Gå til sidens indhold

Hver 10. konstruktør oplever sexchikane og uønsket seksuel adfærd

En ud af 10 bygningskonstruktører har oplevet sexchikane og uønsket seksuel adfærd. Det viser KF’s undersøgelse, som giver en pejling på, hvilke initiativer KF kan tage for at komme kønsbaseret forskelsbehandling og chikane til livs på uddannelsessteder og i virksomheder.

KF's Sexismerapport Pixabay
Undersøgelsen viser, at diskrimination gør sig gældende omkring fx karriere, ligeløn, muligheden for at komme til orde og for at blive respekteret uafhængigt af sit køn. Heldigvis svarer et stort flertal af bygningskonstruktørerne (88 %), at de ikke oplever disse problemer, siger KF’s sekretariatsleder. Foto: Pixabay

”Jeg sagde selv fra over for kollegaen på den tidligere arbejdsplads og gjorde det tydeligt foran andre kollegaer, så jeg var sikker på, at der var ‘vidner’, og han forhåbentlig blev så flov, at han ville stoppe. Han tog mig hverken på røven eller nussede mig i nakken igen.” 

Citatet stammer fra den undersøgelse om sexisme, uønsket seksuel opmærksomhed, chikane og kønsdiskrimination, som Konstruktørforeningen (KF) gennemførte i marts 2021. 

Om undersøgelsen siger sekretariatsleder Kim Benzon Knudsen:

Citatet viser, at bygningskonstruktører desværre ikke kan sige sig fri for at opleve ’MeToo’-problemer på arbejdspladserne og uddannelsen.” 

”Diskrimination gør sig fx gældende omkring karriere, ligeløn, muligheden for at komme til orde og for at blive respekteret uafhængigt af sit køn. Det store flertal af bygningskonstruktørerne (88 %), både mænd og kvinder, svarer, at de ikke oplever disse problemer, og det er godt. På den anden side oplever 11,5 % problemer, og det er skidt, fordi det har skadelige konsekvenser for både individ, virksomhed og branchens ry og rygte.”

16 % af de godt 9.300 adspurgte deltog, og det giver ifølge Kim Benzon Knudsen et godt grundlag for konklusioner og pejlinger på, hvor der er problemer på konstruktørernes arbejdsmarked.

”Dog har kvinderne svaret i næsten dobbelt så høj grad som mænd, da kvinder udgør 30 % af svargruppen, men kun 17 % af KF’s medlemsskare,” siger han.

Sexisme skaber talentspild

KF’s formand Kirsten Nielsen understreger, at kønsdiskriminationen koster hele vejen rundt:

”Byggebranchen har en enorm betydning for samfundet og et tilsvarende ansvar. Vi har brug for alle de talenter og kræfter, der vil være med til at drive den grønne omstilling. Enhver forskelsbehandling på grund af køn er et spild af muligheder og en mangel på respekt for den enkelte. Jeg håber, vi kan hjælpes ad med at rykke branchen ind i nutiden og fremtiden.”

Hver 3. kvinde oplever chikane

Ifølge Kim Benzon Knudsen er den groveste form for diskrimination uønsket seksuel adfærd og direkte sexchikane. 31 % af kvinderne svarer, at de har erfaringer hermed.

”Det er en meget stor andel og selvfølgelig helt uacceptabelt,” siger Kim Benzon Knudsen og tilføjer:

”I mange tilfælde forekommer sexchikanen verbalt i form af kommentarer og ’vittige’ bemærkninger. Nogle rapporterer også om uønskede berøringer, uønskede gaver, invitationer, og billeder.”

Mange forslag til KF

Undersøgelsen peger på, hvordan KF fremover kan møde sexismeproblemer.

”Via undersøgelsen har KF fået en række forslag til, hvad vi kan gøre for at modvirke sexisme og hjælpe medlemmer, der har oplevet det. Det, der nok står stærkest som forslag, er, at der skal tages fat i forskelsbehandling og sexchikane allerede på konstruktøruddannelsen, siger Kim Benzon Knudsen og fortsætter:

”Nogle foreslår, at KF går sammen med andre brancheorganisationer og fagforeninger for at oplyse og skabe bedre normer og kultur i branchen. Andre opfordrer KF til at få en fast kontaktperson eller en hotline og til at lave en håndbog om, hvordan man kan håndtere sexchikane og kønsdiskrimination.”

Kim Benzon Knudsen opfordrer alle medlemmer, der oplever sexisme, til at kontakte KF.

Læs hele undersøgelsen på KF.dk/publikationer. Du kan også læse en mere uddybende artikel i Konstruktøren nr. 2 2021.

Citater fra KF’s sexismeundersøgelse

Herunder ser du nogle af de svar, som KF’s medlemmer har anført i KF’s sexismeundersøgelse, og som handler om bl.a. chikane, uønsket seksuel opmærksomhed, ligeløn og barsel.

En kvindelig konstruktør:
”Da jeg var nyuddannet, var jeg til flere samtaler, hvor de spurgte til, om jeg havde børn, om jeg skulle have flere, og om hvem jeg havde tænkt skulle passe dem, hvis der kom overarbejde. Jeg fik sågar et afslag, hvor han begrundede det med, at jeg var enlig mor og derfor nok ikke kunne levere mere end de 37 timer, som stillingen ellers var normeret til.”

En mandlig konstruktør:
”Der bliver kigget lidt skævt til en, når man ønsker at holde 2 ugers barsel. Er også blevet bedt om at arbejde mindst en dag om ugen i min barsel, for at jeg ikke skulle få for travlt, når jeg kommer tilbage igen,”

En kvindelig konstruktørstuderende:
”I nogle tilfælde har jeg oplevet, at medstuderende ikke respekterer mine meninger, men når det kommer fra en mand, som siger det samme som mig, så bliver han hørt."

Download undersøgelsen:

KF's sexismeundersøgelse