Gå til sidens indhold

Tre måneders ekstra dagpenge til ledige

På grund af coronakrisen vil modtagere af både dagpenge og sygedagpenge få forlænget deres dagpengeret med tre måneder i perioden 1. marts til 31. maj 2020. Fra 27. marts til 31. maj vil arbejdsgiverne ikke skulle betale G-dage, der i stedet udbetales som almindelige dagpenge.

Dagpenge-forlængelse_Pixapay.jpg
Foto: Pixabay

Som følge af coronakrisen vedtog Folketinget den 26. marts 2020, at ledige har ret til dagpenge i marts, april og maj 2020, uden at de tre måneder tæller med i deres forbrug af dagpenge.

Det betyder, at du i perioden 1. marts til 31. maj 2020 hverken forbruger af den toårige dagpengeperiode, den etårige forlængelse, eller de 30 ugers ret til supplerende dagpenge.

Ingen G-dage for arbejdsgiverne

Folketinget vedtog endvidere, at arbejdsgiverne fra 27. marts til 31. maj ikke længere skal betale de såkaldte G-dage (arbejdsgivergodtgørelse, som er betaling for 1. og 2. ledighedsdag), hvis du bliver sendt hjem eller på arbejdsfordeling. I stedet vil du få dagpenge for de dage.

En arbejdsfordeling vil sige, at man nedsætter arbejdstiden for den enkelte medarbejder, så flest mulige medarbejdere holdes i beskæftigelse, og man dermed undgår afskedigelser. Det betyder, at medarbejderen går ned i lønnede timer og får udbetalt supplerende dagpenge.

Sygedagpenge er også forlænget i tre måneder

Sygedagpengemodtagere vil som almindelige dagpengemodtagere også få deres ret til sygedagpenge forlænget i tre måneder.

Nedsat kontingent til KF ved ledighed

Hvis du er ledig, kan du betale et lavere kontingent til Konstruktørforeningen, der kun udgør en tredjedel af prisen. Men du skal selv ansøge om en kontingentnedsættelse, da det ikke sker automatisk ved ledighed.

Du kan ikke få et lavere kontingent med tilbagevirkende kraft.

Ansøg om nedsat kontingent

Retten til sygedagpenge forlænges i tre måneder

Sygedagpengemodtagere vil også få deres ret til sygedagpenge forlænget i tre måneder.

Det gælder for:

 • Personer, der i perioden fra og med 9. marts 2020 til og med 9. juni 2020 har modtaget sygedagpenge i mere end 22 uger i de 9 forudgående kalendermåneder, vil få forlænget retten til sygedagpenge i 3 måneder.
 • Personer, hvis sygedagpenge stopper ved udløb af en forlængelsesregel i perioden fra og med 9. marts 2020 til og med 9. juni 2020, og som ellers ville overgå til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

Læs mere på:

Beskæftigelsesministeriet

Dagpenge eller kompensation som selvstændig?

Hvis du er selvstændig freelancer eller har CVR-nr., er du dækket af regeringens corona- støttepakke og kan muligvis få bedre økonomisk støtte ad den vej fremfor at gå på dagpenge, hvis du ellers har ret hertil.

Læs mere på Ftfa.dk og få bl.a. svar på:

 • Kan jeg få kompensation for mit mistede omsætning?
 • Kan jeg få tilskud til mine faste udgifter?
 • Hvordan søger jeg om kompensation og tilskud?
Ftfa.dk

Beskæftigelsesindsatsen er suspenderet på grund af corona-situationen

Som led i regeringens tiltag for at stoppe spredningen af COVID-19 er beskæftigelsesindsatsen i landets jobcentre suspenderet. Jobcentrene kører med et nødberedskab, der sikrer, at borgere i Danmark fortsat kan søge om og modtage offentlige ydelser.

I en midlertidig, ubestemt periode er følgende aktiviteter suspenderet:

 • Alle igangværende aktiveringstilbud stoppes, og der igangsættes ikke nye tilbud. Dog kan virksomhedsrettede forløb fortsætte, hvis borger og virksomhed er enige om det
 • Samtaler i jobcentrene. Kommunen og a-kassen kan dog vælge at afholde samtaler digitalt eller telefonisk, hvis det vurderes hensigtsmæssigt
 • Lediges forpligtigelse til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet
 • Jobcentre og a-kasser kan ikke iværksætte nye sanktioner

Nødberedskabet sikrer, at disse aktiviteter fortsætter:

 • Ledige kan fortsat modtage deres ydelse
 • Borgere, der bliver ledige, kan tilmelde sige som nyledige via jobnet, telefonisk eller ved fysisk brev i jobcentret, så de fortsat er sikret et forsørgelsesgrundlag
 • Borgere kan henvende sig til jobcentret, og kan også afgive klager, men de normale frister, fx klagefrister, suspenderes
 • Jobcentret kan tage imod og behandle anmeldelser om arbejdsfordeling.

Læs mere på:

Beskæftigelsesministeriet