Gå til sidens indhold

Kørsel og rejser

Har du transport- eller rejseudgifter i forbindelse med dit arbejde, kan du ofte trække det fra i skat. Du kan få befordringsfradrag, hvis du har mere end 12 km til arbejde.

Her kan du læse, hvad kørselsgodtgørelse, rejsegodtgørelse og befordringsfradrag er, og hvad du eller din arbejdsgiver skal gøre. 

 • Hvad er kørselsgodtgørelse?

  Hvis du bruger din egen bil i forbindelse med dit arbejde, kan din arbejdsgiver vælge at udbetale en skattefri kørselsgodtgørelse efter de satser, som SKAT har fastsat for erhvervsmæssig kørsel.

  Kørselsgodtgørelsen dækker udgifter til bilen, som fx udgifter til benzin, vedligeholdelse, parkering, vægtafgift, afskrivning, finansiering og forsikring.

  Erhvervsmæssig kørsel er:

  • Kørsel mellem hjem og arbejdsplads i højst 60 dage inden for 12 måneder
  • Kørsel mellem arbejdspladser for samme arbejdsgiver i egen bil
  • Kørsel inden for samme arbejdsplads i egen bil

  Du skal indberette den skattefri kørselsgodtgørelse til Skattestyrelsen via eIndkomst.

  Arbejdsgiveren kan også vælge at bruge højere satser, hvilket medfører, at hele beløbet er skattepligtigt, medmindre den andel, som overstiger satserne, beskattes som almindelig løn.

  Læs mere om erhvervsmæssig kørsel og kørselsgodtgørelse på SKAT

 • Hvad er rejsegodtgørelse?

  Hvis du har rejser i forbindelse med dit job, skal du have dækket de omkostninger, du har i forbindelse med rejsen.

  I stedet for at godtgøre efter regning, kan din arbejdsgiver vælge at udbetale skattefri rejsegodtgørelse til kost, logi og småfornødenheder. Rejsegodtgørelse – diæter – udbetales skattefrit efter standardsatser, fastsat af SKAT.

  Får du ikke udbetalt diæter, har du mulighed for at tage et standardfradrag i stedet. Der er et loft for, hvor meget der kan trækkes fra hvert år.

  Ifølge SKAT er der tale om en rejse, hvis medarbejderen har ”et midlertidigt arbejdssted, en sædvanlig bopæl og overnatter uden for hjemmet”. En rejse skal vare mindst 24 timer.

  En arbejdsrelateret rejse er fx:

  • Hvis du som tilkaldevagt skal blive på eller i nærheden af et midlertidigt arbejdssted under tilkaldevagten.
  • Hvis du skal blive på et kursussted om aftenen, hvor ikke-faglige aktiviteter har et teambuilding-formål med relation til arbejdet.
  • Hvis du har lange eller skiftende arbejdstider, så der er kort tid mellem, at en arbejdsdag slutter, og en ny begynder, og det ikke er muligt at nå hjem 

  Det er arbejdsgiveren, som skal kontrollere, at alle betingelser for at udbetale skattefri rejsegodtgørelse er opfyldt.

  Læs mere om rejsegodtgørelse/diæter på SKAT.

 • Hvad er kørselsfradrag/befordringsfradrag?

  Hvis du har mere end 12 km til arbejde (dvs. mere end 24 km frem og tilbage), kan du få et fast kørselsfradrag (som også hedder befordringsfradrag), uanset hvilket transportmiddel du bruger. Men transporten må ikke være betalt af din arbejdsgiver.

  Du får fradrag for de dage, du reelt kører til og fra arbejde (altså ikke hjemmearbejdsdage, kursusdage, sygedage, orlov mv.).

  Du kan få kørselsfradrag ved alle typer lønnet arbejde, også fx studiejob, lønnet praktik og løntilskudsjob. Du kan dog ikke få kørselsfradrag, hvis:

  • Din arbejdsgiver betaler transporten
  • Du har fri bil til rådighed (firmabil)
  • Du kører til og fra dit studie, da SU ikke tæller som løn
  • Du kører til og fra ulønnet praktik.

  Kørselsfradraget udbetales ikke, men indregnes i din årsopgørelse. Fradragets værdi er ca. 26 %, så hvis dit kørselsfradrag er 1.000 kr., sparer du ca. 260 kr. i skat.

  Husk: At du selv skal indtaste dit kørselsfradrag på din selvangivelse på Skat.dk, hvis du vil have fradraget.

  Beregn dit kørselsfradrag på SKAT.