Gå til sidens indhold

Posten som formand

Overvejer du at stille op til valget som Konstruktørforeningens formand, får du her et overblik over, hvad dine opgave er, og hvilke kompetencer du kan få brug for.

Som formand for Konstruktørforeningen (KF) tegner du foreningen udadtil og forestår foreningens politiske ledelse under ansvar over for bestyrelsen. Du har ansvaret for at varetage medlemmernes interesser og være med til at udvikle, repræsentere og synliggøre KF’s holdninger.

Du har også ansvar for, at:

 • Bestyrelsens arbejde tilrettelægges
 • Lede bestyrelsesmøderne
 • Rapportere til bestyrelsen om foreningens generelle politiske arbejde og indsats.

Formandens opgaver og omfanget af dem, tager dels afsæt i din erfaring, dels i foreningens ønsker til den betydning, som formanden skal have.

 • Hvilket omfang kan jeg forvente opgaverne har?

  Selvom opgaverne kan tilpasses den valgte formands profil og kompetencer i en vis udstrækning, er der under alle omstændigheder tale om en betydelig opgave på fuld tid (uden en øvre arbejdstid). Den person, som bliver valgt af medlemmerne, vil selvfølgelig blive ført ind i foreningens sager og politikker i det omfang, der er behov for det.

  Varetagelsen af formandshvervet indebærer bl.a.:

  • En del rejseaktivitet – herunder deltagelse i aften og weekendarrangementer.
  • At du deltager som KF’s repræsentant i en række samarbejdsorganisationer og partnerskaber, netværk og arbejdsgrupper.
  • At du deltager i bestyrelsens seks årlige møder og øvrige aktiviteter.
  • At du afrapporterer til bestyrelsen i form af et skriftligt bilag, der udarbejdes sammen med sekretariatslederen.
  • At du deltager i centrale foreningsseminarer, herunder Koldingfjord og Konstruktørdage.
  • Varetagelse af ad hoc-opgaver.
 • Hvilke kompetencer får jeg brug for i jobbet?

  Du skal:

  • Være valgt af KF’s medlemmer.
  • Have indsigt i KF’s strategier og kunne byde ind med ideer til, hvordan ideerne realiseres.
  • Kunne skabe indflydelse og resultater for KF’s medlemmer.
  • Være udadvendt, have gode kommunikative evner og være i stand til at formidle KF’s politikker.
  • Kunne deltage i forhandlinger med KF’s samarbejdspartnere og modspillere.
  • Være kontaktskabende og kunne inspirere andre KF-medlemmer til at bidrage til KF’s politiske holdninger.
  • Have evne for lederskab.
  • Kunne lede en gruppe af frivillige KF-bestyrelsesmedlemmer.
  • Være en god mødeleder.
 • Hvad får jeg i honorar?

  KF tager udgangspunkt i statens lønninger, og formandens honorar er fastsat til løntrin 52. Formandens månedlige honorar udgør dermed  66.621,92 kr. + pension på 17,1 %, hvilket giver et samlet beløb på 78.014,27 kr. om måneden (pr. 1. april 2024).

  KF's vedtægter skriver følgende om formandens honorar:

  "Formanden ydes et månedligt honorar for sit virke i foreningen. Honorarets størrelse fastsættes af bestyrelsen på et attraktivt og rimeligt niveau i forhold til lønniveauet for erfarne bygningskonstruktører på det øvrige arbejdsmarked."

 • Kan jeg stille op, selvom jeg ikke bor i København?

  Det kan du, hvis du er valgbar. Og det er du, når du enten er erhvervsaktivt eller ledigt medlem af KF.

  KF kan stille en mindre bolig til rådighed, hvis den kommende formand bor uden for pendlerafstand til København. I praksis er de defineret som mere end 1½ times transport hver vej mellem hjem og kontor. Du skal regne med at opholde dig en del af arbejdstiden i København, hvor du skal deltage i møder og forskellige aktiviteter.

 • Øvrige krav

  På det mere personlige plan er det vigtigt, at du udviser ansvarlighed, er udadvendt, har overblik, er fleksibel, loyal over for foreningen og fremstår troværdigt.

  Du skal være indforstået med at blive ansat uden øvre arbejdstid.

Skaf en stillerliste

For at kunne stille op til valget som formand, skal du skaffe underskrifter fra mindst 15 medlemmer, der skriver under på, at de står inde for dig.

Posten som næstformand

Konstruktørforeningen har også en næstformand. Den post kan du læse mere om her: 

Posten som næstformand

KF's strategi og handlingsplan

I KF's strategi og handlingsplan kan du læse mere om, hvilke mål sekretariatet og bestyrelsen sigter efter at indfri.

Strategi og handlingsplan