Gå til sidens indhold

Renovering på Dagsordenen: Regeringens boligudspil dækker ikke det reelle renoveringsbehov

Det årlige behov for renovering i den almene sektor er to til fem gange højere end det udspil til en grøn boligpakke, som regeringen har lanceret. Det siger Renovering på Dagsordenen i et debatindlæg i Altinget. KF’s formand opfordrer til også at fokusere på byggekvalitet og beboerinddragelse.

Skoleparken i Hillerød_FOTO_RENOVER prisen.jpg
For at være en reelt grøn løsning, er det vigtigt, at de valgte løsninger til renovering både inddrager beboerne og har en langtidsholdbarhed i forhold til den efterfølgende drift og vedligeholdelse, mener KF’s formand. Her ses det almene boligområde, Skoleparken i Hillerød, som har gennemgået en ”omfattende helhedsorienteret og fremtidssikret renovering” og er indstillet til RENOVER prisen 2020. Foto: RENOVER prisen

Regeringens udspil til en grøn boligpakke svarer slet ikke til det reelle renoveringsbehov i den almene boligsektor. Derfor risikerer vi, at der om få år vil opstå en ny kø af renoveringsprojekter, som vil skabe et vedligeholdelsesefterslæb.

Det siger Henrik L. Bang som talsmand for Renovering på Dagsordenen i et debatindlæg i Altinget den 14. maj 2020.

Ifølge Henrik L. Bang ønsker regeringen, at renoveringsbehovet inden for energi, klima, boligkvalitet og trafikstøj også vil blive omfattet af renoveringsrammen.

”Det årlige, samlede renoveringsbehov i den almene sektor vil dermed ligge på mellem 5 og 9,8 mia. kr. – hvilket ligger langt fra den årlige renoveringsramme for Landsbyggefonden på 1,93 mia. kr., som regeringen har spillet ud med,” siger talsmanden i indlægget.

Fire anbefalinger til regeringens boligforhandlinger

I indlægget kommer Renovering på Dagsordenen – som Konstruktørforeningen også er en del af – med fire anbefalinger til de igangværende boligforhandlinger:

  1. Projektkø skal afvikles straks: Partnerne bør sikre, at den regulære renoverings-kø, der har ophobet sig i Landsbyggefonden, og som udgør projekter for 18,4 mia. kr., afvikles straks og tages ud af køen i forhandlingerne om Landsbyggefondens fremtidige, årlige renoveringsramme.
  2. Match det reelle renoveringsbehov: Der bør fastsættes en økonomisk ramme for Landsbyggefondens renoveringsmuligheder, som matcher det reelle renoveringsbehov, så der ikke skabes en ny kø af projekter.
  3. Optimal låntagning: Der skal indføres bedre og mere åbne rammer og retningslinjer for låntagning i den almene sektor i forbindelse med energirenoveringer.
  4. Øremærk grønne renoveringsprojekter: En forøgelse af Landsbyggefondens ramme skal øremærkes renoveringsprojekter, der i særlig grad bidrager til reduktion af drivhusgasser.

Fokus på beboerinddragelse og høj byggekvalitet

Som partner i Renovering på Dagsordenen bakker Konstruktørforeningens formand Gert Johansen op om debatindlægget i Altinget. Men han vil gerne understrege en ekstra pointe, som indlægget ikke har med.

”Udover de grønne tiltag i en renovering af det almene byggeri, er det vigtigt at få inddraget beboerne, så de også kommer til at opleve, at renoveringen reelt giver et løft i deres dagligdag. Her tænker jeg fx på, at det nye indeklima skal være behageligt og føles naturligt, at en ændret facadeløsning har et vedkommende udseende, som ikke skæmmer, og at nye installationer ikke sætter begrænsninger for beboernes udfoldelser i hverdagen. Det er vigtigt, at beboerne ikke blot føler, at de bliver kørt over i processen, men snarere er en del af løsningen,” siger Gert Johansen og fortsætter:

”Hertil kommer, at den udførte renovering/opgradering af boliger skal have indbygget de rette bygningsmæssige kvaliteter, hvilket betyder, at man ikke for ensidigt skal fokusere på billige løsninger – der efterfølgende ofte også kræver mere vedligeholdelse. For at sikre den største kvalitet i et renoveringsprojekt, er det vigtigt, at de valgte løsninger har en langtidsholdbarhed både i forhold til den efterfølgende drift og vedligeholdelse, men også i robust kvalitet, som kan tåle at blive brugt. For vi har set for mange renoveringer, der allerede efter ganske få år må gøres om eller henstå som en øjebæ. Set i et grønt perspektiv er det bestemt ikke ønskværdigt, at holdbarheden er for ringe.”

Læs debatindlæg på Altinget

Læs hele debatindlægget ’Partnerskab: Regeringens boligudspil dækker ikke det reelle renoveringsbehov’ i Altinget den 14. maj 2020 fra Renovering på Dagsordenen:

Debatindlæg