Gå til sidens indhold

Bygningskonstruktørens rolle

Bygningskonstruktøren er det moderne byggeris generalist, der sikrer kvalitet i alle faser og overgange i byggeri, anlæg og projekter.

Konstruktørprofessionen er vokset i takt med det moderne byggeri – der siden 2. verdenskrig har udviklet sig nærmest eksplosivt med en stigende grad af industrialisering, digitalisering og fokus på bæredygtighed.

Bygningskonstruktørerne, som i gamle dage blev kaldt ’bygmestre’, har været dygtige til at tilpasse sig de nye metoder i byggeriet og stille sig i spidsen for byggeprojekterne.

I dag er bygningskonstruktøren en nøgleperson i det moderne byggeri, fordi han/hun har:

 1. Kendskab til alle byggeriets faser
 2. Indsigt i byggeteknik, materialevalg og bæredygtighed
 3. Erfaring med at bruge digitale værktøjer
 4. Kompetencer i ledelse og koordination
 5. Uddannelse i projektering, planlægning, udførelse og drift af byggeriet

Hvad kan en bygningskonstruktør overordnet?

Bygningskonstruktører sikrer kvalitet i alle faser og overgange i byggeri, anlæg og projekter. Med solid viden forankret i både praksis og teori er en bygningskonstruktør:

 • I stand til at forestå både projektering og praktisk byggeledelse
 • En central aktør blandt projektudbydere, bygherrer, ingeniører, arkitekter, håndværkere, leverandører, myndigheder og brugere
 • I stand til at skabe overblik, når mange fag og specialister arbejder sammen, uanset om det er i den private eller offentlige sektor, i eller uden for byggeriet
 • Parat til at samarbejde og god til at kommunikere med mange mennesker med forskellig uddannelsesmæssig, sproglig og kulturel baggrund.

Herunder kan du se eller læse mere om, hvad bygningskonstruktører beskæftiger sig med.

 • Hvad er en bygningskonstruktørs kompetencer og arbejdsopgaver?

  En bygningskonstruktør er en gennemgående person med ansvar og overblik fra start til slut og med kompetencer inden for:

  • Konstruktioner
  • Materialevalg
  • Tværfaglighed
  • Procesforståelse
  • Praksisorientering
  • Koordinering
  • Projektstyring
  • Planlægning
  • Ledelse

   En bygningskonstruktør kan varetage mange forskellige arbejdsfunktioner:

  1. Projektering
  2. BIM-ledelse og koordinering
  3. Fysisk planlægning
  4. Projektgranskning og risikovurdering
  5. Kalkulation og budgettering
  6. Konstruktionsdimensionering
  7. Tilbudsindhentning og -beregning
  8. Materiale- og konstruktionsvalg
  9. Kvalitetssikring af projekt og udførelse
  10. Tilsyn
  11. Entreprise-, bygge- og projektledelse
  12. Bygningsvurdering
  13. Energistyring
  14. Projektledelse
  15. Byggesagsbehandling
  16. Bygherrerådgivning
  17. Facilities management
  18. Procesledelse
  19. Arbejdsmiljøkoordinering (projektering og udførelse)
  20. Facilitering af processer og projekter
  21. Projektplanlægning
  22. Projekteringsledelse


  Se hvordan bygningskonstruktører fordeler sig på brancher under Her arbejder bygningskonstruktøren

 • Hvordan er beskæftigelsen for konstruktører?

  Ledigheden blandt bygningskonstruktører har længe været lav, og meget tyder på, at virksomheder, der ansætter konstruktører, får endnu mere travlt i fremtiden. 

  På langt sigt og generelt er jobudsigterne for bygningskonstruktører særdeles gode. Verdens befolkning vokser, byerne vokser og flere får råd til bedre boliger. Arbejdet med energirenovering og klimasikring vil tage til i de kommende år, og der skal stadig også bygges nye boliger og erhvervsbygninger, etableres nye jernbaner, letbaner, broer og veje.

  Alle disse projekter kræver en stor indsats af fx bygningskonstruktørerne, som sikkert også vil indtage en central position i mange af projekterne.

  Ledighedsstatistik for konstruktører

  Hos FTFa kan du få den seneste opgørelse over ledigheden for både konstruktører og andre faggrupper.

Få mere viden

Vil du vide mere om, hvad det vil sige at være bygningskonstruktør?