Gå til sidens indhold

Læge- og tandlægebesøg

Du må som udgangspunkt gerne gå til både læge og tandlæge i arbejdstiden.

Læge- og tandlægebesøg bliver som udgangspunkt sidestillet med sygdom. Det gælder både, når der er tale om helbredende og forebyggende besøg. Derfor har du som funktionær også ret til at gå til læge og tandlæge i arbejdstiden uden at blive trukket i løn.

Du har dog pligt til at planlægge læge- og tandlægebesøg uden for arbejdstiden, hvis det er muligt. Hvis det ikke er muligt, skal besøgene planlægges, så de er til mindst mulig gene for arbejdsgiveren.

Afspadsering

Noget, der typisk giver anledning til tvivl, er, hvis en medarbejder har afspadsering til gode. Kan arbejdsgiveren så forlange, at du tager en afspadseringsdag for at gå til et ikke-akut læge- eller tandlægebesøg?

Der er ikke noget entydigt svar. For ansatte uden højeste arbejdstid giver spørgsmålet ofte heller ikke mening: Fraværet skal så vidt muligt passes ind, så det ikke generer arbejdet, og fraværet skal alligevel ’hentes ind’ på andre tidspunkter, hvis der er behov for det.

Kontakt KF, hvis du er i tvivl, eller I ikke kan tale jer til rette om det på arbejdspladsen.