Gå til sidens indhold

Fritstilling, suspension og bortvisning

Få overblik over reglerne for fritstilling, suspension og bortvisning her.

Er du fritstillet, kan arbejdsgiveren ikke kræve din arbejdskraft i resten af opsigelsesperioden. Er du suspenderet, skal du stå til rådighed for din arbejdsgiver i det omfang, I aftaler. Bliver du bortvist, stopper løn og ansættelsesforhold øjeblikkeligt.

Det normale er, at man fortsætter med at arbejde i opsigelsesperioden. Arbejdsgiveren kan dog beslutte at fritstille eller suspendere dig, men det er ikke noget, du har krav på.

Bliver du fritstillet eller suspenderet, skal du altid bede om at få det skriftligt, så du har dokumentation for, om du er fritstillet uden pligt til at stå til rådighed, eller om du er suspenderet med pligt til at stå til rådighed for din arbejdsgiver.

Hvis du ikke får dette skriftligt præciseret, kan du bl.a. risikere en berettiget bortvisning for ulovlig udeblivelse fra dit job.

Selvom du er fritstillet eller suspenderet i opsigelsesperioden, er du stadigvæk ansat og har fx fortsat pligt til at være loyal over for din arbejdsgiver. Det betyder bl.a., at du ikke må drive konkurrerende selvstændig virksomhed eller blive ansat i en konkurrerende virksomhed i opsigelsesperioden.

Hvis du bliver ansat hos en ny arbejdsgiver i opsigelsesperioden, og dit nye job udgør en konkurrerende faktor, må du kontraopsige din stilling og fratræde, før du kan tiltræde den nye stilling.

Hvis du bliver bortvist og ikke er enig i bortvisningen, er det vigtigt, at du med det samme skriftligt protesterer over for din arbejdsgiver. Kontakt KF hurtigst muligt, og meld dig ledig på jobcenteret.

 • Hvad er reglerne for fritstilling?

  Hvis du bliver fritstillet, kan din arbejdsgiver ikke kræve, at du møder på job i resten af opsigelsesperioden. Alligevel skal du fortsat modtage dine lønmæssige goder i opsigelsesperioden. Hvis din arbejdsgiver ønsker, at du skal returnere fri telefon og fri bil, skal du have den skattemæssige værdi udbetalt.

  Når du bliver fritstillet, er det samtidig også en varsling om, at din ferie anses for at være afholdt i videst muligt omfang i opsigelsesperioden. Hvis ikke du ønsker at afholde din ferie i opsigelsesperioden, skal du aftale det med din arbejdsgiver. Få aftalen på skrift, så du har dokumentation.

 • Hvad er reglerne for suspension?

  Hvis du er suspenderet, aftaler du med din arbejdsgiver, i hvilket omfang du skal møde på jobbet, eller stå til rådighed hjemmefra i opsigelsesperioden.

  Du vil fortsat beholde dine lønmæssige goder og have ret til at gå til jobsamtale under forudsætning af, at du opfylder din rådighedspligt. Sørg for at få skriftlig dokumentation for, at du har ret til at gå til en jobsamtale på et givent tidspunkt.

  Hvis du og din arbejdsgiver laver en mundtlig aftale om, i hvilket omfang du skal stå til rådighed, så sørg for at sende din arbejdsgiver en e-mail, der bekræfter jeres aftale. Aftalen kan fx handle om, at du skal møde tre gange om ugen i fire timer, eller at du skal stå til rådighed hjemmefra i et vist omfang.

  Hvis du er suspenderet og tager andet arbejde i opsigelsesperioden, er det vigtigt, at du med den nye arbejdsgiver aftaler, at du kan få fri til at opfylde din rådighedsforpligtigelse hos din oprindelige arbejdsgiver. Hermed vil du kunne modtage dobbeltløn i opsigelsesperioden, hvis du fortsat er loyal over for din oprindelige arbejdsgiver.

  Loyalitetsforpligtelsen indebærer bl.a. at din nye arbejdsgiver ikke må være konkurrent til din oprindelige arbejdsgiver, medmindre du har en skriftlig aftale med accept til dette fra din oprindelige arbejdsgiver.

  Din arbejdsgiver skal give dig en saglig begrundelse for, hvorfor du skal stå til rådighed. Hvis din arbejdsgiver ikke har et reelt behov for din arbejdskraft i opsigelsesperioden, kan du ikke blive suspenderet, men skal i stedet som udgangspunkt fritstilles.

  Selvom du er suspenderet, gælder de almindelige varslingsregler for ferie. Få mere viden om varsling af ferie.

 • Hvad er reglerne for bortvisning?

  Hvis du groft misligholder dit ansættelsesforhold fx ved tyveri, udeblivelse eller grov illoyalitet, kan din arbejdsgiver bortvise dig.

  Bliver du bortvist, betyder det, at løn og ansættelsesforhold stopper øjeblikkeligt. Hvis du ikke er enig i bortvisningen, er det vigtigt, at du med det samme skriftligt protesterer over for din arbejdsgiver. Kontakt hurtigst muligt KF og meld dig straks ledig på jobcenteret.

 • Hvilke krav og forpligtelser har jeg under en fritstilling eller suspension?

  Hvis du er fritstillet, har du pligt til at forsøge at finde nyt job, så din arbejdsgiver har mulighed for at begrænse sit tab ved at udbetale løn og feriepenge til dig i opsigelsesperioden. Du opfylder bl.a. din tabsbegrænsningspligt ved at tilmelde dig jobcenteret som jobsøgende.

  Får du i opsigelsesperioden et nyt job – som ikke må være i en konkurrerende virksomhed – kan din tidligere arbejdsgiver i nogle tilfælde modregne din nye løn i sin lønudgift, mens du i andre tilfælde har mulighed for at modtage løn fra både din gamle og din nye arbejdsgiver.

  Hvis du er suspenderet, får du din sædvanlige løn, og du skal stå til rådighed, så du kan møde på arbejde, hvis du bliver tilkaldt. Tager du andet arbejde i opsigelsesperioden, skal du derfor aftale med din nye arbejdsgiver, at du kan få fri, så du kan opfylde din rådighedsforpligtelse.

  Din nye stilling må ikke være konkurrerende beskæftigelse, medmindre du har en skriftlig aftale med din oprindelige arbejdsgiver om ret til dette.

  Under både fritstilling og suspension skal du stadig være loyal over for din arbejdsgiver, da du fortsat er ansat.

 • Reglerne for ferie ved fritstilling og suspension

  Hvis du er fritstillet, har du automatisk også fået besked om at holde din ferie i opsigelsesperioden. For at arbejdsgiver kan varsle ferie afholdt, skal der i fritstillingsperioden være plads både til det varsel, du har krav på, og til selve den ferie, der varsles afholdt.

  Hvis du kun har to ugers ferie til gode, er ferievarslet på en måned. Hovedferien på tre sammenhængende uger kræver tre måneders ferievarsel. Varselstiden løber fra førstedagen, efter at du har modtaget en fritstilling. 

  Vær opmærksom på, at din arbejdsgiver ikke kan fravige ferielovens regler om at varsle hovedferie med tre måneder og restferie med en måned, selvom du er suspenderet eller fritstillet. Du må dog gerne selv indgå en aftale med din arbejdsgiver om at holde ferie med forkortet varsel, hvis du er med på den. Men din arbejdsgiver kan ikke alene bestemme, at du skal holde ferie med kortere varsel end ellers – heller ikke hvis det står i din ansættelseskontrakt, uanset hvor gammel denne er. 

  Er du suspenderet, skal din arbejdsgiver varsle ferien enten i opsigelsen eller ved særskilt besked. Også her gælder, at der skal være plads til både varslingsperioden, og til at du holder ferien. Feriedatoerne skal fastlægges, så du ved, hvornår du holder ferie, og hvornår du står til rådighed.

 • Regler for afspadsering ved fritstilling og suspension

  En fritstilling betyder, at oparbejdet afspadsering betragtes som afholdt medmindre afspadsering er beskyttet i overenskomst eller anden aftale.

  Hvis du er suspenderet, gælder de samme regler for afspadsering som ved en normal opsigelse. Læs mere om afskedigelse.

Rådgivning

Er du i tvivl om din opsigelse?

Kontakt altid KF for at få rådgivning, hvis du er fritstillet, suspenderet eller bortvist.

Kontakt KF
Dagpenge

Vil du vide mere?

Kontakt din a-kasse, hvis du har brug for vejledning om dagpenge.