Gå til sidens indhold

Konstruktørprisen

KF uddeler Konstruktørprisen med jævne mellemrum for at anerkende en særlig indsats i byggeriet.

Konstruktørprisen uddeles til en person, virksomhed eller byggeprojekt, som har betydet noget særligt eller gjort noget ekstraordinært for bygningskonstruktørerne og for byggeriet. Ofte lægger uddelingen sig op af det tema, der er i fokus på Konstruktørdagen.

Målet med prisen er at fremme en debat om byggebranchens kvalitet blandt foreningens medlemmer, aktører i branchen og politikere for at skabe bedre kvalitet og fornyelse i byggebranchen.

Konstruktørprisen blev indstiftet i 1991 i forbindelse med Konstruktørforeningens 25-års jubilæum. Det blev dengang besluttet, at den skulle uddeles hvert 5. år, men intervallet for uddelingen er siden blevet ændret og er nu varierende.

Prisen kan uddeles både som et pengebeløb og som en skulptur til markering af prisen.

Det er KF’s bestyrelse, der udpeger en vinder af Konstruktørprisen.

Herunder ser du, hvem der tidligere har modtaget Konstruktørprisen.

 • 2022 BIM AARHUS

  Den frivillige non profit-forening BIM AARHUS vinder Konstruktørprisen for at øge viden om digitale bygningsmodeller på tværs byggeriet, hvilket også er med til understøtte den grønne omstilling. Læs mere i nyheden 'BIM AARHUS vinder Konstruktørprisen for at øge viden på tværs byggeriet'.

 • 2020 Lendager Group

  Lendager Group fik prisen for at være en af byggebranchens frontløbere inden for bæredygtigt byggeri, genbrug og genanvendelse af byggematerialer. Deres særlige fokus på at udbrede cirkulær økonomi i fremtidens bæredygtige byer og bygninger skaber nye veje til en grøn omstilling af byggebranchen, som kan vise vejen mod at opfylde målene om 70 procents CO2-reduktion inden 2030. Med Upcycle Studios og Ressourcerækkerne i Ørestaden har Lendager Group taget teten og bevist, at det via nye leverandører, alternative løsninger og fleksibel arkitektur er muligt at lave forretning på at upcycle byggematerialer og tænke brug af restmaterialer ind i nybyggeri fx ved at genbruge hele murfelter og glas fra kasserede termoruder på nye måder.

 • 2018 Seniorforsker Niels Haldor Bertelsen fra AAU

  Seniorforsker Niels Haldor Bertelsen fra Aalborg Universitet (AAU) får prisen for at forske i og anerkende sammenhængen mellem teori og praksis i byggeriet. Samtidig fremhæver han ofte bygningskonstruktørens dybe forståelse for processer og konstruktioner og mener, at den brede faglighed i alle byggeriets faser er helt afgørende for et godt resultat, og at en fortsat styrkelse af processer og logistik i byggeriets faser er nødvendig for effektivitet og værdiskabelse i byggeriet.

 • 2014: Bygningskonstruktør Gunnar Eriksen

  Seniorkonsulent Gunnar Eriksen, VIA University College, modtog Konstruktørprisen 2014 for at holde fast i bygningskonstruktøruddannelsens høje kvalitet. Gunnar Eriksens fokus på kvalitet har altid haft til intention at fastholde de traditionsbundne dyder i byggebranchen. Han har formået at holde fast i det, der virker, og samtidig udviklet nyt. Hans indsats gennem årene har været en afgørende årsag til, at uddannelsen har så godt et omdømme, som den har i dag, og at den er blevet den største videregående uddannelse inden for byggeriet.

 • 2010 Bygningskonstruktør og tidligere forretningsfører i KF Jens Staunsager Larsen

  Jens Staunsager Larsen modtog Konstruktørprisen 2010 for den helt særlige, livslange indsats, han har ydet for at skaffe bygningskonstruktørerne ordentlige arbejdsvilkår og sikre kvalitet i uddannelsen. Det er umuligt at sige Jens Staunsager Larsen uden også at sige ’Konstruktørforeningen’, da han var en af de oprindelige initiativtager til KF’s stiftelse i 1966 og i 1980 blev ansat som forretningsfører i KF, en stilling, han varetog indtil sommeren 2012, hvor han gik på pension. I perioder var han en regulær enmandshær i kampen for at bedre bygningskonstruktørernes arbejdsvilkår og uddannelse, samtidig med at han opbyggede KF’s sekretariat.

 • 2008 Direktør og professor Trevor Mole fra Manchester

  Direktør og professor Trevor Mole fra Manchester fik Konstruktørprisen i 2008 for sin indsats for at sikre danske bygningskonstruktørers ret til at udøve deres fag i udlandet. Udover at være direktør i rådgivningsvirksomheden Property Tectonics i Manchester er Mole også gæsteprofessor ved Salford Universitet, som mange anser for at være blandt de førende inden for forskning og uddannelse i byggeri. Som daværende formand for sammenslutningen af europæiske eksperter i byggeri (AEEBC) kæmpede han for de europæiske byggespecialisters ret til at udøve deres fag på tværs af landegrænser.

 • 2005 Bygningskonstruktør Andreas Foldager

  Bygningskonstruktør og provokatør Andreas Foldager modtog prisen i 2005 for den store indsats, han havde lagt i at fremme det digitale byggeri. Foldager har bidraget til at skabe de forandringer, der skal til for at udnytte mulighederne i det digitale byggeri til gavn for den samlede byggebranche. Han har aldrig lagt skjul på, at hans konstruktørbaggrund har givet ham en ballast, der berettiger ham til at råbe byggeriet op, men han har alligevel valgt at se de positive muligheder frem for de negative forhindringer i digitaliseringen af byggeriet.

 • 2003 Byggeskadefonden

  Byggeskadefondens medarbejdere fik i 2003 Konstruktørprisen for at have været i stand til at håndtere den store mængde data om svigt og skader i støttet byggeri, så erfaringsopsamlingen står til rådighed for en bred kreds af aktører i byggebranchen. Det er til gavn for dansk byggeri, at Byggeskadefondens erfaringsopsamling har anskueliggjort og udbredt kendskabet på en let tilgængelig og forståelig måde for byggeriets parter og for uddannelsesstederne.

 • 2001 MT Højgaard (for TrimByg)

  MT Højgaard modtog Konstruktørprisen 2001 for sit arbejde med at implementere TrimByg i organisationen. TrimByg var MT Højgaards måde at bruge LEAN-principper på, der skulle skabe mere værdi i byggeriet. Principperne var grundig forberedelse, omhyggelig planlægning og inddragelse af mennesker fra den virkelige verden. Fx inddrog MT Højgaard den almindelige håndværker, hvilket skulle øge den positive motivation, som er nødvendig for, at man kan se kritisk og konstruktivt på sædvanen.

 • 1997 Arkitektgruppen Århus & Riddersalen ved Jytte Abildstrøm & Flemming Abrahamsson

  Arkitektgruppen Århus og Riddersalen fik Konstruktørprisen i1997 for at have skabt et hus, hvis moderne arkitektur har et flot kendetegn med konstruktioner af høj kvalitet på basis af håndværksmæssige traditioner. Arkitektgruppens sammensætning af arkitekter og bygningskonstruktører udnyttede bygningskonstruktørernes faglige viden optimalt til projektstyring og byggeledelse og fik udviklet et økologisk baseret teaterværksted. Målet med det økologiske teaterprojekt var at give et praktisk eksempel på, hvordan man kan ændre og forny byggekulturen i en økologisk retning.

 • 1991 Mellemfolkeligt Samvirke

  Mellemfolkeligt Samvirke modtog Konstruktørprisen i 1991 for gennem tiden at have udstationeret et stort antal bygningskonstruktører i sine bistandsprojekter i Afrika og Asien. Bygningskonstruktøren har med sit grundige kendskab til den praktiske gennemførelse som projektleder været den naturlige kandidat til ledelsen af utallige projekter.

Konstruktørprisen

Kender du en vigtig bygningskonstruktør?

Indstil en bygningskonstruktør til Konstruktørprisen ved at skrive til KF’s bestyrelse

Send din indstilling