Gå til sidens indhold

Både freds- og kampvalg til KF’s regionsledelser og bestyrelse i 2019

I alt 20 kandidater har valgt at stille op til valg i de fem regionsledelser og/eller som regionsvalgt bestyrelsesmedlem eller som suppleant herfor. Der er fredsvalg til regionsledelserne og bestyrelsen, men kampvalg om en suppleantpost i to regioner.

Valg_FOTO Ulrike Leone-Pixabay (pen-2181101_1920).jpg
Foto: Pixabay/Ulrike Leon

20 kandidater er opstillet til valg til de fem regionsledelser og/eller de fem poster i KF’s bestyrelse, som repræsenterer regionsvalgte medlemmer.

Da der ikke er opstillet flere kandidater til regionsledelserne og KF’s bestyrelse, end der er kandidaturer, er alle de opstillede valgt for en toårig periode frem til og med 2021.

Derimod er der i to regioner opstillet mere end én kandidat som suppleant for det regionsvalgte bestyrelsesmedlem. Det betyder, at der er kampvalg om suppleantposten i regionerne Sjælland og Midtjylland.

Valget af suppleanter for de to regioner vil foregå ved en elektronisk urafstemning fra 30. oktober til 8. november 2019.

Ved deadline for opstilling den 2. september var der kun en kandidat opstillet til regionsledelsen i Region Hovedstaden. De valgbare medlemmer i Region Hovedstaden vil få nærmere besked fra KF’s sekretariat om en procedure, så KF kan finde medlemmer til alle pladser.

Præsentation af kandidater i oktober

Medlemmer af regionsledelserne sidder for to år ad gangen, mens de regionsvalgte bestyrelsesmedlemmer og deres suppleanter sidder for en 4-årig periode.

Alle kandidater har mulighed for at præsentere sig selv personligt på De Regionale Konstruktørdage i uge 43 og 44.

Du kan i medlemsbladet Konstruktøren nr. 4 – der udkommer primo oktober 2019 – se, hvilke kandidater der har valgt at stille op, hvorfor og hvad deres fokus er.

Mød kandidaterne

Læs mere om de opstillede kandidater i Konstruktøren nr. 4 2019.

Se kandidaterne i Konstruktøren nr. 4

Læs mere

Vil du vide mere om Konstruktørforeningens bestyrelse og regionsledelser kan du læse mere her:

Læs mere om regionsledelser og bestyrelsen