Gå til sidens indhold

Overenskomster på det offentlige område

Som bygningskonstruktør i stat, kommune eller region er du i de fleste tilfælde ansat på en overenskomst indgået med Konstruktørforeningen. Se, hvilken overenskomst der gælder for dig.

Hvis du er ansat i stat, kommune eller region, er du ansat på en overenskomst indgået med Konstruktørforeningen (KF).

Hvis du er ansat som underviser på en erhvervsskole, er du omfattet af Uddannelsesforbundets overenskomst.

Selvom du er ansat på en overenskomst, er det muligt at få mere i løn, da en overenskomst kun er udtryk for et minimumsniveau for den ansatte.

 • Overenskomst i kommunerne

  Er du som bygningskonstruktør ansat i en kommune, er du dækket af Overenskomst for bygningskonstruktører, som KF har indgået med KL (Kommunernes Landsforening).

  I overenskomsten er der fastlagt en grundløn (basisløn) samt pension. KF forhandler tillæg til grundlønnen bl.a. ud fra dine arbejdsfunktioner, kvalifikationer, erfaring og aktuelt lønniveau.

  Overenskomsten omfatter bl.a. aftaler om:

  • Løn inkl. forskellige muligheder for tillæg og pension
  • Overarbejde
  • Arbejdstid
  • Udkald
  • Arbejde i forskudt tid
  • Barns 1. og 2. sygedag
  • Tele- og hjemmearbejde
  • Ferie
  • Barsel
  • Seniorpolitik
  • Befordringsgodtgørelse
  • Kompetenceudvikling
  • Pension (Pensionsselskabet er PFA)

  Ved overenskomstforhandlingerne i 2021 fik de faglige organisationer, herunder KF, forhandlet sig til: 

  1. Generelle lønstigninger på ca. 5,29 % over 3 år
  2. Pensionsstigning fra 17,46 % til 18 % fra 1.4.2022
  3. Fokus på psykisk arbejdsmiljø og på grøn omstilling.

  Overenskomsten gælder frem til 31. marts 2024.

 • Overenskomst i regionerne

  KF har med Danske Regioner indgået overenskomst for dig, der er ansat i en region. Overenskomsten omfatter bl.a.:

  • Løn inkl. forskellige muligheder for tillæg og pension
  • Overarbejde
  • Arbejdstid
  • Udkald
  • Arbejde i forskudt tid
  • Barns 1. og 2. sygedag
  • Tele- og hjemmearbejde
  • Ferie
  • Barsel
  • Seniorpolitik
  • Befordringsgodtgørelse
  • Kompetenceudvikling
  • Pension (Pensionsselskabet er PFA)

  Overenskomsten fastlægger en grundløn (basisløn) og pension, men KF forhandler tillæg til grundlønnen ud fra bl.a. dine arbejdsfunktioner, kvalifikationer, erfaring og aktuelt lønniveau.

  Overenskomsten gælder frem til 31. marts 2024.

 • Overenskomst i staten

  Her finder du overenskomsten på Statens område, som også dækker undervisere ved erhvervsakademier og professionshøjskoler, som tidligere havde en selvstændig overenskomst. Hent 'Overenskomst for akademikere i Staten, 2021'.

  Overenskomsten beskriver bl.a.:

  • Løn
  • Arbejdstid
  • Pension
  • Arbejdstid
  • Overarbejde
  • Rådighedstjeneste
  • Flyttegodtgørelse
  • Kompetenceudvikling
  • Distancearbejde
  • Ferie og feriefridage
  • Barsel, adoption og omsorgsdage
  • Pasning af alvorligt syge børn og nærtstående
  • Senior- og fratrædelsesordninger.

  Overenskomsten gælder frem til 31. marts 2024.

Løn

KF’s seneste lønstatistik

Se hvad bygningskonstruktører tjener på forskellige områder rundt om i landet.

Lønstatistik og løntabeller
Løn

Vil du vide mere?

OVERENSKOMSTFORHANDLINGER

Følg med i forløbet omkring OK24

Du kan løbende finde information og resultater i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2024 (OK24) på det offentlige område (regioner, staten og kommuner).

Følg med i OK24