Gå til sidens indhold

Brug feriedagene fra miniferieåret før 2022 – ellers mister du dem

Hvis du har feriedage til gode fra det såkaldte ’miniferieår’, som løber fra 1. maj til 30. september 2020, gælder det om at få dem brugt inden udgangen af 2021. Ellers mister du retten til ferien. Du har ingen muligheder for at få ferien fra overgangsordningen overført eller udbetalt, siger chefkonsulent i KF Hans Erik Truelsen.

Foto: Roman Raizen Xadg

Ferier er vores åndehuller i en travl hverdag. Derfor er der god grund til at være opmærksom på, om du har ferie til gode fra den periode, som går under betegnelsen ’miniferieåret’.

Miniferieåret er navnet på det korte overgangsferieår mellem den gamle og den nye ferielov, som løb fra 1. maj til 30. september 2020.

”Du kan du muligvis have feriedage til gode fra overgangsperioden, hvis du fx på grund at travlhed inden for byggeriet i coronatiden har været nødt til at udsætte ferie, som du ellers skulle have holdt fra maj til september 2020. Du kan fx også have har været på barselsorlov eller sygemeldt i perioden,” siger chefkonsulent i Konstruktørforeningen (KF) Hans Erik Truelsen og tilføjer:

”Har du ferie til gode fra miniferieåret, skal du se at få dem brugt, ellers mister du dem.”

Ferie fra miniferieåret kan ikke overføres

Hans Erik Truelsen råder til, at man får tjekket, om man har ’gammel’ restferie til gode fra miniferieåret og i så fald får aftalt med sin arbejdsgiver, hvordan man kan få ferien brugt i løbet af 2021.

”Hvis du har gammel ferie stående fra miniferieåret og ikke får dagene brugt før den 31. december 2021, er de desværre tabt, da man hverken kan overføre dem til det kommende ferieår eller få dem udbetalt. Hvis man er i tvivl, kan man kontakte sit lønkontor eller sin HR-afdeling,” siger han og fortsætter:

”Normalt kan ferie, der er overført én gang, videreoverføres fra år til år. Det er imidlertid ikke tilfældet for de op til 16,64 dages ferie, som man måske stadig har til gode i forbindelse med overgangen til den nye ferielov den 1. september 2020.”

Få restferien i kalenderen nu

Hans Erik Truelsen opfordrer til, at man hurtigst muligt får sat evt. ekstraferie ind i kalenderen.

”Hvis du først kommer med dine ønsker i slutningen af året, kan det være for sent både i forhold til din egen og din arbejdsgivers planlægning,” siger han og fortsætter:

”Ud over at du risikerer at miste feriedage fra miniferieåret, hvis du ikke får dem brugt før 31. december 2021, skal du være opmærksom på, at mindst fire af de fem uger, som du har optjent efter den nye ferielov mellem 1. september 2020 og 31. august 2021, også skal være holdt inden 31. december 2021 i følge den nye ferielov.”

Hans Erik Truelsen understreger, at ferielovens regler ikke gælder for feriefridage ud over ferielovens feriedage:

”Her gælder de regler for ekstra feriefridage, som står i din kontrakt, personalehåndbog eller overenskomst.”

 • Overførsel og udbetaling af restferie efter den gamle og nye ferielov

  Forestil dig, at du 1. maj 2020 havde en uges gammel ferie til gode, som du aftalte med din arbejdsgiver at få overført til miniferieåret – perioden mellem 1. maj - 30. september 2020.

  Hermed havde du i alt 16,64 dage + 5 overførte feriedage til at bruge i miniferieåret. Hvis du på grund af travlhed ikke fik holdt ferie, blev alle 21,64 dage automatisk overført til det nye ferieår den 1. september 2020 inden for rammerne af den nye ferielov.

  Her kan du se, hvad der gælder om forældelse af ferie, hvis du stadig har alle dagene til gode:

  A: Ferie fra miniferieåret:

  Den del af de overførte dage, som du havde optjent til brug i miniferieåret, skal være afviklet inden 31. december 2021. Det vil sige op til 16,64 dage. Ellers mister du dem.

  B: Den gamle, tidligere overførte ferieuge:

  Hvis du fik den 5. ferieuge overført til miniferieåret, er der mulighed for, at du kan aftale med din arbejdsgiver at få den overført igen eller få den udbetalt efter 31. december 2021.

  C: Ferie optjent efter den ny ferielov:

  Inden 31. december 2021 skal du også nå at holde fire af de fem uger, som du løbende optjener mellem 1. september 2020 og 31. august 2021. Her er fristen 31. december 2021. Ellers går ferien tabt, fordi du kun kan aftale med din arbejdsgiver at overføre feriedage, der er optjent ud over 4 uger – det vil sige den 5. ferieuge.

 • Overførsel og udbetaling af ferie efter den nye ferielov

  I den nye ferielov ligger ferieoptjeningsperioden fra 1. september til 31. august det følgende år.

  Hvis du ikke har nået at holde al den ferie, du har optjent i optjeningsperioden senest den 31. december 2021, hvor ferieafholdelsesperioden udløber, kan du lave en aftale med din arbejdsgiver om, at du overfører den 5. ferieuge ved ferieafholdelsesperiodens udløb ved årsskiftet.

  De første fire optjente uger af din ferie skal altid være afholdt, inden ferieafholdelsesperioden udløber – den nuværende ferieafholdelsesperioder løber fra 1. september 2020 til 31. december 2021.  

  Muligheden for at overføre den 5. ferieuge gælder dog kun, hvis du er i job.

  Husk, at hverken du eller din arbejdsgiver på egen hånd kan bestemme at overføre din ferie. Det kræver, at I indgår en skriftlig aftale inden ferieafholdelsesperiodens udløb – senest den 31. december. Du og din arbejdsgiver kan også aftale, at du får den 5. ferieuge udbetalt.

  Hvis du ikke har afholdt den 5. ferieuge ved ferieafholdelsesperiodens afslutning 31. december, og du ikke har aftalt at få den overført til den næste periode, skal din arbejdsgiver på eget initiativ udbetale feriepengene for den 5. ferieuge.

  Og husk, at der gælder særlige regler for overførsel af ferie, hvis du har været forhindret i at afholde din ferie i ferieafholdelsesperioden på grund af sygdom eller barsel.

Syg i ferien

Skulle du være så uheldig at blive syg i din ferie, så skal du være opmærksom på, at der er forskellige regler for, hvad du skal gøre, hvis du bliver syg før ferien, eller når ferien er begyndt.

Se hvad du gør, hvis du bliver syg i ferien

Mere om ferie

På KF's sider om ferie kan du læse, om fx hvorvidt du kan afvikle ferie på forskud, hvad du gør, hvis du holder op eller hvis din virksomhed holder ferielukket og meget mere. 

Læs mere om ferie

Få mere rådgivning om ferie

Har du brug for yderligere råd og vejledning om ferie i forbindelse med overgangen til den nye ferielov, så kontakt endelig sekretariatet.

Kontakt KF's rådgivere