Gå til sidens indhold

13 nyuddannede dyster om Konstruktørernes Dimittendpris

13 dimittender fra både vinter- og sommerafgangsholdene på de otte uddannelsessteder for bygningskonstruktører har vundet den lokale udgave af Konstruktørernes Dimittendpris 2018. Dermed er de også nomineret til den nationale pris, som bliver overrakt på Konstruktørdagen i oktober.

Cristina Ponz UCL-EAL vinterdimission17-18_FOTO Morten Bentzon.jpg
Cristina Ponz (tv) fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Odense blev lokal vinder/nomineret for at belyse fordele og ulemper ved diverse automatiske/digitale/internetbaserede ’smart house-løsninger i nyt byggeri. Foto: Morten Bentzon

Ved dimissionsfesterne for sommerafgangsholdene for bygningskonstruktører blev fem lokale vindere af Konstruktørernes Dimittendpris 2018 udpeget, mens otte lokale vindere blev udpeget på vinterafgangsholdene. Det betyder at i alt 13 dimittender skal dyste om den nationale pris, der bliver overrakt på Konstruktørdagen 27. oktober 2018 i Fredericia.

De lokale vindere af Konstruktørernes Dimittendpris er dem, der er bedst på deres uddannelsesinstitution, mens den nationale vinder er den bedste bygningskonstruktør af de nominerede.

De lokale vindere har modtaget et diplom og Kay Bojesens abe, mens den nationale vinder vil få overrakt 10.000 kr. og et års frikontingent i Konstruktørforeningen.

Skoler har udpeget de lokale vindere og nominerede

Det er uddannelsesstederne selv, der har udvalgt de dimittender, som, de mener, har bidraget med viden eller indhold af særlig høj kvalitet. De nedenstående tekster er uddrag af uddannelsesstedernes begrundelse for, hvorfor de har valgt at indstille kandidaten.

Vinternominerede:

 1. Andreas Ladefoged, Erhvervsakademiet SydVest (EASV), blev lokal vinder/nomineret for at være ”ekstremt dygtig, ordentlig, systematisk og analytisk undersøgende” i forbindelse med sit projekt om at forene et sundhedshus og et bofællesskab for psykisk sårbare voksne i Bramming samt for at bidrage med forskningsresultater i Building Green-messen 2017.
 2. Cristina Ponz, Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense, EAL (nu UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole), blev lokal vinder/nomineret for at belyse fordele og ulemper ved diverse automatiske/digitale/internetbaserede ’smart house-løsninger i nyt byggeri.
 3. Frederik Oxholm, VIA Horsens, blev lokal vinder/nomineret for på et højt niveau at have udvist forståelse for alle byggeriets discipliner i forbindelse med sit renoveringsprojekt for to lejlighedsblokke i Varbergparken i Haderslev.
 4. Jonas Nielsen, University College Nordjylland (UCN), blev lokal vinder/nomineret for at have udvist ”en fremragende procesforståelse” i sit projekt for et boligbyggeri udbudt i totalentreprise og med ”nøje udvalgte og dækkende analyser at skabe en god og logisk forståelse for kvalitet i byggeriet gennem funktion, materialer og konstruktioner”.
 5. Kasper Brouv Pedersen, VIA Holstebro, blev lokal vinder/nomineret for at have arbejdet med nye/alternative løsninger for arbejdsmiljø og sikkerhed med hensyn til tunge løft i højder.
 6. Katrine Bisgaard, VIA Aarhus, blev lokal vinder/nomineret for både at vise ”en stor holistisk forståelse for alle byggeriets processer fra opstart til færdigt byggeri” samt evne for god kommunikation og innovative løsninger i sit samarbejde med en virksomhed om udvikling af et digitalt TRACK-system, der kan dokumentere kvalitetsarbejde og opfølgning på mangeludbedring.
 7. Mathias Rovlung Petersen, Københavns Erhvervsakademi, KEA, blev lokal vinder/nomineret for i sit projekt ’Etagebyggeri i træ i Danmark’ at udvise stor forståelse for nye tendenser og metoder inden for dansk byggeri og demonstrere ”gode kompetencer for grundigt projekteringsarbejde samt stor forståelse for materialer og byggeteknik”.
 8. Patrick Fransson, Erhvervsakademi Sjælland, EASJ, fik den lokale Dimittendpris for et godt og bygbart projekt, hvor der var anvendt CLT-elementer (massivt træ) for at styrke bæredygtigheden og forkorte byggetiden.

Sommernominerede:

 1. Nicolaj Højlund Lassen, Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense, EAL (nu UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole), blev lokal vinder/nomineret for sit speciale om bæredygtighed og ledelse med fokus på, hvordan ledere takler de store krav til bæredygtighed, der stilles til bygherrer, rådgivere og projekterende.
 2. Mads Rostgaard Knudsen, VIA Aarhus, fik den lokale Dimittendpris for i sit vejprojekt at vise ”stor helhedsforståelse for sammenhænge mellem alle byggeriets processer fra tilbudsfase til færdigt anlæg” og angive så gennemtænkte løsninger, ”at der ville blive givet 13, hvis det havde været muligt”.
 3. Lasse Schneider Jakobsen, University College Nordjylland (UCN), blev lokal vinder/nomineret for ”at flytte professionens grænser” ved at kunne visualisere information omkring vejprojekter i anlægsbranchen via BIM-teknologi og som den første studerende at få publiceret en videnskabelig artikel på ECPPM (European Conference on Product and Process Modelling).
 4. Henning Damkjær, VIA Holstebro, blev lokal vinder/nomineret for nytænkning omkring konstruktion af en murkrone, hvilket ”danner grundlag for optimering af byggeprocessen”.
 5. Henriikka Lotta Sofia Taipale, Københavns Erhvervsakademi, KEA, blev lokal vinder/nomineret for at udvise ”en holistisk tilgang med fin forståelse for kvalitet, konstruktionsteorier og processer” i sit projekt, der bruger CLT (massivt træ) i stedet for betonkonstruktioner for at gavne miljøet.

Mød vinderen på Konstruktørdagen

Den nationale vinder af Konstruktørernes Dimittendpris vil blive offentliggjort på Konstruktørdagen 27. oktober 2018 i Fredericia, hvor du også kan få lejlighed til at møde vedkommende.

Alle medlemmer af KF kan deltage på Konstruktørdagen. Tilmeldingsfrist 1. september.

Læs mere og tilmeld dig:

Tilmelding

Kriterier for nominering til Konstruktørernes Dimittendpris

For at kunne blive nomineret til Konstruktørernes Dimittendpris skal dimittenden have demonstreret, at vedkommende lever op til et eller flere af følgende kriterier i sit bachelorprojekt:

 • Evne til forstå byggeriet og byggeprocessen i sin helhed fra idé til færdigt byggeri
 • Sans for kvalitet i byggeriet gennem funktion, materialer, konstruktion og proces
 • Fokus på energioptimering, indeklima og arbejdsmiljø
 • Flair for nye metoder og innovation – at opfinde nye eller genbruge eksisterende metoder på nye måder til at løse problemer
 • Fokus på at skabe bedre og mere effektive bygge- og driftsprocesser med tilfredse brugere og bygherrer – herunder fokus på planlægning, styring og ledelse af byggeriet.
 • Dimittendens gennemsnit af karakteren for speciale og bachelorprojekt skal være mindst 5,5 og skal mindst have fået karakteren 4 for hver af de to opgave

Læs mere om Konstruktørernes Dimittendpris