Gå til sidens indhold

Overenskomster på det offentlige område

Som bygningskonstruktør i stat, kommune eller region er du i de fleste tilfælde ansat på en overenskomst indgået med Konstruktørforeningen. Se, hvilken overenskomst der gælder for dig.

Hvis du er ansat i stat, kommune eller region, er du ansat på en overenskomst indgået med Konstruktørforeningen (KF).

Hvis du er ansat som underviser på en erhvervsskole, er du omfattet af Uddannelsesforbundets overenskomst.

Selvom du er ansat på en overenskomst, er det muligt at få mere i løn, da en overenskomst kun er udtryk for et minimumsniveau for den ansatte.

 • Overenskomst i kommunerne

  Er du som bygningskonstruktør ansat i en kommune, er du dækket af Overenskomst for bygningskonstruktører, som KF har indgået med KL.

  Overenskomsten omfatter bl.a.:

  • Løn inkl. forskellige muligheder for tillæg og pension
  • Overarbejde
  • Arbejdstid
  • Udkald
  • Arbejde i forskudt tid
  • Barns 1. og 2. sygedag
  • Tele- og hjemmearbejde
  • Ferie
  • Barsel
  • Seniorpolitik
  • Befordringsgodtgørelse
  • Kompetenceudvikling
  • Pension (Pensionsselskabet er PFA)

  I overenskomsten er der fastlagt en grundløn (basisløn) samt pension, og KF forhandler tillæg til grundlønnen bl.a. ud fra dine arbejdsfunktioner, kvalifikationer, erfaring og aktuelt lønniveau.

 • Overenskomst i regionerne

  KF har med Danske Regioner indgået Overenskomst vedrørende professionsbachelorer på det tekniske område, som bl.a. omfatter:

  • Løn inkl. forskellige muligheder for tillæg og pension
  • Overarbejde
  • Arbejdstid
  • Udkald
  • Arbejde i forskudt tid
  • Barns 1. og 2. sygedag
  • Tele- og hjemmearbejde
  • Ferie
  • Barsel
  • Seniorpolitik
  • Befordringsgodtgørelse
  • Kompetenceudvikling
  • Pension (Pensionsselskabet er PFA)

  Overenskomsten fastlægger en grundløn (basisløn) og pension, men KF forhandler tillæg til grundlønnen ud fra bl.a. dine arbejdsfunktioner, kvalifikationer, erfaring og aktuelt lønniveau.

 • Overenskomst i staten

  Er du som bygningskonstruktør ansat i staten, vil du typisk være dækket af Fællesoverenskomsten mellem CO10/LC og staten:

  Overenskomsterne omhandler bl.a.:

  • Løn
  • Arbejdstid
  • Pension
  • Arbejdstid
  • Overarbejde
  • Rådighedstjeneste
  • Flyttegodtgørelse
  • Kompetenceudvikling
  • Distancearbejde
  • Ferie og feriefridage
  • Barsel, adoption og omsorgsdage
  • Pasning af alvorligt syge børn og nærtstående
  • Senior- og fratrædelsesordninger

  Lønnen består af en basisløn og pension. Lønnen kan derudover bestå af tillæg. Hvis du underviser på erhvervsakademier og professionshøjskoler, består lønnen desuden af et undervisningstillæg eller et adjunkt- eller lektortillæg.

  På begge overenskomstområder kan KF desuden forhandle tillæg ud fra bl.a. dine kvalifikationer, funktioner, erfaring og aktuelt lønniveau.

  Hvis du fx underviser på en erhvervsskole, vil du være omfattet af overenskomsten indgået mellem staten og Uddannelsesforbundet. Konstruktørforeningen kan hjælpe dig med lønsystemet efter denne overenskomst.

Løn

KF’s seneste lønstatistik

Se hvad bygningskonstruktører tjener på forskellige områder rundt om i landet.

Se KF’s seneste lønstatistik
Løn

Vil du vide mere?