Gå til sidens indhold

Erklæringer ved sygdom

Din arbejdsgiver kan kræve forskellige typer erklæringer som dokumentation for dit sygefravær.

Bliver du syg, kan din arbejdsgiver kræve, at du afleverer en mulighedserklæring, en friattest (lægeerklæring) eller en tro- og loveerklæring.

Beder din arbejdsgiver dig om en af de erklæringer, skal du levere dem inden for en rimelig frist. Gør du ikke det, svarer det til, at du er udeblevet fra arbejdet, og du vil kunne bortvises.

Det er din arbejdsgiver, der skal betale for erklæringen, når det er ham/hende, der efterspørger den. Din arbejdsgiver har ikke krav på at få oplyst diagnosen, men har krav på at få oplyst de begrænsninger, sygdommen giver i forhold til dine arbejdsopgaver.

 • Mulighedserklæring

  Mulighedserklæringen udarbejder du i samarbejde med din arbejdsgiver. Erklæringen skal efterfølgende attesteres af din læge.

  Erklæringen skal beskrive funktionsnedsættelser, påvirkede jobfunktioner og eventuelle skånehensyn, som du aftaler med din arbejdsgiver.

  På den baggrund skal lægen vurdere, om du kan udføre dit job og i så fald, hvor meget du kan.

  Arbejdsgiveren kan forlange at få udformet en mulighedserklæring på et hvilket som helst tidspunkt i dit sygeforløb og kan indkalde dig til et møde på arbejdspladsen om mulighedserklæringen.

  Er du forhindret i at møde op på grund af sygdommen, kan du kræve (i samråd med din læge), at samtalen foregår over telefonen.

 • Friattest (lægeerklæring)

  Der er ingen regler for, hvornår en arbejdsgiver kan kræve en friattest (lægeerklæring). I princippet kan din arbejdsgiver bede om attesten allerede fra første sygedag. Er du syg i mere end 14 dage, kan din arbejdsgiver forlange at få yderligere information om sygdommens varighed og kan bestemme, om du skal levere en lægeerklæring fra en specialist. Du vælger dog selv hvilken specialist.

  Afleverer du ikke den eller de ønskede attester, svarer det til, at du er udeblevet. Derfor vil arbejdsgiveren kunne bortvise dig.

 • Tro- og loveerklæring

  Allerede fra første sygedag kan arbejdsgiveren forlange en tro- og loverklæring på, at du er uarbejdsdygtig på grund af sygdom. Arbejdsgiveren kan tidligst kræve at få en tro- og love-erklæring på 2. fraværsdag. Selvom du kun er syg to arbejdsdage, kan arbejdsgiveren kræve, at du afleverer en tro- og loveerklæring den dag, hvor arbejdet genoptages.

  En tro-og loveerklæring er gratis. Typisk får du en blanket fra din arbejdsgiver, hvis ikke du selv udformer og underskriver den.

  Afleverer du ikke den ønskede tro-og-loveerklæring, svarer det til, at du er udeblevet fra arbejdet, og du vil kunne bortvises.

Sundhedsportal

Vil du vide mere om sygeerklæringer?

Læs om speciallægeerklæringer og forsikringsattester:

Sundhed.dk