Gå til sidens indhold

Barsel og forældreorlov

Forældre har muligheder for at holde barselsorlov sammen eller hver for sig. Få her overblikket over rettigheder, regler og varsler – både med hensyn til den nye og den gamle barselsorlov.

Reglerne for barsel kan godt være lidt svære at finde rundt i, bl.a. fordi der er tale om forskellige betegnelser som ’graviditetsorlov’, ’barselsorlov’, ’fædreorlov’ og ’forældreorlov’.

Det bliver ikke mindre kompliceret af, at Folketinget den 3. marts 2022 vedtog en ny barselslov, der vil omfatte alle, der har født eller adopteret børn fra den 2. august 2022.

Gamle orlovsregler gælder til 1. august 2022

Indtil den 1. august 2022 gælder de gamle regler, der betyder, at forældre tilsammen har 48 ugers orlov med barselsdagpenge, hvor 14 uger er øremærket moren, to uger er øremærket faren, og resten af ugerne med dagpenge (32 uger) kan deles mellem forældrene, som de ønsker.

Nye orlovsregler gælder fra 2. august 2022

I den nye orlovsmodel bliver de 48 ugers barselsorlov delt ligeligt mellem forældrene, så hver forælder som udgangspunkt har 24 ugers orlov efter fødslen med barselsdagpenge. Ud af de 24 uger skal to af ugerne stadig holdes i forbindelse med fødslen.

Nye regler for soloforældre og LGBT+ familier

Fra den 1. januar 2024 vil det desuden blive muligt for soloforældre at overdrage en del af orloven til nærtstående familiemedlemmer, og LGBT+ familier får mulighed for at overdrage orlovsuger til sociale forældre.

Herunder får du et generelt overblik over, hvilke regler der gælder frem til 2. august 2022 – fx hvornår de forskellige typer af orlov kan holdes, af hvem og hvor længe. Du bliver også klogere på, hvornår du skal varsle de forskellige typer orlov.

For mere information om den nye barselsorlov, der gælder fra den 2. august 2022, vil vi indtil videre henvise til Borger.dk.

Hvis du er i tvivl, kan du altid kontakte KF.

 • Hvor meget orlov har jeg ret til? (hvis barn er født før 2. august 2022)

  Når et par venter barn eller skal adoptere et barn, har du og din partner ret til fravær under barslen.

  4 uger før forventet fødsel og 14 uger efter fødslen er reserveret til kvinden. De 4 uger før fødslen er graviditetsorlov, mens de 14 uger efter er barselsorlov.

  Manden eller medforælderen har ret til 2 ugers fædreorlov. Fædreorloven kan holdes lige efter, at barnet er kommet til verden, men kan også holdes senere. Den skal bare være afholdt inden for de første 14 uger af barnets levetid.

  Begge forældre har hver især ret til 32 ugers forældreorlov – i alt 64 uger, hvis forældrene vælger at placere deres ret til fravær i forlængelse af hinanden. Men I har kun ret til barselsdagepenge i tilsammen 32 uger under forældreorloven.
   
  Får I tvillinger eller flere børn, giver det ikke ret til mere orlov.
   
  Kan jeg forlænge min forældreorlov?
  Den ene forælder kan forlænge forældreorloven. Alle kan forlænge i 8 uger, men er du i arbejde, har du mulighed for at forlænge forældreorloven med 14 uger. Det er ikke muligt at forlænge orloven med et andet antal end 8 eller 14 uger.

  Når orloven forlænges med 8 uger, skal al orlov være holdt, inden barnet er 54 uger gammelt. Når orloven forlænges med 14 uger, skal al orlov være holdt, inden barnet er 60 uger gammelt.

  Hvis I forlænger forældreorloven, har I forsat kun ret til 32 ugers barselsdagpenge tilsammen. Kontakt Udbetaling Danmark, hvis I ønsker de 32 ugers barselsdagpenge fordelt ud over hele perioden.

  Hvis du har forlænget din forældreorlov, kan du ikke udskyde dele af den til senere.

  Læs mere, om løn og dagpenge under Barsel og økonomi

 • Hvornår skal jeg varsle barslen? (hvis barn er født før 2. august 2022)

  Som kvinde skal du fortælle din arbejdsgiver, at du venter barn senest 3 måneder før forventet fødsel eller adoption.

  Hvis du som mand eller medforælder ønsker at holde fædreorlov i forlængelse af fødslen, skal du varsle det senest 4 uger før forventet fødsel. Du kan dog holde din fædreorlov senere inden for de første 14 uger efter fødslen. Vælger du at gøre det, skal du senest 4 uger før fortælle din arbejdsgiver, hvornår du vil holde fædreorlov.

  Senest 8 uger efter fødslen skal begge forældre fortælle arbejdsgiveren, hvornår I ønsker at holde forældreorlov, og hvornår I forventer at komme tilbage på arbejde.
  Hvis du ønsker at lægge noget af din ferie i forlængelse af din barsel/forældreorlov, er det også en god idé at planlægge det i god tid, så din arbejdsgiver kan tage højde for det.

  Hvis du er ansat under en overenskomst, skal du være opmærksom på, at der kan gælde særlige varslingsregler. KF anbefaler, at du meddeler alle varsler skriftligt, hvis der senere skulle opstå tvivl, om du har overholdt fristerne.

  Læs mere om overenskomster

 • Kan jeg gemme orlov til senere? (hvis barn er født før 2. august 2022)

  Lønmodtagere kan vælge at udskyde mellem 8 og 13 uger af forældreorloven til senere. Den gemte orlov skal bruges, inden barnet fylder 9 år, og det er kun den ene forælder, der kan udskyde orloven. Når du gerne vil afholde den udskudte orlov, skal det varsles over for din arbejdsgiver 16 uger før afholdelsen.

  Får du nyt job undervejs, har du stadig ret til at udnytte forældreorloven, hvis du varsler det over for din arbejdsgiver 16 uger før. Det er en god ide, at oplyse din nye arbejdsgiver om, at du har forældreorlov til gode i forbindelse med ansættelsen i et nyt job.

  Du kan udskyde helt op til 32 ugers forældreorlov, hvis du har genoptaget arbejdet fuldt ud. Det er dog kun de 8-13 uger, du har ret til at tage med dig i et nyt job. Har du gemt mere end de 13 uger, er det op til den nye arbejdsgiver, om han/hun vil imødekomme dit ønske om at udnytte den udskudte orlov. Du kan kun holde udskudt orlov, hvis du er i arbejde.

  KF anbefaler, at du får en eventuel aftale om at udskyde forældreorlov på skrift.

  Læs mere om planlægning af barsel på Borger.dk

 • Kan jeg blive fyret under graviditet og barselsorlov?

  Når du har givet din arbejdsgiver besked om, at du er gravid, er du beskyttet af ligebehandlingslovens regler om diskrimination eller afskedigelse på grund af graviditeten. Din arbejdsgiver skal derfor have saglige grunde til at fyre dig, uanset hvor længe du har været ansat. Samtidig skal arbejdsgiveren bevise, at du ikke bliver sagt op på grund af graviditeten eller din efterfølgende orlov.

  Den udvidede beskyttelse mod afskedigelse gælder fra din arbejdsgiver er blevet bekendt med graviditeten til orloven er afsluttet. Den udvidede beskyttelse gælder både for mænd og kvinder.

  Konstruktørforeningen anbefaler derfor, at du fortæller din arbejdsgiver om graviditeten tidligt, og at du meddeler det skriftligt.

Rettigheder

Er barselsreglerne ens for alle?

Se både de nye og 'gamle' regler, og hvilke muligheder der er omkring barsel, barselspenge og orlov for lønmodtagere, ledige, studerende, nyuddannede og selvstændige.

Borger.dk
Nyttig viden

Vil du vide mere?

 • Tjek din overenskomst for rettigheder omkring barsel og forældreorlov
 • Læs mere om din ret til frihed med løn på barns 1. og 2. sygedag under Sygdom