Gå til sidens indhold

Kontrakt

Du har krav på en ansættelseskontrakt, hvis du arbejder mere end 3 timer om ugen eller hvis du er ansat i stilling, hvor du ikke på forhånd er garanteret en fast mængde arbejde. Alle arbejdsvilkår skal skrives ned, da de fleste vilkår ikke er bestemt af lovgivning.

Når du starter i et ansættelsesforhold, der er på mere end 3 timer om ugen, skal du have en ansættelseskontrakt.

Kontrakten, som skal være skriftlig og udleveret senest 7 dage efter din første arbejdsdag, skal yderligere indeholde de væsentligste vilkår for ansættelsen. Visse andre oplysninger kan arbejdsgiver vente med at udlevere til efter en måned.

KF anbefaler dog, at du modtager din ansættelseskontrakt med alle relevante oplysninger inden din første arbejdsdag. Disse regler gælder for alle, som er ansat 1. juli 2023 eller senere.

Er du ansat før den denne dato, kan du bede om at få din kontrakt opdateret, så den er i overensstemmelse med de nye regler fra 2023, hvilket din arbejdsgiver har 8 uger til.

Som offentligt ansat vil de fleste af dine rettigheder være fastsat i en overenskomst. Det gælder også for privatansatte på overenskomst. Mange privatansatte er dog typisk ansat uden overenskomst og skal derfor selv aftale ansættelsesvilkårene individuelt. Læs evt. mere under overenskomster.

KF råder dig til ikke at begynde i dit nye job uden som minimum at have en skriftlig bekræftelse på startdatoen, arbejdstiden og lønnens størrelse.

Kontakt KF  at få rådgivning, hvis du ikke har modtaget din skriftlige kontrakt inden for fristerne. 

Skabelon til kontrakter

Hvis du ikke er ansat under en overenskomst, kan du downloade en skabelon til en kontrakt i den nederste boks herunder (NB! Kræver login).

Er du ansat under en overenskomst, kontakt KF for hjælp til at finde den type kontrakt, der passer til din overenskomst.

 • Hvad skal der stå i min ansættelseskontrakt?

  Det er vigtigt, at du får alle vilkår aftalt og skrevet ned i din ansættelseskontrakt. Den skal som minimum omfatte:

  1. Navn og adresse på dig og din arbejdsgiver
  2. Arbejdssted
  3. Din titel/stillingsbetegnelse eller en beskrivelse af stillingens indhold
  4. Hvornår du tiltræder stillingen
  5. sluttidspunkt, hvis det er en midlertidig ansættelse/projektansættelse
  6. Brugervirksomhedens identitet, hvis du er vikaransat
  7. Hvorvidt og hvor længe der er aftalt prøvetid
  8. Fraværsperioder med løn, fx sygdom, ferie, barsel
  9. Opsigelsesvarsler
  10. Løn, løntillæg, andre løndele fx pension, og hvornår lønnen udbetales
  11. Din daglige eller ugentlige arbejdstid, regler for overarbejde, samt evt. vagtændring
  12. Garanterede timer ved helt eller overvejende uforudsigelig arbejdstid, samt frist for varsling af arbejde og tidsrum, hvor du kan blive kaldt på arbejde
  13. Uddannelse som arbejdsgiver evt. tilbyder
  14. Gældende overenskomster
  15. Sociale sikringsordninger, der drejer sig om ansættelsen, og som arbejdsgiver indbetaler til, fx ATP eller barselsfonde


  Vedrørende punkt 7-11, 13 og 15 er det tilstrækkeligt, hvis der i kontrakten henvises til den lov eller overenskomst, som regulerer de pågældende forhold.

  Hvis der i hverken i din kontrakt, personalehåndbog eller overenskomst, står noget ud over de 15 punkter oven for, er det ikke rettigheder, du har krav på, men skal forhandle om.

  Vær ekstra opmærksom, hvis der er klausuler i din kontrakt. Det kan du læse mere om under ’Ansættelsesklausuler’.

  Giv dig god tid til at se din ansættelseskontrakt igennem. Det er ikke unormalt at bruge et par dage. Mange sender deres kontrakt til kf@kf.dk for at få den gennemgået af en jurist, inden de skriver under. Det kan du også gøre og spare dig selv for uventede overraskelser i ansættelsen.

  Kontakt altid KF, hvis du er i tvivl om noget vedrørende din kontrakt.

Rådgivning

Få tjekket kontrakten

KF tjekker din kontrakt inden for 24 timer, på hverdage så du sikrer dig et arbejdsliv med de bedst mulige vilkår.

Få kontrakten tjekket af KF
Løn

Vil du vide mere?

Uden overenskomst:

Download skabelon til kontrakt