Gå til sidens indhold

Klubber

En klub kan styrke sammenholdet blandt medarbejderne på arbejdspladsen, styrke jer over for ledelsen og sætte fokus på det, der fylder hos jer. En klub kan også føre til, at der dannes overenskomst på arbejdspladsen og være samlingspunkt for konstruktørfaglige aktiviteter. Konstruktørforeningen hjælper jer i gang med at danne en klub og afholde klubmøder.

Mange ansættelsesvilkår ændres bedst, hvis medarbejderne gør det i fællesskab. Det vil ofte være svært for den enkelte medarbejder at forhandle bedre løn, barselsregler eller flere fridage til sig selv, ligesom det er svært som enkeltperson at indgå i drøftelser med ledelsen i forbindelse med masseafskedigelser, virksomhedsoverdragelser eller organisationsændringer.

En klub kan derfor være et fælles talerør i virksomheden, der kan italesætte emner over for ledelsen og give medindflydelse på forhold, det ikke er muligt at komme igennem med som enkeltperson.

Derfor hjælper Konstruktørforeningen (KF) jer i gang med at starte og drive en klub.

Fordele ved at have en klub

En klub kan være med til, at:

  • Styrke sammenholdet og fællesskabet blandt medarbejderne på arbejdspladsen
  • Håndtere det, der fylder på arbejdspladsen – fx stress, lønforhandling, karriereudvikling, arbejdsbyrde og organisationsændringer
  • Skabe et forum for konstruktørfaglige emner – fx bæredygtighed, nyt bygningsreglement og nye krav til byggeriet
  • Sikre medindflydelse på forhold, som har betydning for jeres arbejdsliv
  • fungere som talerør over for ledelsen, når der ikke kan vælges eller ikke er valgt en tillidsrepræsentant
  • Styrke den lokale tillidsrepræsentant og jeres forhandlingsposition over for ledelsen
  • Føre til en overenskomst på arbejdspladser, der ikke er dækket af en konstruktøroverenskomst i forvejen
  • Give større indsigt i og udbytte af KF’s mange tilbud til gavn for klubben.

KF støtter klubber økonomisk

Konstruktørforeningen giver op til 400 kr. om året pr. KF-medlem i tilskud til lokale faglige klubaktiviteter, hvis:

  • KF-medlemmet deltager i aktiviteten
  • Arrangementet har et indhold relateret til fagforeningsarbejde eller et byggefagligt/socialt indhold, der styrker det faglige fællesskab.

Hvis I vælger at invitere eksterne oplægsholdere, kan de finansieres af jeres klubmidler. 

Sådan opretter du en klub

Hvis du som KF-medlem ønsker at oprette en klub på din arbejdsplads, kan du kontakte din tillidsrepræsentant.

Har I ikke en tillidsrepræsentant, kan du i stedet kontakte KF, som vil hjælpe med at oprette klubben, løbe den i gang og inspirere jer til, hvad I kan bruge møderne til.

Hvor mange gange klubben mødes om året, er noget I bestemmer i fællesskab. En model kan fx være at holde nogle frokostmøder og et par større arrangementer efter arbejdstid årligt.

Da der ofte ikke er ret mange bygningskonstruktører ansat på en arbejdsplads, kan man også danne klubber med kolleger fra andre fagforeninger, der har AC (Akademikerne) som hovedorganisation. Se hvilke organisationer I kan indgå et klubfælleskab med i boksen herunder.

Søg om penge til klubarrangementer

Hvis du vil søge om økonomisk støtte til klubarrangementer på din arbejdsplads, skal du sende en mail til sekretariatet. Kontakt os inden arrangementet, så I kan få overblik over jeres muligheder for støtte. Pengene refunderes, når arrangementet er afholdt og dokumentationen er modtaget af KF.

Skriv til KF@kf.dk

Andre fagforeninger du kan danne klub med

Hvis I er for få bygningskonstruktører på jeres arbejdsplads, kan I danne klub med medlemmer fra andre fagforeninger. De skal dog være medlem af en organisation, der også har AC (Akademikerne) som hovedorganisation. 

Se alle AC-organisationer på AC.dk
ARTIKEL I KONSTRUKTØREN

Styrk fællesskabet på din arbejdsplads og dan en faglig klub

Læs artiklen i medlemsbladet Konstruktøren nr. 5 2022 om de mange fordele ved at danne en medarbejderklub på sin arbejdsplads, og hvordan KF kan hjælpe jer i gang og støtte økonomisk.

LÆS ARTIKLEN OM KLUBBER