Gå til sidens indhold

BYG-ERFA-erfaringsblad: Flisebeklædninger – montering, forudsætninger og materialer

Spring mellem fliser og manglende vedhæftninger er typiske skader på flisebeklædninger. Fonden BYG-ERFA anviser, hvordan skader undgås i to nye blade om flisebeklædninger.

Flisebeklædninger – Forudsætninger Og Materialer FOTO BYG ERFA
Fliser, der er slået fra på en letklinke-betonvæg, som ikke var færdighærdet inden fliseopsætning. Fliseklæberen har ikke kunnet optage spændingerne fra svindet. Foto: BYG-ERFA

Fliser bruges på vægge og gulve i både våde og tørre rum. Især er fliser flittigt benyttet i badeværelser, svømmehaller og levnedsmiddelindustrien. Her stilles der ofte særlige krav til hele konstruktionens opbygning, fx om vandtæthed og diffusionsmodstand – og her konstateres der desværre ofte problemer med flisebeklædninger.

Skader på flisebeklædninger kan skyldes udførelsesfejl, fx spring mellem fliser eller manglende vedhæftning. Fejlene opstår ofte, fordi de gældende vejledninger ikke er fulgt, eller at man ikke har været opmærksom på forudsætningerne for montering af fliserne.

Derfor har Fonden BYG-ERFA udgivet to erfaringsblade:

  • ’Flisebeklædninger – flisemontering’
  • ’Flisebeklædninger – forudsætninger og materialer’

Begge erfaringsblade er forfattet af Martin Morelli, civilingeniør, ph.d., og Erik Brandt, civilingeniør, fra BUILD, Aalborg Universitet.

Årsager til problemer

En flisebeklædning består i princippet af tre komponenter – underlag, fliseklæber og fliser – og problemer med flisebeklædninger kan både skyldes egentlige skader, fx løse fliser, eller utilfredsstillende udførelse som fx spring ved kanter.

Årsagen til problemerne er ofte uhensigtsmæssigt underlag, som fx deformeres under brug, mangelfuld klargøring af underlag, valg af fliseklæber og forkert montering/arbejdsudførelse.

”For at sikre et godt resultat er det nødvendigt, at valg af både underlag, fliseklæber og fliser foretages på et kvalificeret grundlag, så risikoen for skader reduceres,” siger Martin Morelli og tilføjer:

”For at opnå et tilfredsstillende resultat ved flisemontering må leverandørens anvisninger om forholdene før, under og efter udførelsen følges nøje. Det er fx en forudsætning for et godt resultat, at underlaget er plant, og at fliserne har en kvalitet med hensyn til tykkelse og krumning, som gør det muligt, at de kan monteres uden spring mellem kanterne – ligesom det normalt forudsættes, at temperaturen er mindst 6 °C i 8 døgn efter flisemontering og 5 døgn efter fugning.”

Underlag skal være så plant som muligt

Som udgangspunkt skal underlaget være lige så plant som den færdige overflade. For støbte underlag er den sikreste løsning at spartle underlaget for at opnå den ønskede planhed, fordi opretning normalt ikke kan ske i klæbelaget.

Husk god projektering

En vellykket flisebeklædning har omhyggelig projektering som forudsætning, og her skal det bl.a. vurderes, om lagene i flisebeklædningen kan fungere sammen, så der kan opnås det ønskede resultat både med hensyn til egenskaber (fx styrke, planhed, gangsikkerhed) og udseende.

Du kan læse mere om de to erfaringslade i en artikel i Konstruktøren nr. 3 2022.

Du kan også mod betaling hente begge erfaringsblade på Byg-erfa.dk.

BYG-ERFAS ERFARINGSBLADE

Flisebeklædninger: Montering og materialer

Hent BYG-ERFAs to erfaringsblade:

NB! Kræver et abonnement eller køb af adgang til de enkelte erfaringsblade

KF’S VIDENSBANK

Få mere viden på Bygbart.dk

KF samler løbende relevant viden for bygningskonstruktører i sin vidensbank Bygbart.dk – fx om byggeteknik, materialer, renovering og cirkulært, bæredygtigt byggeri
Her kan du også finde alle KF’s artikler om BYG-ERFA’s erfaringsblade

LÆS MERE PÅ BYGBART.DK