Gå til sidens indhold

Vilkår for efter- og videreuddannelse

Dine muligheder for kurser, efter- eller videreuddannelse kommer an på, om du er ansat med eller uden overenskomst, og hvad der ellers er aftalt i din ansættelseskontrakt.

For at udvikle dig fagligt og fortsat være attraktiv på arbejdsmarkedet, er det vigtigt, at du løbende sørger for at opdatere, opkvalificere og udvikle dine kompetencer. 

 • Efteruddannelse på overenskomst

  Hvis du arbejder under en overenskomst, har du muligvis ret til efteruddannelse i et vist omfang.

  Hvis du er ansat under Konstruktøroverenskomsten på arkitektområdet, skal din arbejdsgiver afsætte et årligt beløb til efteruddannelse.

  Hvis du arbejder i det offentlige, skal efteruddannelsen aftales med ledelsen.

  Som offentligt ansat har du mulighed for at søge om støtte til efter- og videreuddannelse.

  Uanset hvilke ansættelsesforhold du har, kan din arbejdsgiver i visse tilfælde få refunderet nogle af sine udgifter fra SVU, Statens VoksenUddannelsesstøtte.

 • Efteruddannelse uden overenskomst

  Hvis du ikke er dækket af en overenskomst, skal du tale med din arbejdsgiver om mulighederne for at blive efter- eller videreuddannet – fx til den årlige medarbejderudviklingssamtale (MUS). Det er også i din arbejdsgivers interesse, at du får ny viden og flere kompetencer.

  KF hjælper gerne med gode argumenter til din arbejdsgiver, som kan bane vejen for, at du får styrket din faglige viden og dine kompetencer.

  Arbejdsgiveren kan evt. få refunderet nogle af udgifterne fra SVU, Statens VoksenUddannelsesstøtte, når bestemte vilkår er opfyldt.

 • Videreuddannelse

  Hvis du gerne vil videreuddanne dig, har du mulighed for at tage en kandidatuddannelse som cand. tech. på Aalborg Universitet og Arkitekturens Teknologi på Det Kongelige Akademi i København, en master- eller en diplomuddannelse.

  De fleste diplom- og masteruddannelser er toårige deltidsstudier og foregår både i og uden for normal arbejdstid. Uddannelserne inddrager ofte din arbejdsplads som case i undervisningen.

  Kandidatuddannelserne kan du kun læse som et toårigt fuldtidsstudie.

  Snak med din arbejdsgiver
  Tag altid en snak med din arbejdsgiver om, hvad dine muligheder er for videreuddannelse – både med hensyn til evt. økonomisk støtte og/eller ret til fravær.

  Nogle arbejdsgivere vil muligvis betinge sig, at du skal blive i virksomheden i en vis periode og ’betale gælden af’, eller tilbagebetale uddannelsen helt eller delvist, hvis du selv siger op. Få en snak med KF, inden du indgår en sådan aftale.

De offentlige kompetencefonde

Tre slags kompetencefonde

Offentligt ansatte har muligheder for at søge midler til efter- og videreuddannelse i de offentlige kompetencefonde. De tre typer fonde er:

Overordnet for alle kompetencepuljer gælder, at ens leder og tillidsrepræsentant også skal involveres i ansøgningsprocessen.

Læs mere om kompetencefondene på KF.dk/nyheder.

Overenskomst

Hvad siger din overenskomst om efter- og videreuddannelse?

Se mulighederne for efter- og videreuddannelse, hvis du er ansat under en overenskomst.

Overenskomster
Efter-og videreuddannelse

Vil du vide mere?