Gå til sidens indhold

KF’s nye miljø- og klimapolitik skal fremme den grønne omstilling

Konstruktørforeningen har udarbejdet en miljø- og klimapolitik med tre konkrete forslag til, hvordan byggeriet kan bidrage væsentlig til den grønne omstilling og et klimaneutralt samfund.

Ny KF-miljø og klimapolitik _FOTO Pixabay_Nara Figueiredo .jpg
”Et livscyklusmærke, som viser byggeriers totale miljø- og klimabelastning, en gratis videnplatform, der kan øge videndelingen i byggeriet, og en materialebank for alt genanvendeligt byggemateriale er KF’s tre konkrete forslag til, hvordan byggeriet kan fremme et klimaneutralt samfund. Foto: Pixabay/Nara Figueiredo

”Der skal ske noget, for at samfundet og herunder byggebranchen kan løfte de udfordringer, der får den grønne omstilling til at nå i mål.”

Det siger Gert Johansen, formand for i Konstruktørforeningen (KF), og fortsætter:

”For at styrke den grønne omstilling mod et klimaneutralt samfund har Konstruktørforeningen udarbejdet en miljø- og klimapolitik, hvis grundide er, at alle byggeriets faser skal belaste klima og miljø mindst muligt. Det betyder bl.a., at vi skal have fokus på, hvilke materialer der anvendes, hvordan der i bygge- og driftsfasen kan udledes mindst CO2, bruges færrest skadelige stoffer og spares mest energi. Fremfor at bygge nyt skal vi renovere, hvor det er muligt, og genanvende og genbruge mest."

’Genbrug’ skal forstås som, at man bruger den samme ting til det samme formål mere end en gang, mens ’genanvendelse’ betyder, at man bruger materialerne fra et produkt til at lave et nyt.

KF har sendt tre klimaforslag til politikerne

KF’s nye politik har på tre konkrete forslag:

”I vores politik – der er konkret og handlingsanvisende – foreslår vi at indføre et livscyklusmærke, som viser byggeriers totale miljø- og klimabelastning, etablere en gratis videnplatform for at øge videndelingen i byggeriet og oprette en materialebank for alt genanvendeligt byggemateriale,” siger Gert Johansen.

KF har i januar 2020 sendt sin miljø- og klimapolitik til beslutningstagere og Klimapartnerskabet for byggeri og anlæg i håb om, at den vil få indflydelse på den kommende klimalov, der efter planen skal fremsættes i Folketinget i løbet af foråret 2020. Derefter vil loven blive suppleret af en klimahandlingsplan, der skal indeholde konkrete tiltag, som skal være med til at reducere Danmarks udledning af drivhusgasser.

Livscyklusmærke skal fremme bæredygtige tiltag

Om baggrunden for at foreslå et livscyklusmærke for byggeriet siger Gert Johansen:

”Den grønne omstilling for producenter, projekterende, entreprenører, bygherrer og brugere, er ikke gratis, hvorfor der skal skabes incitamenter til, at de vælger bæredygtige løsninger. Det, mener vi, skal ske i form af en økonomisk kompensation baseret på livscyklusmærkning af byggerier.”

En videnplatform skal speede grøn omstilling op

En offentlig videnplatform for byggeriet skal sætte hastigheden op for et bedre og mere bæredygtigt byggeri.

Om forslaget fortæller KF’s næstformand Kirsten Nielsen:

”Bæredygtigt byggeri kræver god kvalitet, fordi det forlænger byggeriets levetid. Men det forudsætter, at viden og erfaring kan deles. En lettere og mere ligelig adgang til den nyeste faglige viden og erfaringer for alle byggeriets parter vil understøtte arbejdet for en god kvalitet, produktivitet og drift i byggeriet.”

Hun tilføjer:

”I dag ligger ny viden om byggeri spredt ud i vidensbaser hos et stort antal aktører – ofte forbundet med betydelige gebyrer og kontingenter. Derfor ønsker vi, at alle kan få let og gratis adgang til en offentlig videnplatform med den nyeste viden om byggeri.”

Materialebank skal fremme genanvendelse

Ifølge Kirsten Nielsen skal den foreslåede materialebank fremme nye måder at projektere på.

”Genanvendelige materialer skal registreres i materialebanken, så man nemt kan se, hvilke materialer der er tilgængelige til nye opgaver. Vi håber, at det vil bidrage til, at der både skabes nye løsninger med genanvendte byggematerialer og udvikles bedre metoder til at rive ned med henblik på genanvendelse,”.

Download

KF’s nye miljø- og klimapolitik

Under KF’s mærkesager kan du læse om KF’s nye miljø- og klimapolitik, der indeholder tre konkrete forslag til, hvordan foreningen af bygningskonstruktører kan fremme en grøn omstilling

KF's mærkesager