Gå til sidens indhold

Bygningskonstruktørens rolle

Bygningskonstruktøren er det moderne byggeris generalist, der sikrer kvalitet i alle faser og overgange i byggeri, anlæg og projekter. Efterspørgslen på bygningskonstruktørerne er stigende.

Bygningskonstruktøren er en nøgleperson i det moderne byggeri, fordi han/hun har:

 1. Kendskab til alle byggeriets faser
 2. Indsigt i byggeteknik, materialevalg og bæredygtighed
 3. Erfaring med at bruge digitale værktøjer
 4. Kompetencer i ledelse og koordination
 5. Uddannelse i projektering, planlægning, udførelse og drift af byggeriet

Med solid viden forankret i både praksis og teori er en bygningskonstruktør:

 • I stand til at forestå både projektering og praktisk byggeledelse
 • En central aktør blandt projektudbydere, bygherrer, ingeniører, arkitekter, håndværkere, leverandører, myndigheder og brugere
 • I stand til at skabe overblik, når mange fag og specialister arbejder sammen, uanset om det er i den private eller offentlige sektor, i eller uden for byggeriet
 • Parat til at samarbejde og god til at kommunikere med mange mennesker med forskellig uddannelsesmæssig, sproglig og kulturel baggrund.

På denne side kan du læse mere om, hvad bygningskonstruktører beskæftiger sig med.

 • Hvad er en bygningskonstruktørs kompetencer og arbejdsopgaver?

  En bygningskonstruktør er en gennemgående person med ansvar og overblik fra start til slut og med kompetencer inden for:

  • Konstruktioner
  • Materialevalg
  • Tværfaglighed
  • Procesforståelse
  • Praksisorientering
  • Koordinering
  • Projektstyring
  • Planlægning
  • Ledelse

   En bygningskonstruktør kan varetage mange forskellige arbejdsfunktioner:

  1. Projektering
  2. BIM-ledelse og koordinering
  3. Fysisk planlægning
  4. Projektgranskning og risikovurdering
  5. Kalkulation og budgettering
  6. Konstruktionsdimensionering
  7. Tilbudsindhentning og -beregning
  8. Materiale- og konstruktionsvalg
  9. Kvalitetssikring af projekt og udførelse
  10. Tilsyn
  11. Entreprise-, bygge- og projektledelse
  12. Bygningsvurdering
  13. Energistyring
  14. Projektledelse
  15. Byggesagsbehandling
  16. Bygherrerådgivning
  17. Facility Management
  18. Procesledelse
  19. Arbejdsmiljøkoordinering (projektering og udførelse)
  20. Facilitering af processer og projekter
  21. Projektplanlægning
  22. Projekteringsledelse

  Se hvordan bygningskonstruktører fordeler sig på brancher under Byggeri og byggebranchen.

 • Hvad bidrager en bygningskonstruktør med i byggeriet?

  En bygningskonstruktør kan arbejde i alle led inden for byggeri, konstruktion og anlæg i både stat, regioner, kommuner, bolig- og administrationsselskaber, it-firmaer, brancheorganisationer og med undervisning.

  Her er konstruktørens mange samarbejdspartnere:

  • Bygherre/projektudbyder: I dialog med bygherre/ejer planlægges og udføres projektet ud fra de økonomiske, juridiske og tekniske rammer. Konstruktøren sikrer hensigtsmæssig drift og vedligehold, så levetid og totaløkonomi forbedres.
  • Entreprenører: Her er konstruktøren bl.a. med til at planlægge og koordinere projekter, lede byggepladser, udarbejde tilbud, skabe overblik over materiale-, tids- og pengeforbrug samt udføre kvalitetssikring. Konstruktørens viden om byggeteknik og koordinering sikrer, at de forskellige håndværksmæssige færdigheder inddrages på det rigtige tidspunkt.
  • Arkitekter: Konstruktørens kompetencer gør arkitektens vision mulig at udføre hensigtsmæssigt, og ideerne oversættes til brugbar information for projektets øvrige parter.
  • Ingeniører: Konstruktørens overblik sikrer, at ingeniørens viden og beregninger inddrages på det rigtige tidspunkt i både planlægnings- og udførelsesfasen og dermed omsætter beregninger til færdigt byggeri.
  • Myndigheder: I offentlig virksomhed har konstruktøren ofte med myndighedsbehandling og lovgivning omkring byggeprojektet at gøre. Men kan også være leder af et udviklingsprojekt om ny byplanlægning, føre arbejdstilsyn, undervise, og udøve drift og vedligehold.
  • Leverandører: I dialog med eller ved ansættelse hos materialeleverandører i ind- og udland sikrer konstruktøren det rette valg af materialer, leveret til rette tid, sted og pris.
 • Lav ledighed for bygningskonstruktører

  Ledigheden er lav for bygningskonstruktører. Læs mere under Byggeri og byggebranchen.

Se videoerne 'Hvad laver bygningskonstruktører i deres job' og 'Hvilke kompetencer har en bygningskonstruktør':

Få mere viden

Vil du vide mere om, hvad det vil sige at være bygningskonstruktør? Læs folderen 'En bygningskonstrukør er..'