Gå til sidens indhold

Overenskomster på det offentlige område

Som bygningskonstruktør i stat, kommune eller region er du i de fleste tilfælde ansat på en overenskomst indgået med Konstruktørforeningen. Se, hvilken overenskomst der gælder for dig.

Hvis du er ansat i stat, kommune eller region, er du ansat på en overenskomst indgået med Konstruktørforeningen (KF).

Hvis du er ansat som underviser på en erhvervsskole, er du omfattet af Uddannelsesforbundets overenskomst.

Selvom du er ansat på en overenskomst, er det muligt at få mere i løn, da en overenskomst kun er udtryk for et minimumsniveau for den ansatte.

 • Overenskomst i kommunerne

  Er du som bygningskonstruktør ansat i en kommune, er du dækket af Overenskomst for bygningskonstruktører, som KF har indgået med KL (Kommunernes Landsforening).

  I overenskomsten er der fastlagt en grundløn (basisløn) samt pension. KF forhandler tillæg til grundlønnen bl.a. ud fra dine arbejdsfunktioner, kvalifikationer, erfaring og aktuelt lønniveau.

  Overenskomsten omfatter bl.a. aftaler om:

  • Løn inkl. forskellige muligheder for tillæg og pension
  • Overarbejde
  • Arbejdstid
  • Udkald
  • Arbejde i forskudt tid
  • Barns 1. og 2. sygedag
  • Tele- og hjemmearbejde
  • Ferie
  • Barsel
  • Seniorpolitik
  • Befordringsgodtgørelse
  • Kompetenceudvikling
  • Pension (Pensionsselskabet er PFA)

  Ved overenskomstforhandlingerne i 2021 fik de faglige organisationer, herunder KF, forhandlet sig til: 

  1. Generelle lønstigninger på ca. 5,29 % over 3 år
  2. Pensionsstigning fra 17,46 % til 18 % fra 1.4.2022
  3. Fokus på psykisk arbejdsmiljø og på grøn omstilling.

  Overenskomsten gælder frem til 31. marts 2024.

 • Overenskomst i regionerne

  De nye overenskomster fra forhandlingerne 2021 er på vej, men KF endnu ikke modtaget dem. Indtil da gælder nedenstående:

  KF har med Danske Regioner indgået Overenskomst vedrørende professionsbachelorer på det tekniske område, som bl.a. omfatter:

  • Løn inkl. forskellige muligheder for tillæg og pension
  • Overarbejde
  • Arbejdstid
  • Udkald
  • Arbejde i forskudt tid
  • Barns 1. og 2. sygedag
  • Tele- og hjemmearbejde
  • Ferie
  • Barsel
  • Seniorpolitik
  • Befordringsgodtgørelse
  • Kompetenceudvikling
  • Pension (Pensionsselskabet er PFA)

  Overenskomsten fastlægger en grundløn (basisløn) og pension, men KF forhandler tillæg til grundlønnen ud fra bl.a. dine arbejdsfunktioner, kvalifikationer, erfaring og aktuelt lønniveau.

  Overenskomsten gælder frem til 31. marts 2021.

  Læs mere om overenskomstresultaterne fra 2021 på KF.dk/ok21.

 • Overenskomst i staten

  De nye overenskomster fra forhandlingerne 2021 er på vej, men KF endnu ikke modtaget dem. Indtil da gælder nedenstående:

  Overenskomsterne omhandler bl.a.:

  • Løn
  • Arbejdstid
  • Pension
  • Arbejdstid
  • Overarbejde
  • Rådighedstjeneste
  • Flyttegodtgørelse
  • Kompetenceudvikling
  • Distancearbejde
  • Ferie og feriefridage
  • Barsel, adoption og omsorgsdage
  • Pasning af alvorligt syge børn og nærtstående
  • Senior- og fratrædelsesordninger

  Lønnen består af en basisløn og pension. Lønnen kan derudover bestå af tillæg. Hvis du underviser på erhvervsakademier og professionshøjskoler, består lønnen desuden af et undervisningstillæg eller et adjunkt- eller lektortillæg.

  På overenskomstområderne kan KF desuden forhandle tillæg ud fra bl.a. dine kvalifikationer, funktioner, erfaring og aktuelt lønniveau.

  Hvis du fx underviser på en erhvervsskole, vil du være omfattet af overenskomsten indgået mellem staten og Uddannelsesforbundet. Konstruktørforeningen kan hjælpe dig med lønsystemet efter denne overenskomst.

  Læs mere om overenskomstresultaterne på KF.dk/ok21.

OK21

Forhandlinger på det offentlige område

Få overblik over status og resultater af overenskomstforhandlingerne på det offentlige område i foråret 2021:

OK21
Løn

KF’s seneste lønstatistik

Se hvad bygningskonstruktører tjener på forskellige områder rundt om i landet.

Se KF’s seneste lønstatistik
Løn

Vil du vide mere?