Gå til sidens indhold

KF kommenterer på tre høringer om byggeri

Konstruktørforeningen (KF) har netop afgivet svar i en høring om Danmarks langsigtede renoveringsstrategi. Det er den tredje høring i foråret 2021, som KF deltager i. De to andre høringer handler om ændringer i certificeringsordningen og BR18.

Høring Pixabay
Den seneste høring, som KF har deltaget i med skriftlige høringssvar, drejer sig om Danmarks langsigtede renoveringsstrategi – som KF overordnet er meget tilfreds med. Foto: Pixabay

Vi bør skærpe kravene til BedreBolig-rådgivere både med hensyn til faglige kompetencer og viden, så boligejerne får en holistisk rådgivning.

Det siger Konstruktørforeningen (KF) i et skriftligt høringssvar til Danmarks langsigtede renoveringsstrategi, som KF har sendt til Energiministeriet den 7. maj 2021.

Overordnet roser KF strategien, og foreslår, at man for BedreBolig-ordningen bruger energimærkningsordningen som inspiration til, hvilke krav til baggrund og viden man kan stille til BedreBolig-rådgiverne. Desuden mener KF, at selve uddannelsen til BedreBolig-rådgiver skal forbedres, og at rådgiverne løbende skal efteruddannes.

KF forslår også, at BedreBolig-ordningen skal indgå i de eksisterede støttepuljer, ”da rådgivning er forudsætning for en effektiv energirenovering”.

KF: Renoveringsstrategi skal have minimumsmål

Renoveringsstrategien, der fokuserer på både beboelsesejendomme og erhvervsbygninger, skal medvirke til at opfylde EU's langsigtede mål for 2050 om at reducere drivhusgasudledningerne med 80-95 % i forhold til 1990.

”Målet er at opnå en yderst energieffektiv og dekarboniseret bygningsmasse senest i 2050 og lette den omkostningseffektive omdannelse af eksisterende bygninger til næsten energineutrale bygninger” – skriver Energiministeriet i sit høringsoplæg – og fortsætter:

”Renoveringsstrategien skal bl.a. indeholde vejledende delmål for effektivisering af bygningsmassen i 2030, 2040 og 2050 og en køreplan for opnåelsen af disse mål.”

I sit høringssvar påpeger KF, at strategien udover de vejledende delmål for effektivisering af bygningsmassen også bør sætte et minimumsmål.

”Det er uambitiøst ikke at sætte et minimumsmål,” siger KF.

Tre høringssvar fra KF i foråret 2021

Høringssvaret er det tredje, som KF har afgivet i løbet af foråret 2021.

De to andre høringssvar drejer sig om en ændring af certificeringsbekendtgørelsen for den tekniske bygesagsbehandling og som deraf følger også ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18).

Lempelse af certificeringsordningen og ændring af BR18

Høringsbrevet fra marts 2021 lister 9 konkrete ændringer af Certificeringsbekendtgørelsen som bl.a., at det skal være muligt at bruge et projekt i konstruktionsklasse 2 som certificeringsgrundlag for certificering til konstruktionsklasse 3 og 4 (se side 2-3 i Høringsbrevet).

Til begge høringer er KF kommet med forslag til justeringer af overvejende teknisk karakter, der ikke overordnet går imod de ændringer, som høringerne handler om.

Dog mener KF, at der i forslaget til ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 er tale om ”væsentligt skærpede krav til sekundære byggerier både ved enfamiliehuse og sommerhuse” (jævnfør forslag til ændringer af § 180-183 på s. 2-3).

”Forslaget indebærer, at der i en del tilfælde skal udarbejdes helhedsvurderinger, og så er det ikke bedre, end det er i dag, hvor hver sag mod vej er en vurdering,” siger KF i sit høringssvar.

Lempelser og ændringer af Certificeringsbekendtgørelsen og BR forventes at træde i kraft 1. juli 2021.