Gå til sidens indhold

Urafstemning om ændringer af vedtægter i KF

KF's generalforsamling vedtog i oktober 2020 en ny strategi, handlingsplan og et budget samt indstillede en række vedtægtsændringer til vedtagelse, som skal til skriftlig urafstemning blandt medlemmerne i perioden 5.-16. november 2020.

Vedtægtsændringer_16-9.png
Konstruktørforeningens medlemmer kan downloade publikation om vedtægtsændringer på KF.dk/gf2020 for at se nærmere, hvad de seks forslag går ud på. Det er kun stemmeberettigede KF-medlemmer, der kan stemme – det vil sige medlemmer i arbejde eller som er meldt ledige.

På Konstruktørforeningens generalforsamling den 24. oktober 2020 godkendte de fremmødte medlemmer bestyrelsens forslag til en ny strategi for 2021-2026, en handlingsplan og et budget med en mindre kontingentforhøjelse for 2021-2022 samt indstillede forslag til en række vedtægtsændringer til urafstemning blandt medlemmerne.

Urafstemningen foregår skriftligt via et link, som alle stemmeberettigede medlemmer af Konstruktørforeningen (KF) får tilsendt på mail 5. november 2020. Det er muligt at afgive sin stemme frem til mandag den 16. november 2020 med deadline kl. 12.

Forslagene til ændringer af vedtægterne er:

 1. Adgang til at optage selvstændige, der har ansatte, som KF-medlemmer, så længe de ansatte ikke er konstruktører
 2. Indførelse af et seniormedlemskab til nedsat kontingent for medlemmer, der arbejder videre efter at have nået alderspensionsalderen
 3. En ændring af bestemmelsen om KF’s støttekasse for ledige
 4. Adgang til ekstraordinært valg af bestyrelsesmedlemmer i valgperioden
 5. Mandat til KF til at indgå i kollektive forhandlinger om ophavsret
 6. Ændring af tegningsreglerne, så udlæg i medlemmers faste ejendom i forbindelse med inkassosager nemmere kan aflyses.

Download publikation om vedtægtsændringer den første boks i bunden af siden. 

Kontakt KF, hvis du ikke har modtaget en mail med afstemningslink den 5. november.

Ny strategi for KF

Udover indstilling til ændringer af vedtægter vedtog de fremmødte på KF’s generalforsamling også en ny strategi for 2021-2026.

KF’s overordnede mål for 2020’erne er at styrke foreningens position som bygningskonstruktørernes faglige organisation og Danmarks største faglige fællesskab og netværk for konstruktører.

For at opnå dette har KF tre hovedmål for årtiet:

 1. At placere bygningskonstruktøren som en central aktør i fremtidens fleksible og bæredygtige byggeri og anlæg
 2. At gøre KF, der allerede er en effektiv fagforening, til en vidensorganisation, man lytter til i spørgsmål om byggeri og uddannelse
 3. At styrke bygningskonstruktørernes identitet, fællesskab og faglighed omkring et balanceret arbejdsliv.

For hvert af de tre hovedmål er der vedtaget seks konkrete delmål, som man kan læse mere om i strategien, der kan downloades på KF.dk/2020 (NB! Med login).

Handlingsplan for 2021-2022

KF’s generalforsamling vedtog endvidere en handlingsplan for 2021-22, der anviser, hvad KF skal gøre på kortere sigt for at opfylde strategien.

Handlingsplanen består af tre såkaldte aktivitetspakker:

 • Aktivitetspakke 1: Overenskomsttilslutning, klubber, netværk og organisering
 • Aktivitetspakke 2: Rekruttering, tilstedeværelse på skolerne og byggetekniske tilbud via kurser
 • Aktivitetspakke 3: Debat om bygningskonstruktøren som det moderne byggeris generalist.

Hvis du er medlem, kan du læse mere og downloade handlingsplanen på KF.dk/2020. Her kan du også downloade den nye strategi og præsentationer fra Konstruktørdagen 2020 om cirkulær økonomi.

Hent publikationen om vedtægtsændringer her

Hent publikationen med alle vedtægtsændringerne, så du kender detaljerne inden, du stemmer. 

URAFSTEMNING

Har KF din rigtige mail?

For at medlemmer skal kunne deltage i urafstemningen om vedtægtsændringer fremsat på GF 2020, er det vigtigt, at KF har din korrekte mail.

Hvis du har ændret mail – fx ved et jobskifte – gå da ind på Mit KF og ret til.

Hvis du ikke har modtaget en mail den 5. november 2020 med link til afstemning, kontakt KF.

Deadline for afstemning er 16. november kl. 12.

DOWNLOAD FRA GENERALFORSAMLING

Strategi, handlingsplan og vedtægtsændringer

Du kan downloade alle relevante publikationer fra KF’s generalforsamling i oktober 2020:

 • Vedtægtsændringer
 • Handlingsplan 2020-2022
 • Strategi 2021-2026
 • Regnskab 2018-2020 & budget
 • Beretning 2018-2020 (både i fuld tekst og som resume)

Men det kræver, at du er medlem og har et login.

Publikationer
DOWNLOAD

Faglige oplæg fra Konstruktørdagen 2020

Samme dag som generalforsamlingen i Horsens den 24. oktober afholdt KF sin årlige Konstruktørdag, der havde temaet ’Fremtiden kalder på klimavenligt byggeri’ og bl.a. satte fokus på cirkulært byggeri.

Download PowerPoints med præsentationer og se videoer af de fire faglige oplæg holdt af:

 • Sönnich Dahl Sönnichsen, ph.d. i cirkulær økonomi, CBS og Københavns Kommune
 • Christian Wittrup, Head of Commercial, Lendager UP
 • Søren Barsøe, udviklings- og kvalitetsingeniør, RGS Nordic
 • Rune Haven, Videnscenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet og sektionsleder, Teknologisk Institut.
Oplæg fra Konstruktørdag