Gå til sidens indhold

Strategi og handlingsplan

Konstruktørforeningen arbejder med en strategi og en handlingsplan, som er debatteret af medlemmerne og vedtaget på generalforsamlingen.

Som medlem af KF kan du være med til at påvirke Konstruktørforeningens (KF) strategier og handlingsplaner, som bliver debatteret og vedtaget eller forkastet på KF’s generalforsamlinger. 

I perioden frem til 2020 følger KF ’Strategi- og handlingsplan 2015-2020’, som blev vedtaget på generalforsamlingen i 2014. Selve handlingsplanen bliver dog tilpasset hvert andet år på generalforsamlingen. Seneste handlingsplan dækker 2019-2020 og blev vedtaget på generalforsamlingen i 2018.

 • KF's Strategi for 2015-2020

  Helt overordnet har KF som mål at:

  • Være bygningskonstruktørernes faglige organisation og Danmarks største faglige fællesskab og netværk for konstruktører og andre bygningsprofessionelle med fokus på samfundsnytte, kvalitet i byggeriet og interessevaretagelse.
  • Være en aktiv medspiller, der bidrager til at imødekomme samfundets krav til kvalitet, miljø og ressourceforbrug i det byggede miljø.
  • Skabe kvalitet, tryghed og muligheder i medlemmernes uddannelse, profession og arbejdsliv og derigennem at bidrage til samfundsudviklingen.

  For at disse mål i KF's strategi skal blive til virkelighed har KF prioriteret en række indsatsområder i en handlingsplan, der gælder for to år ad gangen.

 • KF’s handlingsplan for 2019-2020

  Handlingsplanen beskriver, hvad KF vil gøre for at føre strategien ud i livet. Ifølge KF’s vedtægter skal generalforsamlingen vedtage en handlingsplan, der gælder for en toårig periode. Det er bestyrelsens ansvar at fremsætte et forslag til handlingsplan, som generalforsamlingen kan diskutere og vedtage.

  I KF’s handlingsplan for 2019-2020 står der bl.a., at KF skal:

  • Gennemføre en kampagne for at udbrede kendskabet til bygningskonstruktørerne
  • Styrke foreningen gennem et fokus på fastholdelse og rekruttering
  • Gennemføre en indsats for ledere og konstruktører i atypiske eller kombinerede beskæftigelser.
Vil du vide mere?

Beretning

Læs KF's beretning og se, hvad KF har arbejdet med siden sidste generalforsamling 2016-18.

Generalforsamling