Gå til sidens indhold

Strategi og handlingsplan

Konstruktørforeningen arbejder med en strategi og en handlingsplan, som er debatteret af medlemmerne og vedtaget på generalforsamlingen.

Med input fra medlemmerne lægger Konstruktørforeningens (KF) bestyrelse en strategi hvert 6 år og sætter sig en række langsigtede mål, som kigger 10 år ud i fremtiden. Hvert andet år bliver der udarbejdet en handlingsplan, som sikrer, at foreningen tilpasser sig den aktuelle situation for, hvad der er relevant at fokusere på. 

Bestyrelsen kan foretage justeringer for at sikre, at Konstruktørforeningen vedbliver at være aktuel og bygningskonstruktørernes fortrukne faglige organisation. Både strategi og handlingsplan er vedtaget af medlemmerne på KF’s generalforsamling, som er foreningens øverste myndighed. 

Du kan downloade strategi, målsætninger og handlingsplan i boksene nedenfor. 

KF's Strategi for 2021-2026

Konstruktørforeningens bestyrelse har med medlemmernes hjælp udarbejdet en strategi og nogle målsætninger, som gælder frem til 2026. Strategien og målsætningerne er vedtaget på generalforsamlingen i oktober 2020. 

KF’s handlingsplan for 2023-2024

Handlingsplanen beskriver, hvad KF vil gøre for at føre strategien ud i livet. Ifølge KF’s vedtægter skal generalforsamlingen vedtage en handlingsplan for to ad gangen. Det er bestyrelsens ansvar at fremsætte et forslag til handlingsplan, som generalforsamlingen kan diskutere og vedtage eller forkaste.

Download

Beretning

Læs KF's seneste beretning og se, hvad KF har arbejdet med i perioden 2020-22.

I resuméet herunder af beretningen får du kun hovedtrækkene, mens du kan se detaljerne i den fulde version.

Medlemmer af bestyrelsen

Se hvem der sidder i bestyrelsen og arbejder for at gøre KF relevant og vedkommend for bygningskonstruktørerne.

Medlemmer af bestyrelsen