Gå til sidens indhold

Posten som næstformand

Overvejer du at stille op til valget som Konstruktørforeningens næstformand, får du her et overblik over, hvad det er, du mere specifikt skal lave, og hvilke kompetencer du kan få brug for.

Som næstformand for Konstruktørforeningen (KF) er du suppleant for foreningens formand, som du får et nært samarbejde med. Du får selv en række særlige opgaver og skal deltage i arbejdet med at varetage medlemmernes interesser samt være med til at udvikle, repræsentere og synliggøre KF.

Næstformandens opgaver og omfanget af dem tager, dels afsæt i din erfaring, dels i foreningens ønsker til den betydning, som næstformanden skal have.

 • Hvilket omfang kan jeg forvente opgaverne har?

  Selvom opgaverne kan tilpasses den valgte næstformands profil og kompetencer i en vis udstrækning, er der under alle omstændigheder tale om en betydelig opgave på fuld tid (uden en øvre arbejdstid). Den person, som bliver valgt af medlemmerne, vil selvfølgelig blive ført ind i foreningens sager og politikker i det omfang, der er behov for det.

  Varetagelsen af næstformandshvervet indebærer bl.a.:

  • En del rejseaktivitet – herunder deltagelse i aften og weekendarrangementer.
  • At du deltager som KF’s repræsentant i en række samarbejdsorganisationer og partnerskaber, netværk og arbejdsgrupper.
  • At du deltager i bestyrelsens seks årlige møder og øvrige aktiviteter.
  • At du afrapporterer til bestyrelsen i form af et skriftligt bilag, der udarbejdes sammen med sekretariatslederen.
  • At du deltager i centrale foreningsseminarer, herunder Koldingfjord og Konstruktørdage.
  • Varetagelse af ad hoc-opgaver.
 • Hvilke kompetencer får jeg brug for i jobbet?

  For at varetage rollen som KF’s næstformand får du brug for en række forskellige kompetencer. Har du ikke kompetencerne, når du bliver valgt, skal du have lyst til at udvikle dem. Du skal:

  • Være valgt af KF’s medlemmer.
  • Have indsigt i KF’s strategier og kunne byde ind med ideer til, hvordan ideerne realiseres.
  • Kunne skabe indflydelse og resultater for KF’s medlemmer.
  • Være udadvendt, have gode kommunikative evner og være i stand til at formidle KF’s politikker.
  • Kunne deltage i forhandlinger med KF’s samarbejdspartnere og modspillere.
  • Være kontaktskabende og kunne inspirere andre KF-medlemmer til at bidrage til KF’s politiske holdninger.
  • Evne for lederskab.
  • Kunne lede en gruppe af frivillige KF-bestyrelsesmedlemmer.
  • Være en god mødeleder.
  • Kunne træde i stedet for KF’s formand i dennes fravær.

  På det mere personlige plan er det vigtigt, at du udviser ansvarlighed, er udadvendt, har overblik, er fleksibel, loyal over for foreningen og fremstår troværdigt.

 • Hvad får jeg i honorar?

  KF følger statens lønninger, og derfor er næstformandens honorar på løntrin 51, hvilket svarer til et månedligt beløb på 60.677,83 kr. + 17,1% i pension. Dermed får næstformanden et samlet honorar på 71.053,74 kr. om måneden (pr. 1. april 2024).

  KF's vedtægter skriver følgende om næstformandens honorar:

  "Næstformanden ydes et månedligt honorar for sit virke i foreningen. Honorarets størrelse fastsættes af bestyrelsen på et attraktivt og rimeligt niveau i forhold til formandens honorar samt lønniveauet for erfarne bygningskonstruktører på det øvrige arbejdsmarked."

 • Kan jeg stille op, selvom jeg ikke bor i København?

  Det kan du, hvis du er valgbar. Og det er du, når du enten er erhvervsaktivt eller ledigt medlem af KF.

  KF kan stille en mindre bolig til rådighed, hvis den kommende næstformand bor uden for pendlerafstand til København. I praksis er det  defineret som mere end 1½ times transport hver vej mellem hjem og kontor. Du skal regne med at opholde dig en del af arbejdstiden i København, hvor du skal deltage i møder og forskellige aktiviteter. 

 • Øvrige krav

  På det mere personlige plan er det vigtigt, at du udviser ansvarlighed, er udadvendt, har overblik, er fleksibel, loyal over for foreningen og fremstår troværdigt.

  Du skal være indforstået med at blive ansat uden øvre arbejdstid.

Hent en stillerliste

For at kunne stille op til valget som næstformand, skal du skaffe underskrifter fra mindst 15 medlemmer, der skriver under på, at de står inde for dig.

Læs også

Om posten som formand

Læs også om, hvad posten som formand af Konstruktørforeningen rummer, hvis du overvejer at stille op. 

Posten som formand

KF's strategi og handlingsplan

I KF's strategi og handlingsplan kan du læse mere om, hvilke mål sekretariatet og bestyrelsen sigter efter at indfri.

Strategi og handlingsplan