld dig ind i KF i dag

Meld dig ind i Konstruktørforeningen og få adgang til et stort netværk og en masse fordele.

Meld dig ind