Gå til sidens indhold

Ledigheden blandt konstruktører er stadig lav

Selvom 43 procent flere har meldt sig ledige i marts 2020 i forhold til samme tidspunkt de to foregående år, var den samlede ledighed højere i februar 2020. Men vi har nok ikke rigtigt set følgerne af coronakrisen endnu, mener Konstruktørforeningens sekretariatsleder.

Lav ledighed for BK'ere_FOTO Pixabay_Karl Reinery.jpg
KF's sekretariatsleder mener, at det endnu er for tidligt at sige noget konkret om jobsituationen for bygningskonstruktører.

I løbet af marts 2020 har 142 bygningskonstruktører meldt sig ledige på landets Jobcentre. Det er 43 % flere, end hvad gennemsnittet var for marts i 2018 og 2019 (som var på henholdsvis 89 og 109 konstruktører).

Om de nye ledighedstal siger sekretariatsleder Kim Benzon Knudsen:

”En stigning af nyledige på 43 %, når man sammenligner med tallet for marts måned de to foregående år, kan måske synes høj. Men faktisk var den samlede fuldtidsledighed i februar i år lidt højere end nu, hvor den ligger på knap 4 %. Dertil kommer, at den samlede ledighed for bygningskonstruktører er steget med 0,5 procentpoint siden marts 2019, men altså var lidt højere for en måned siden før coronakrisen.”

Konstruktører er endnu ikke ramt af coronakrisen

Kim Benzon Knudsen mener, at det endnu er for tidligt at sige noget konkret om situationen for bygningskonstruktører.

”Som jeg ser det, er det indtil nu kun en lille del af stigningen i marts, der skyldes corona. Til gengæld kan det ikke afvises, at der vil ske en coronarelateret stigning i ledigheden om tre måneder, når en række varslede afskedigelser slår igennem. Det er især rådgiverbranchen, der er presset. Men det er endnu for tidligt at sige, hvor stor en betydning disse afskedigelser vil få – hvilket også afhænger af, om de mange initiativer, der er iværksat, formår at holde gang i byggeriet.”

Hver 4. af de nytilkomne ledige er dimittender

De nytilkomne 142 ledige konstruktører i marts 2020 udgøres af 24 % dimittender, 75 % lønmodtagere og 1 % selvstændige.

Herom siger Kim Benzon Knudsen:

”Denne fordeling virker ikke umiddelbart iøjnefaldende, men vi har ingen sammenligning med tidligere år, så det er svært at konkludere noget entydigt her.”

Landets samlede ledighed er steget med 25 %

Ifølge Beskæftigelsesministeriet var der pr. 1. april 175.846 ledige. Det er en stigning på 44.130 fra og med 9. marts 2020 – hvilket svarer til en tilvækst på 25 %.

KF tilbyder nedsat kontingent for ledige

Bliver du ledig, kan du søge om nedsat kontingent, hvilket svarer til cirka en tredjedel af det fulde kontingent. Du skal selv søge om det.

Læs mere:

Kontingentnedsættelse