Gå til sidens indhold

Overenskomster på det offentlige område

Som bygningskonstruktør i stat, kommune eller region er du i de fleste tilfælde ansat på en overenskomst indgået med Konstruktørforeningen. Se, hvilken overenskomst der gælder for dig.

Hvis du er ansat i stat, kommune eller region, er du ansat på en overenskomst indgået med Konstruktørforeningen (KF).

Hvis du er ansat som underviser på en erhvervsskole, er du omfattet af Uddannelsesforbundets overenskomst.

Selvom du er ansat på en overenskomst, er det muligt at få mere i løn, da en overenskomst kun er udtryk for et minimumsniveau for den ansatte.

 • Overenskomst i kommunerne

  Er du som bygningskonstruktør ansat i en kommune, er du dækket af Overenskomst for bygningskonstruktører, som KF har indgået med KL, og som gælder frem til 31. marts 2021.

  Overenskomsten omfatter bl.a.:

  • Løn inkl. forskellige muligheder for tillæg og pension
  • Overarbejde
  • Arbejdstid
  • Udkald
  • Arbejde i forskudt tid
  • Barns 1. og 2. sygedag
  • Tele- og hjemmearbejde
  • Ferie
  • Barsel
  • Seniorpolitik
  • Befordringsgodtgørelse
  • Kompetenceudvikling
  • Pension (Pensionsselskabet er PFA)

  I overenskomsten er der fastlagt en grundløn (basisløn) samt pension, og KF forhandler tillæg til grundlønnen bl.a. ud fra dine arbejdsfunktioner, kvalifikationer, erfaring og aktuelt lønniveau.

  Den nye overenskomst træder i kraft 1. april 2021. Læs mere på KF.dk/ok21.

 • Overenskomst i regionerne

  KF har med Danske Regioner indgået Overenskomst vedrørende professionsbachelorer på det tekniske område, som bl.a. omfatter:

  • Løn inkl. forskellige muligheder for tillæg og pension
  • Overarbejde
  • Arbejdstid
  • Udkald
  • Arbejde i forskudt tid
  • Barns 1. og 2. sygedag
  • Tele- og hjemmearbejde
  • Ferie
  • Barsel
  • Seniorpolitik
  • Befordringsgodtgørelse
  • Kompetenceudvikling
  • Pension (Pensionsselskabet er PFA)

  Overenskomsten fastlægger en grundløn (basisløn) og pension, men KF forhandler tillæg til grundlønnen ud fra bl.a. dine arbejdsfunktioner, kvalifikationer, erfaring og aktuelt lønniveau.

  Overenskomsten gælder frem til 31. marts 2021.

  Den nye overenskomst træder i kraft 1. april 2021. Læs mere på KF.dk/ok21.

 • Overenskomst i staten

  Er du som bygningskonstruktør ansat i staten, vil du typisk være dækket af Fællesoverenskomsten mellem CO10/LC og staten, som gælder frem til 31. marts 2021. Fra 1. april vil du overgå til Fællesakademisk overenskomst, som hører under Akademikerne.

  Frem til 31. marts 2021 gælder desuden følgende overenskomster:

  Overenskomsterne omhandler bl.a.:

  • Løn
  • Arbejdstid
  • Pension
  • Arbejdstid
  • Overarbejde
  • Rådighedstjeneste
  • Flyttegodtgørelse
  • Kompetenceudvikling
  • Distancearbejde
  • Ferie og feriefridage
  • Barsel, adoption og omsorgsdage
  • Pasning af alvorligt syge børn og nærtstående
  • Senior- og fratrædelsesordninger

  Lønnen består af en basisløn og pension. Lønnen kan derudover bestå af tillæg. Hvis du underviser på erhvervsakademier og professionshøjskoler, består lønnen desuden af et undervisningstillæg eller et adjunkt- eller lektortillæg.

  På overenskomstområderne kan KF desuden forhandle tillæg ud fra bl.a. dine kvalifikationer, funktioner, erfaring og aktuelt lønniveau.

  Hvis du fx underviser på en erhvervsskole, vil du være omfattet af overenskomsten indgået mellem staten og Uddannelsesforbundet. Konstruktørforeningen kan hjælpe dig med lønsystemet efter denne overenskomst.

  Læs mere om de kommende overenskomster på KF.dk/ok21.

OK21

Forhandlinger på det offentlige område

Få overblik over status og resultater af overenskomstforhandlingerne på det offentlige område i foråret 2021:

OK21
Løn

KF’s seneste lønstatistik

Se hvad bygningskonstruktører tjener på forskellige områder rundt om i landet.

Se KF’s seneste lønstatistik
Løn

Vil du vide mere?