Gå til sidens indhold

Ansættelsesvilkår

De fleste af KF’s medlemmer arbejder inden for byggebranchen med ansættelsesvilkår, som bl.a. afhænger af, om de er ansat under en overenskomst eller på en individuel kontrakt.

Ansættelsesvilkår – der dækker over, hvilke aftaler du har med din arbejdsgiver om fx ferie, barsel, arbejdstid og overarbejde – afhænger af:

  • Lovgivning
  • Evt. en kollektiv overenskomst
  • En individuel kontrakt

Hvis din arbejdsplads ikke følger en kollektiv overenskomst, er din individuelle kontrakt vigtig, da du selv skal aftale alle vilkår, der ikke er dækket af lovgivning. Fx den 6. ferieuge, ret til frihed med løn i forbindelse med barsel eller barns første sygedage, den ugentlige arbejdstid og ret til evt. overarbejdsbetaling.

Ændring af ansættelsesvilkår

Hvis din arbejdsgiver ønsker at ændre væsentligt i de aftaler, I har om dine ansættelsesforhold, skal det ske med samme tidsfrist, som i dit opsigelsesvarsel. Vil du ikke acceptere de væsentligt ændrede vilkår, kan du betragte varslingen som en opsigelse, så du fratræder efter varslets udløb. Husk i så fald at give besked til din arbejdsgiver inden for ca. en uge.

Vælger du at se varslet som en opsigelse, vil det blive respekteret i a-kassen, så du ikke får karantæne.

Arbejdsvilkår i udlandet

Hvis du bliver ansat af en udenlandsk arbejdsgiver i udlandet, kan KF kun svare på generelle spørgsmål, da vi ikke har et tilstrækkeligt kendskab til arbejdsmarkedsjura i udlandet og dermed udenlandske kontraktforhold og overenskomster. Ansættelser på Grønland er dog en undtagelse hertil.

Du kan blive associeret medlem hos KF, hvis du arbejder i udlandet for en udenlandsk arbejdsgiver.

Er du i tvivl?

Er du i tvivl om dine ansættelsesvilkår, eller ønsker du rådgivning om din kontrakt?

Kontakt KF
Overenskomst

Vil du vide mere?

Se hvilken overenskomst du evt. er dækket af, hvis du er ansat i det offentlige eller det private.