Gå til sidens indhold
Valg 2019

Kampvalg til suppleantposterne i bestyrelsen to steder i landet

Da der var opstilling til posterne som suppleanter for de regionsvalgte bestyrelsesmedlemmer i Konstruktørforeningen, stillede der flere kandidater op end, der er poster til. Derfor er der nu kampvalg i to regioner. Bor du i Region Sjælland eller Region Midtjylland skal du altså stemme.

Foto: Pixabay

Da medlemmerne havde mulighed for at stille op til at være politiske aktive som regionsvalgte repræsentanter i KF’s bestyrelse, suppleanter for disse eller som medlemmer af regionsledelserne, stillede der ikke flere kandidater op, end der var brug for. Det gælder for regionerne Syddanmark og Nordjylland, mens Region Hovedstaden ikke fik nok kandidater. Derfor er der fredsvalg i de tre regioner, hvilket vil sige, at de opstillede kandidater er valgt uden afstemning. 

Anderledes ser det ud i Region Sjælland og Midtjylland, hvor der stillede flere kandidater op til posten som suppleant for det regionsvalgte bestyrelsesmedlem. Derfor er der kampvalg for suppleanterne i de to regioner. Her får du overblikket over, hvem du kan vælge mellem, hvis du bor i en af de pågældende regioner.

Digital afstemning

Onsdag den 30. oktober er der udsendt digitale stemmesedler til alle stemmeberettigede i Region Sjælland og Region Midtjylland, så de kan vælge, hvem der skal være regionens suppleant til bestyrelsen. 

"Du har muligvis fået to mails med link til den digitale afstemning," fortæller KF's sekretariatsleder Kim Benzon Knudsen, der forklarer, at du i så fald skal bruge den mail, som du modtog cirka kl. 7.40 og se bort fra den, du modtog cirka kl. 7.00.

Du skal afgive din stemme senest den 10. november 2019.

Kandidater på valg i Region Midtjylland

De to fra Midtjylland.JPG
De to kandidater, der dyster om pladsen som suppleant for det regionsvalgte bestyrelsesmedlem i Region Sjælland er Mogens Pihl (tv) og Søren Høgsberg Handberg.

Mogens Pihl, 54 år

"Jeg stiller op, fordi jeg gerne vil medvirke til at fastholde og udvikle bygningskonstruktørens faglighed i en dynamisk og foranderlig byggebranche samt være med til at styrke de regionale og nationale faglige netværk."

Hvad vil du arbejde for?
"En faglig stærk bygningskonstruktør! Uddannelsen skal bygges på et fagligt stærkt grundlag, og der skal være mulighed for kompetencegivende efter- og videreuddannelse. Således vil vi fortsat stå stærkt i den fremtidige byggebranche."

Søren Høgsberg Handberg, 31 år

"Jeg stiller op for at være med til at fortsætte det gode arbejde med lokale arrangementer, som kan sikre et godt sammenhold blandt bygningskonstruktører i det midtjyske."

Hvad vil du arbejde for?
"Jeg vil arbejde for, at der bliver lavet flere gode arrangementer, som har fokus på det, vi som konstruktører arbejder med i disse år. Derudover har jeg også et ønske om arbejde med bygningskonstruktøruddannelsen regionalt."

Kandidater på valg i Region Sjælland

De to fra Sjælland.JPG
De to kandidater, der dyster om pladsen som suppleant for det regionsvalgte bestyrelsesmedlem i Region Hovedstaden er Nicky Dehn (tv) og Jørn Borg Nicolaisen.

Jørn Borg Nicolaisen, 39 år

"Jeg stiller op, fordi jeg mener, jeg kan bidrage med stort kendskab til både bygningskonstruktører og Konstruktørforeningen. Jeg synes, det er spændende at være en del af en fagforening, der i så høj grad medvirker til at fremme faget."

Hvad vil du arbejde for?
"Jeg vil fortsat arbejde for, at bygningskonstruktører får den indflydelse, vi er berettiget til, og er med, hvor beslutningerne tages. Jeg vil desuden arbejde for, at vi i høj grad får sat bæredygtighed i byggeriet på dagsordenen og håber, at vi om få år ser det som en naturlig del af vores virke."

Nicki Dehn, 31 år

"Jeg stiller op, fordi jeg føler, at det netværk, vi har blandt konstruktørerne, er guld værd."

Hvad vil du arbejde for?
"Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at pleje og forbedre vores netværk, så det kan komme alle til gode, som, jeg føler, det har gavnet mig. Derudover vil jeg arbejde for at give vores medlemmer mulighed for at tilegne sig viden eller oplevelser, som de måske ellers ikke ville opnå."

For få kandidater til Region Hovedstaden

Desværre var der ikke nok kandidater, der stillede op til posterne som regionsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant til bestyrelsen i Region Hovedstaden. Disse to poster kommer derfor til at stå ledige indtil efteråret 2020, hvor der igen er valg til bestyrelsen.

Er du interesseret i nogle af posterne, kan du skrive til KF.

Kontakt KF
Læs mere

Om bestyrelsen og regionsledelserne

Vil du vide mere om bestyrelsen og regionsledelserne kan du læse mere her: