Gå til sidens indhold

Kontrakt

Du skal have en ansættelseskontrakt senest en måned, efter at din ansættelse er startet. Alle arbejdsvilkår skal skrives ned, da de fleste vilkår ikke er bestemt af lovgivning.

Når du starter i et ansættelsesforhold, der er på mere end otte timer om ugen, skal du have en ansættelseskontrakt. Kontrakten skal være skriftlig og udleveres til dig inden en måned efter, at du er tiltrådt stillingen.

Ud over oplysninger om arbejdsstedets adresse, dit og arbejdsgiverens navn skal alle væsentlige vilkår nævnes i kontrakten som fx løn, ekstra feriedage, løn under barsel og arbejdstid.

Som offentligt ansat vil de fleste af dine rettigheder være fastsat i en overenskomst. Det gælder også for privatansatte på overenskomst. Mange privatansatte er dog typisk ansat uden overenskomst og skal derfor selv aftale ansættelsesvilkårene individuelt. Læs evt. mere under overenskomster.

KF råder dig til ikke at begynde i dit nye job uden som minimum at have en skriftlig bekræftelse på startdatoen, arbejdstiden og lønnens størrelse.

Kontakt KF, hvis du ikke inden for de lovbestemte fire uger har fået en kontrakt, så giver vi dig gode råd om, hvordan du kan rykke din arbejdsgiver.

Skabelon til kontrakter

Hvis du ikke er ansat under en overenskomst, kan du downloade en skabelon til en kontrakt i den nederste boks herunder (NB! Kræver login).

Er du ansat under en overenskomst, kontakt KF for hjælp til at finde den type kontrakt, der passer til din overenskomst.

 • Hvad skal der stå i min ansættelseskontrakt?

  Det er vigtigt, at du får alle vilkår aftalt og skrevet ned i din ansættelseskontrakt. Den skal som minimum omfatte:

  1. Navn og adresse på dig og din arbejdsgiver
  2. Arbejdssted
  3. Din titel/stillingsbetegnelse eller en beskrivelse af stillingens indhold
  4. Hvornår du tiltræder stillingen
  5. Evt. sluttidspunkt, hvis det er en midlertidig ansættelse/projektansættelse
  6. Hvilken overenskomst der evt. dækker ansættelsesforholdet
  7. Rettigheder med hensyn til ferie
  8. Opsigelsesvarsler
  9. Løn, løntillæg, andre løndele, fx pension, og hvornår lønnen udbetales
  10. Din daglige eller ugentlige arbejdstid.


  Punkt 7-10 kan evt. fremgå af overenskomst, hvis du er omfattet af en.

  Ud over de 10 punkter skal alle væsentlige vilkår fremgå af kontrakten – fx om der kan forekomme overarbejde, og om det honoreres særskilt eller ej.

  Hvis ikke du er ansat under en overenskomst, kan vilkår som efteruddannelse, overarbejde, pension og løn under barsel i nogle tilfælde fremgå af en personalehåndbog i stedet for af din kontrakt. Det bør du altid spørge ind til hos arbejdsgiveren, når du har modtaget din kontrakt.

  Hvis ikke der i hverken din kontrakt eller en personalehåndbog står noget ud over de 10 punkter ovenfor, er det ikke rettigheder, du har krav på.

  Vær ekstra opmærksom, hvis der er klausuler i din kontrakt. Det kan du læse mere om under ’Ansættelsesklausuler’.

  Giv dig god tid til at se din ansættelseskontrakt igennem. Det er ikke unormalt at bruge et par dage. Send den gerne til kf@kf.dk og få den gennemgået af en jurist, før du skriver under.

  Kontakt altid KF, hvis du er i tvivl om noget vedrørende din kontrakt.

Rådgivning

Få tjekket kontrakten

KF tjekker din kontrakt inden for 24 timer, på hverdage så du sikrer dig et arbejdsliv med de bedst mulige vilkår.

Få kontrakten tjekket af KF
Løn

Vil du vide mere?

Uden overenskomst:

Download skabelon til kontrakt