Gå til sidens indhold

Download en stillerliste

For at kunne stille op til valget som næstformand i Konstruktørforeningen, skal du skaffe underskrifter fra mindst 15 medlemmer, der skriver under på, at de anbefaler dig til hvervet. Her på siden kan du downloade en liste til dine underskrifter.

Vil du stille op til valget som næstformand i Konstruktørforeningen (KF), skal du selv skaffe mindst 15 aktive medlemmer af KF, der anbefaler dig personligt til posten. De 15 medlemmer, som er stillere for dig, skal være aktive medlemmer af KF. Det betyder, at du ikke kan bruge studerende, passive eller pensionerede medlemmer som stillere, men skal have underskrifter fra medlemmer, der enten er ledige eller i arbejde.

Stillerne skal have skrevet under inden for indeværende år. Du kan altså ikke genbruge en stillerliste fra et tidligere valg. 

Du skal selv skaffe stillerne, inden du kan stille op. Når du har skaffet dine 15 stillere og selv har skrevet under, skal du uploade den i opstillingsblanketten sammen med et foto af dig selv i høj opløsning. Læs mere på KF.dk/valg2024.

Du kan downloade en stillerliste nedenfor i boksen.

VALG 2024

Hent en stillerliste

Du skal bruge en stillerliste med 15 underskrifter fra mindst 15 andre medlemmer. Hvert medlem kan kun skrive under én gang, og du kan ikke være stiller for dig selv. Til sidst skal du også selv skrive under på listen, men du kan ikke være stiller for dig selv.

Download stillerliste