Gå til sidens indhold

Offentlige overenskomster til urafstemning hos KF-medlemmer

De forlig, der blev indgået på det offentlige område i februar og marts 2021, er sendt til urafstemning blandt de offentligt ansatte medlemmer af Konstruktørforeningen (KF). KF’s bestyrelse anbefaler et ’ja’ til aftalerne. Deadline for afstemning er 16. april.

Afstemning Pixabay
Hvis KF’s medlemmer stemmer nej til en eller flere af de tre aftaler, vil det kun være de medlemmer, som aftalen omfatter, der skal i konflikt. Foto: Pixabay

Konstruktørforeningen (KF) har den 6. april sendt de tre forlig for OK21 – overenskomstforhandlingerne på det offentlige område – til urafstemning.

KF anbefaler et ’ja’ til OK21

KF’s bestyrelse anbefaler de godt 1.000 offentligt ansatte KF-medlemmer i stat, regioner og kommuner at stemme ja til de tre aftaler, som blev indgået i februar og marts 2021.

Om forligene siger KF’s formand Kirsten Nielsen:

”KF’s bestyrelse synes overvejende, at der er tale om tre gode overenskomstaftaler – også set i lyset af at de er indgået under coronakrisen, hvilket på mange måder lagde en hindring for både forhandlinger og resultater. Derfor anbefaler vi medlemmerne at stemme ja til de tre overenskomster, der gælder fra 1. april 2021 til 31. marts 2024.”

Resultatet af afstemningen vil alene få betydning for KF’s medlemmer.

”I tilfælde af et nej til en eller flere af de tre aftaler vil det kun være Konstruktørforeningens medlemmer, der skal i konflikt,” siger Kirsten Nielsen.

Deadline for urafstemning: 16. april 2021

Deadline for afstemningen er fredag den 16. april 2021 kl. 12.00.

KF offentliggør afstemningsresultatet onsdag den 21. april samtidig med resultaterne fra de øvrige AC-organisationer.

Herunder kan du læse, hvad der overordnet gælder for de tre aftaler for henholdsvis stat, regioner og kommuner.

Staten: Samlet økonomisk ramme på 6,75 %

Forliget består af den rammeaftale, som blev indgået af Akademikerne m.fl., og resultatet af overgangen til AC’s overenskomst:

 1. Generelle lønstigninger inkl. forventet udmøntning af reguleringsordningen 5,05 % over 3 år.
 2. Alle bygningskonstruktører ansat i staten vil pr. 1.4.2021 overgå til AC’s fælles overenskomst.
 3. Pensionsstigning fra 16,81 % til 17,1 % (adjunkter/lektorer, der i dag har en højere pensionsprocent, vil beholde denne).
 4. Seniorbonus på 0,8% til ansatte fra det år, man fylder 62 år (træder i kraft 1.4.22).
 5. Reststigning inkl. lokal løn på 1,5 % over 3 år.

Læs mere om OK21 for staten på KF.dk/nyheder.

Regionerne: Samlet økonomisk ramme på 5,44 %

Forliget for regionerne består af den rammeaftale, som blev indgået af Akademikerne m.fl., og det, Konstruktørforeningen har forhandlet ud fra de midler, der blev afsat til organisationernes egne forhandlinger:

 1. Generelle lønstigninger inkl. forventet udmøntning af reguleringsordningen 4,83 % over 3 år.
 2. Pensionsstigning fra 18 % til 18,13 % (gælder fra 1.4.2022).
 3. Stigning i tillæggene til basisløntrinene (gælder fra 1.4.2022).
 4. Aftale om frit valg. Pensionsbidrag over 15,79 % kan fremover udbetales som løn.

Læs mere om OK21 for regionerne på KF.dk/nyheder.

Kommunerne: Samlet økonomisk ramme på 5,94 %

Forliget på det kommunale område består af den rammeaftale, som blev indgået af Akademikerne m.fl., og det, Konstruktørforeningen har forhandlet ud fra de midler, der blev afsat til organisationernes egne forhandlinger:

 1. Generelle lønstigninger inkl. forventet udmøntning af reguleringsordningen 5,29 % over 3 år.
 2. Pensionsstigning fra 17,46 % til 18 % (gælder fra 1.4.2022)
 3. Fokus på psykisk arbejdsmiljø og på grøn omstilling.

Læs mere om OK21 for kommunerne på KF.dk/nyheder.

OVERBLIK

OK21

Få et overblik over, hvad du skal vide om OK21-forhandlingerne:

OK21