Gå til sidens indhold

KF i WasteTech: Affald er en vigtig ressource i fremtidens bæredygtige byggeri

Byggeriet står for mere end en tredjedel af den samlede affaldsproduktion i Danmark. Derfor skal vi blive bedre til at genbruge og genanvende byggematerialer. Det siger Konstruktørforeningens formand Kirsten Nielsen i et debatindlæg i mediet WasteTech.

Affald Er En Vigtig Ressource
Udover at det skal være nemt at finde de materialer, der er egnet til genbrug/genanvendelse, er det også vigtigt at have overblik over, hvilken kvalitet materialerne har, så det er nemt at vide, hvad de kan og ikke kan bruges til, siger KF-formanden i sit indlæg i WasteTech. Foto: Pixabay

”Samtidig med at vi i Danmark forbruger ressourcer, som havde vi fire jordkloder, så river vi bygninger ned på en måde, så materialerne mister deres værdi, selvom de sagtens kan genbruges. Derfor skal vi have fokus på, hvordan vi kan få placeret disse byggematerialer højere oppe i affaldshierarkiet, så de som ressourcer opnår en optimal værdi.”

Det siger formand for Konstruktørforeningen Kirsten Nielsen i et debatindlæg i WasteTech den 4. januar 2021.

WasteTech er et medie under Teknologiens Mediehus – der også huser Ingeniøren – og som især henvender sig til aktører inden for affalds- og genbrugsområdet.

Fire vigtige forudsætninger for brug af byggeaffald

I sit indlæg peger Kirsten Nielsen på, at vi fx skal blive bedre til at genbruge beton som andet en fyld under vejene:

”I stedet for at bruge affaldsbeton under vejene kunne vi måske genanvende knust beton som tilslagsmateriale i ny beton. Det ville give den en langt højere nytteværdi, da trefjerdele af beton består af tilslagsmaterialer som sand og sten. Men det kræver også omtanke. Senest så vi, hvor galt det gik med Njals Tårn i København, hvor betonen i fundamentet ikke havde den tilstrækkelige styrke, Udover mange støbeskel var der også brugt genbrugsbeton i fundamentet i et omfang og på en sådan måde, at kvaliteten ikke var tilstrækkelig stærk.”

Hun kommer også ind på, der er fire vigtige forudsætninger for at kunne anvende brugte byggematerialer og komponenter:

  1. Det skal være nemt at finde de materialer, der er egnet til genbrug/genanvendelse
  2. Der skal være fuldt overblik over, hvilken kvalitet materialerne har, så det er nemt at vide, hvad de kan og ikke kan bruges til
  3. Alle involverede parter skal have uhindret adgang til nødvendig viden om, hvordan de kan bruge materialerne
  4. Alle byggeriets parter skal have de nødvendige kompetencer – både hvad angår nye former for design, genbrugte/genanvendte byggematerialer, beregningsmetoder og lovgivning.

Læs hele artiklen på Pro.ing.dk/wastetech.

WasteTech – et medie under Teknologiens Mediehus

WasteTech er udgivet af Teknologiens Mediehus – der er ”den største udgiver i Danmark af medier om teknologi og videnskab”. Mediehuset udgiver bl.a. Ingeniøren – som WasteTech også er en gren af.

WasteTech – der er målrettet private og offentlige aktører, som arbejder indenfor affalds- og genbrugsområdet – sætter fokus på de muligheder, udfordringer og løsninger som affaldsindustrien står overfor.

Læs artiklen i WasteTech af KF’s formand: ’Affald er en vigtig ressource i fremtidens bæredygtige byggeri’.