Gå til sidens indhold

Sygefraværssamtale

Som sygemeldt skal du samarbejde med både din arbejdsgiver og kommune om sygefraværssamtaler og fastholdelsesplaner.

Er du sygemeldt, skal din arbejdsgiver indkalde dig til en personlig samtale – en sygefraværssamtale – senest fire uger efter din sygemelding. Ved sygefraværssamtalen skal du og din arbejdsgiver drøfte, hvordan og hvornår du kan komme tilbage på jobbet. Møder du ikke op til samtalen, kan det få ansættelsesmæssige konsekvenser som fx bortvisning.

Oplysningerne om samtalen skal gives til kommunen. Hvis du er i opsagt stilling og fratræder inden otte uger efter den første sygedag, har arbejdsgiveren ikke pligt til at indkalde til samtale.

Bliver du indkaldt til et møde på arbejdspladsen, men er forhindret i at møde op på grund af sygdommen, kan du i samråd med din læge kræve, at samtalen foregår over telefonen i stedet.

 • Fastholdelsesplan under sygdom

  Som sygemeldt kan du bede din arbejdsgiver om, at I udarbejder en fastholdelsesplan, hvis du forventer at være syg mere end otte uger. I fastholdelsesplanen beskriver I, hvordan du hurtigst muligt kan vende tilbage til arbejdet helt eller delvist. Arbejdsgiveren har dog ikke pligt til at udarbejde en fastholdelsesplan.

  Planen kan have konsekvenser senere i dit sygdomsforløb, fordi den skal indgå i kommunens opfølgning og vurdering af, hvorvidt du fortsat er berettiget til sygedagpenge. Konsekvensen kan fx være, at retten til sygedagpenge bortfalder.

  Kontakt altid KF for vejledning, inden du går i gang med en fastholdelsesplan.

 • Hvilke pligter har jeg i forhold til kommunens opfølgning?

  Som sygemeldt vil du blive mødt med krav om at deltage i opfølgningssamtaler med kommunens jobcenter, og dem er du forpligtet til at deltage i. Det gælder, uanset om du er helt eller delvist sygemeldt. Gør du ikke det, skal kommunen give din arbejdsgiver besked om, at du ikke deltager, hvilket kan føre til, at kommunen indstiller sygedagpengerefusionen til din arbejdsgiver.

  Sker det, kan du miste retten til løn under sygdom og kun få udbetalt forskellen mellem din sædvanlige løn og dagpengerefusionen. Det kan også betyde, at din ansættelse kan ophæves eller opsiges.

Sundhedsportal

Vil du vide mere?

Læs mere om sygemelding, sygefraværssamtale med arbejdsgiver, fastholdelsesplan og mulighedserklæring:

Sundhed.dk