Gå til sidens indhold

KF's politik

Konstruktørforeningen har en række politikker på områder, der dækker arbejdsmarked, byggeri og uddannelse.

Konstruktørforeningens politik har til hensigt at sikre medlemmerne kvalitet, tryghed og valgmuligheder i profession, uddannelse og arbejdsliv. Desuden er det vigtigt for Konstruktørforeningen (KF) at bidrage til høj kvalitet i byggeriet og til effektive byggeprocesser.

Her får du overblikket i store træk. Har du spørgsmål eller input til KF's politik, er du altid velkommen til at kontakte bestyrelsen.

 • Konstruktørforeningens byggepolitik

  KF’s mål på det byggepolitiske område er at:

  • Byggeri skal være fleksibelt, bæredygtigt og i høj kvalitet.
  • Bygningskonstruktøren skal være en central aktør, når det bebyggede miljø skal gøres bæredygtigt, samtidig med at det er tilpasset brugere, miljø og samfundsudvikling – naturligvis med en høj, byggeteknisk kvalitet.
 • Konstruktørforeningens arbejdsmarkedspolitik

  KF’s mål på det arbejdsmarkedspolitiske område er at:

  • Styrke konstruktørernes identitet, fællesskab og faglighed i et balanceret arbejdsliv.
  • Yde KF’s medlemmer rådgivning af høj kvalitet på medlemmernes egne præmisser.
  • Opnå bedst mulige ansættelses- og udviklingsvilkår for både overenskomstdækkede og ikke-overenskomstdækkede medlemmer.
  • Forebygge ledighed og mangel på kvalificerede bygningskonstruktører.
  • Foreningens tillidsrepræsentanter kan varetage deres hverv på arbejdspladserne.
 • Konstruktørforeningens uddannelsespolitik

  KF’s mål på det uddannelsespolitiske område er at:

  • Arbejde for en fortsat høj og tidssvarende kvalitet i konstruktøruddannelsen (bl.a. ved at sikre generalistkompetencer og en bred flerfaglighed), styrket uddannelseskapacitet og gode rammer for et sundt studieliv.
  • Værne om konstruktøruddannelsens niveau og omdømme ved at være en aktiv partner, der bidrager i uddannelsespolitiske spørgsmål.
  • Have et effektivt, godt og konstruktivt samarbejde med uddannelsesinstitutioner og øvrige interessenter i konstruktøruddannelsen – ikke mindst med de studerende.
  • Sikre bygningskonstruktører rammer og mulighed for efter- og videreuddannelse.
 • KF’s miljø- og klimapolitik skal fremme den grønne omstilling

  Konstruktørforeningen har udarbejdet en miljø- og klimapolitik med tre konkrete forslag til, hvordan byggeriet kan bidrage væsentlig til den grønne omstilling og et klimaneutralt samfund:

  1. Et livscyklusmærke, som skal vise byggeriets totale miljøtilpasning og gøre det nemmere at sammenligne bygningers samlede klimabelastning
  2. En gratis vidensplatform, som skal gøre viden tilgængelig for alle i byggeriet, så vi undgår fejl og spilder materialer
  3. En materialebank, der gør det nemt for byggeriet at finde genanvendelsesmaterialer.

  Download KF´s miljø- og klimapolitik – tre forslag til Klimalovens handlingsplaner.

Læs mere

om KF's mærkesager

Se også hvilke mærkesager KF  har. 

KF's mærkesager
Læs mere

Om KF's organisation

Hvis du vil vide, hvordan KF er organiseret, kan  du læse  mere her:

Organisation
KF’S VIDENSBANK

Relevant viden for konstruktører på Bygbart.dk

KF samler på Bygbart.dk viden, som er relevant for bygningskonstruktører. Få her vigtig viden om byggeteknik, materialer og bæredygtigt byggeri.

LÆS MERE PÅ BYGBART.DK