Gå til sidens indhold

OK21: Offentligt ansatte konstruktører stemmer ’ja’ til nye overenskomster

Konstruktørforeningens offentligt ansatte bygningskonstruktører har frem til den 16. april 2021 kunne stemme ’ja’ eller ’nej’ til de overenskomstforlig, der er indgået på det offentlige område. Resultatet af afstemningen er et klart ’ja’.

Foto: Unsplash
Samlet set har medlemmerne i 25 ud 26 af Akademikernes organisationer stemt ja til de nye overenskomster.

Da Konstruktørforeningen (KF) den 6. april sendte de tre forlig for overenskomstforhandlingerne på det offentlige område til urafstemning hos de godt 1.000 offentligt ansatte bygningskonstruktører, blev afstemningen ledsaget af en anbefaling fra KF’s bestyrelse om at stemme ’ja’.

”KF’s bestyrelse synes overvejende, at der er tale om tre gode overenskomstaftaler – også set i lyset af at de er indgået under coronakrisen, hvilket på mange måder lagde en hindring for både forhandlinger og resultater,” sagde KF’s formand Kirsten Nielsen på kf.dk den 7. april som argument for at stemme ’ja’.

Den anbefaling har medlemmerne lyttet til, for da afstemningen sluttede den 16. april og optællingen opgjort, var resultatet, at 95 % af dem, der har stemt, har stemt et klart ’ja’ til de tre nye overenskomster for stat, regioner og kommuner. Og det er Kirsten Nielsen godt tilfreds med.

”Jeg er glad for at det blev et ’ja’. Var det blevet et ’nej’ til en eller flere af de tre aftaler, ville det kun være KF’s medlemmer, der skulle i konflikt. Og spørgsmålet er, hvor meget gennemslagskraft det ville få,” siger hun.

Sådan er der stemt

Næsten 40 % af de offentligt ansatte bygningskonstruktører, som er medlem af KF og stemmeberettigede har stemt.

Staten: 96,7 % af de statsansatte stemt ’ja’ til den nye overenskomst for området, mens 3,3 % har stemt ’nej’ – 1,3 % ønskede ikke at stemme.

Kommunerne: 94,6% af de kommunalt ansatte bygningskonstruktører har stemt ’ja’ til den nye overenskomst for området, mens 5,4% har stemt ’nej’ -- 0,7% ønskede ikke at stemme.

Regionerne: 92,6 % af de regionalt ansatte bygningskonstruktører har stemt ’ja’ til den nye overenskomst for området, mens 7,4 % har stemt nej. Ingen har ønsket ikke at stemme.

De offentlige overenskomster gælder fra 1. april 2021 frem til 31. marts 2024.

Staten: Samlet økonomisk ramme på 6,75 %

Forliget består af den rammeaftale, som blev indgået af Akademikerne m.fl., og resultatet af overgangen til AC’s overenskomst:

 1. Generelle lønstigninger inkl. forventet udmøntning af reguleringsordningen 5,05 % over 3 år.
 2. Alle bygningskonstruktører ansat i staten vil pr. 1.4.2021 overgå til AC’s fælles overenskomst.
 3. Pensionsstigning fra 16,81 % til 17,1 % (adjunkter/lektorer, der i dag har en højere pensionsprocent, vil beholde denne).
 4. Seniorbonus på 0,8% til ansatte fra det år, man fylder 62 år (træder i kraft 1.4.22).
 5. Reststigning inkl. lokal løn på 1,5 % over 3 år.
Læs mere om statens nye overenkomst

Regionerne: Samlet økonomisk ramme på 5,44 %

Forliget for regionerne består af den rammeaftale, som blev indgået af Akademikerne m.fl., og det, Konstruktørforeningen har forhandlet ud fra de midler, der blev afsat til organisationernes egne forhandlinger:

 1. Generelle lønstigninger inkl. forventet udmøntning af reguleringsordningen 4,83 % over 3 år.
 2. Pensionsstigning fra 18 % til 18,13 % (gælder fra 1.4.2022).
 3. Stigning i tillæggene til basisløntrinene (gælder fra 1.4.2022).
 4. Aftale om frit valg. Pensionsbidrag over 15,79 % kan fremover udbetales som løn.
Læs mere om regionernes nye overenskomst

Kommunerne: Samlet økonomisk ramme på 5,94 %

Forliget på det kommunale område består af den rammeaftale, som blev indgået af Akademikerne m.fl., og det, Konstruktørforeningen har forhandlet ud fra de midler, der blev afsat til organisationernes egne forhandlinger:

 1. Generelle lønstigninger inkl. forventet udmøntning af reguleringsordningen 5,29 % over 3 år.
 2. Pensionsstigning fra 17,46 % til 18 % (gælder fra 1.4.2022)
 3. Fokus på psykisk arbejdsmiljø og på grøn omstilling.
Læs mere om kommunernes nye overenskomt

Find alle KF's overenskomster

Når de nye overenskomster er underskrevet og fremsendt til KF.dk, finder du dem her: 

Find overenskomsterne på det offentlige område
Nyhed på AC.dk

Akademikernes medlemsorganisationer stemmer ja til overenskomstforlig

Samlet set har 25 ud af de 26 medlemsorganisationer, der medlem af Akademikerne (AC) stemt ja til overenskomsterne. Stemmerne har fordelt sig sådan: 95,5 % har stemt ja og 4,5 % har stemt nej. Den ene organisation, der stemte nej, er Jordemoderforeningen.

Læs mere på AC.dk