Gå til sidens indhold

Valget til næstformand i 2024

I 2024 er posten som næstformand for Konstruktørforeningen på ordinært valg for en periode på fire år. Her kan du se, hvad der skal til, hvis du overvejer at stille op. Deadline for opstilling er mandag den 2. september 2024

Er du bygningskonstruktør, medlem af KF og er valgbar, kan du stille op til posten som Konstruktørforeningens fuldtidsbetalte næstformand.

Du er valgbar, hvis du er aktivt medlem af KF, hvilket vil sige, at du enten er ledig eller erhvervsaktiv. Studerende, pensionerede eller passive medlemmer er ikke valgbare. Det er en forudsætning for valgbarhed, at du bor i Danmark. Der kan dog i særlige tilfælde gives dispensation.

Valgperioden er fire år. Deadline for opstilling er mandag den 2. september 2024 kl. 12.

Hvis du vil stille op til valget skal du udfylde en særlig formular og selv sørge for at skaffe mindst 15 stillere (personer, der anbefaler dig til posten, og som også skal være aktive medlemmer af KF).

Du finder en vejledning i, hvordan du kan gribe det an, og et link til en stillerliste nederst i en af boksene.

I folde ud-menuerne herunder kan du læse mere om hvordan du stiller op, valgbarhed og videre procedure.

 • Præsentation af dit kandidatur

  Alle de opstillede kandidater præsenteres i Konstruktøren nr. 4/2024, der har deadline den 2. september 2024 kl. 12 og udkommer primo oktober. Derfor skal du forinden sammen med dit kandidatur medsende et valgoplæg og et portrætfoto (i høj opløsning) til brug for bladet, KF.dk, nyhedsbrevet og KF's sociale medier.

  I valgoplægget skal du oplyse, hvorfor du stiller op, og hvad dine særlige fokusområder er. Oplægget må højst fylde 1.000 anslag med mellemrum.

  Derudover har kandidater mulighed for at præsentere sig personligt på generalforsamlingen lørdag den 26. oktober 2024 på Hotel Scandic Opus i Horsens – hvor også Konstruktørdagen afholdes.

  Deadline for opstilling er mandag den 2. september 2024 kl. 12.

 • Hent en stillerliste og se kravene hertil

  For at kunne stille op til valget som formand, skal du samle 15 stillere, der med underskrift anbefaler dit kandidatur. Kun stillere, der selv er aktive medlemmer af KF og har valgret, kan skrive under på en stillerliste og kun én gang.

  Et aktivt medlem er enten erhvervsaktiv eller ledig. Studerende, pensionerede og passive medlemmer er ikke aktive og er derfor hverken valgbare eller har valgret.

  Kandidater kan ikke selv skrive under som stiller for eget kandidatur. 

  Hent stillerlisten her.

 • Valgbarhed

  Alle erhvervsaktive og ledige medlemmer er valgbare og har valgret.

  For at være valgbar skal du desuden senest ved din tiltræden på posten som næstformand have bopæl i Danmark. Kandidaten kan dog dispenseres fra bopælskravet i særlige tilfælde i forhold til det nære udland.

  Medlemmer, der beklæder tillidsposter i andre organisationer med faglig tilknytning til KF’s organisatoriske områder, kan IKKE vælges.

 • Valgtidspunkt og -procedure

  For valget til både posten som næstformand, de to landsvalgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne gælder, at der er fredsvalg, hvis ikke der stiller flere kandidater op end der er poster. 

  Hvis ikke der er fredsvalg, sættes valget i gang af KF’s sekretariat mandag den 28. oktober 2024 og afsluttes torsdag den 7. november kl. 15. Afstemningen, der foregår ved en urafstemning, foretages skriftligt elektronisk eller pr. brev.

  Sådan stemmer du
  Hvert medlem kan kun afgive én stemme på hver af de opstillede kandidater – dvs. i alt fem stemmer på henholdsvis en næstformand, to landsvalgte bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter for de landsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

 • Tiltrædelse og valgperiode

  Som næstformand tiltræder du på et konstituerende bestyrelsesmøde den 30.  november 2024. Næstformanden er valgt for en 4-årig periode.

Sådan stiller du op til posten som næstformand

Hvis du vil stille op som Konstruktørforeningens næstformand, skal du udfylde en opstillingsblanket og uploade din stillerliste og et foto af dig selv i høj opløsning. 

Stil op til valget 2024

Hent en stillerliste

Når man stiller op til posten som næstformand, skal man have 15 konstruktørkolleger til at skrive under på, at de kan anbefale dig til posten. Download listen her og læs mere om, hvordan du gør: 

Hent en stillerliste

Hvad laver KF’s næstformand?

Den fuldtidsbetalte næstformand for Konstruktørforeningen (KF) er både suppleant for foreningens formand, har en række særlige opgaver, skal deltage i arbejdet med at varetage medlemmernes interesser og være med til at udvikle, repræsentere og synliggøre KF.

Se næstformandens opgaver